Dopłata do oprocentowania kredytu bankowego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dopłata do oprocentowania kredytu bankowego. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sty

Istota:

Czy w 1999 r. dopłaty do kredytów preferencyjnych na cele rolniczo-inwestycyjne otrzymane przez banki spółdzielcze z budżetu lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego były wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

(...) Odpowiadając na pismo z dnia 19.03.2004 r. (ostatecznie uzupełnione dnia 26.04.2004 r.), złożone do Łódzkiego Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego informuje : dopłaty do kredytów preferencyjnych realizowane w oparciu o przepisy : ustawy z dnia 5.01.1995 r. o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 13, poz. 60), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.02.1995 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów (Dz. U. Nr 19, poz. 92 ze zm.), ustawy z dnia 29.12.1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.01.1996 r. w sprawie szczegółowych (...)