Dopuszczalność zaskarżenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dopuszczalność zaskarżenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Czy wobec spłaty zadłużenia wobec banku istnieje obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku od sprzedaży nieruchomości od kwoty będącej różnicą między ceną sprzedaży, a kwotą spłaconego kredytu ?

Fragment:

(...) Działając na podstawie przepisów zawartych w art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 24.09.2004 r. tutejszy organ podatkowy, po dokonaniu szczegółowej analizy załączonych dokumentów informuje, iż podatnicy mają prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a lub lit. e ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), również w przypadku przeznaczenia przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych na spłatę kredytu zaciągniętego na zbywaną nieruchomość. W omawianym przypadku ze zwolnienia będzie korzystać kwota przychodu uzyskana ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w części przeznaczonej na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego od firmy. Kwota stanowiąca różnicę pomiędzy przychodem ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, a (...)