Dom jednorodzinny | Interpretacje podatkowe

Dom jednorodzinny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dom jednorodzinny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Sprzedaż gruntu wraz z wybudowanym domem jednorodzinnym, niezamieszkałym i nie oddanym do użytkowania. Sprzedającym jest rolnik prowadzący działalność rolniczą.
Fragment:
(...) Wnioskodawca w roku 1996 nabył od Gminy w drodze przetargu działkę budowlaną na prawach wspólności ustawowej. W roku 1999 Zainteresowany wystąpił do Wójta Gminy z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie podziału tej nieruchomości na dwie działki, który w postanowieniu został zaopiniowany pozytywnie. Decyzją Wójta Gminy podział został zatwierdzony w roku 2000. Obie działki są cały czas w posiadaniu Wnioskodawcy. Na jednej z wymienionych działek Zainteresowany wybudował dom jednorodzinny z garażem. Dom ten jest jeszcze niezamieszkały i nie przekazany do użytkowania. Wnioskodawca zamierza sprzedać przedmiotową nieruchomość. Zainteresowany jest rolnikiem i prowadzi wyłącznie działalność rolniczą. Przedmiotowy grunt nie był wykorzystywany do działalności rolniczej, ani też do żadnej innej działalności gospodarczej. Grunt został nabyty w celu wybudowania domu jednorodzinnego na własne potrzeby, Wnioskodawca nie miał zamiaru odsprzedaży (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy comiesięczne rachunki za nadzór budynku będzie mógł w całości lub w części (21% stanowi powierzchnia gabinetu i poczekalni w stosunku do całej powierzchni domu) zaliczać w koszty prowadzonego gabinetu.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1- 4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, oceniając stanowisko Wnioskodawcy odnośnie zaliczenia w koszty prowadzonej działalności gospodarczej comiesięcznej należności dla firmy ochroniarskiej za nadzór budynku mieszkalnego, w którym znajduje się gabinet medyczny, tj. miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, przyjmując w koszty kwotę należności zgodnie z udziałem procentowym powierzchni zajmowanej na gabinet lekarski do całej powierzchni budynku, przedstawione we wniosku z dnia 13.01.2006 r.,uzupełnionego pismem złożonym w dniu 20.01.2006 r. o udzielenie interpretacji, jako prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E 1. Stan faktyczny (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy w przypadku dalszej odsprzedaży zakupionych w celach handlowych lokali mieszkalnych i nieruchomości mieszkaniowych (domów jednorodzinnych) obowiązany jest odprowadzić podatek od towarów i usług oraz, czy sprzedając lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość wraz z udziałem w gruncie, należy naliczyć podatek od towarów i usług od wartości gruntu?
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacjapodatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego UrzęduSkarbowego w Szczecinie, na pisemne zapytanie, udzielainformacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się handlem i pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Podatnik dla celów dalszej odprzedaży dokonuje zakupu na rynku wtórnym domów jednorodzinnych oraz starszych lub młodszych niż 5 lat lokali mieszkalnych, stanowiących odrębne nieruchomości lub posiadających status spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Jak wskazała Strona, z tytułu zakupu ww. nieruchomości nie nabywa prawa do odliczenia podatku od towarów i usług. Podatnik prosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w przypadku dalszej odprzedaży zakupionych w celach handlowych (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.