Dopuszczalność | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dopuszczalność. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Czy Spółka jest uprawniona do stosowania 7% stawki VAT do dostawy systemu X składającego się ze stacji roboczych, monitorów, serwerów oraz oprogramowania, w sytuacji gdy cały system stanowi zgodnie z posiadaną dokumentacją wyrób medyczny klasy 1?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 17 października 2008r. (data wpływu 22 października 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku od towarów w wysokości 7% do dostawy systemu składającego się ze stacji roboczych, monitorów, serwerów oraz oprogramowania, w sytuacji gdy cały system stanowi zgodnie z posiadaną dokumentacją wyrób medyczny klasy I - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 października 2008r. wpłynął ww. (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy uzyskiwane przychody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie konserwacji zabytków, opodatkowanej podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej, są ograniczone określoną sumą przychodu rocznego?

Fragment:

(...) Z opisanego stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że podatnik uzyskuje przychody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie konserwacji zabytków, opodatkowanej podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej. Zapytanie dotyczy, czy prowadząc wspomnianą wyżej działalność w formie karty podatkowej, nie jest ograniczony określoną sumą przychodu rocznego. Zgodnie z przepisami art.23 ustawy z dnia 20.11.1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DZ.U.Nr 144 poz.930 z 1998r. ze zm.) zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący między innymi działalność usługową lub wytwórczo – usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, zwanej dalej „tabelą” w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy – przy zatrudnieniu nie przekraczającym stanu określonego w tabeli.Natomiast przepisy (...)