Dopuszczalna norma zużycia | Interpretacje podatkowe

Dopuszczalna norma zużycia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dopuszczalna norma zużycia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie z akcyzy skażonego alkoholu etylowego oraz ustalenie dopuszczalnych norm zużycia
Fragment:
W myśl art. 85 ust. 1 ustawy właściwy naczelnik urzędu celnego, z zastrzeżeniem ust. 7, ustala, w drodze decyzji, dla poszczególnych podmiotów, na ich wniosek: normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych; dopuszczalne normy zużycia napojów alkoholowych: objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w przypadku ich użycia do produkcji innych wyrobów, o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 i 3, w przypadku ich użycia przez podmiot zużywający. Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy właściwy naczelnik urzędu celnego, z zastrzeżeniem ust. 7, w drodze decyzji wydanej z urzędu dla poszczególnych podmiotów: może ustalić: normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych, dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych -o których mowa w ust. 1; ustala dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, o których mowa w art. 89 ust. 2, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy i objętych zerową stawką akcyzy, w przypadku ich zużycia do produkcji innych wyrobów; ustala dopuszczalne normy zużycia napojów alkoholowych, o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 i 3, w przypadku ich użycia przez podmiot zużywający. Na podstawie delegacji wynikającej z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy, 22 grudnia 2015 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz.U. z 2015 r. poz. 2285).
2016
25
maj

Istota:
Obowiązku ustalenia dopuszczalnych norm zużycia dla emulsji chłodzącej CN 3403
Fragment:
Zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym właściwy naczelnik urzędu celnego, w drodze decyzji, wydanej z urzędu dla poszczególnych podmiotów ustala dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych określonych w art. 89 ust. 2 znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru i objętych zerową stawką akcyzy, w przypadku ich zużycia do produkcji innych wyrobów. Zatem obowiązek ustalenia z urzędu dopuszczalnych norm zużycia odnosi się do tych podmiotów gospodarczych, które zużywają powyższe wyroby do produkcji innych wyrobów. Za zużycie ww. wyrobów akcyzowych (energetycznych) do produkcji innych wyrobów należy uznać: ich wykorzystanie jako surowców: z których po przetworzeniu uzyskuje się nowy wyrób, które stają się integralną częścią nowego wyrobu, wyroby energetyczne, które w wyniku oddziaływania fizyko-chemicznego na inny surowiec powodują powstanie nowego wyrobu jednakże nie są jego częścią składową, wyroby energetyczne które zużywane w ramach czynności bezpośrednio związanych z produkcją i których wielkość zużycia jest wprost proporcjonalna do wytworzonych wyrobów, przykładowo: do czyszczenia i mycia maszyn wykorzystywanych przy produkcji; jeśli czynności te są niezbędne ze względów technologicznych, jako czynnik przenoszący energię cieplną w instalacjach grzewczych lub chłodzących, do odłuszczania powierzchni, wypalania form odlewniczych itp.
2013
15
lis
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.