Dom dziecka | Interpretacje podatkowe

Dom dziecka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dom dziecka. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Ulga prorodzinna.
Fragment:
W myśl art. 39 ust. 1 ww. ustawy, formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza: spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna; rodzinny dom dziecka. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że od 1 września 2012 roku – prowadzony przez Wnioskodawcę – rodzinny dom dziecka przyjął formę rodzinnej pieczy zastępczej, co oznacza, że nie jest już placówką (instytucją). Od tego momentu zostało zmienione postanowienie sądu rejonowego, że w miejsce umieszczenia dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej należy umieścić je w rodzinnej pieczy zastępczej u Wnioskodawcy. W związku z powyższą sytuacją dzieci nie przebywają już w placówce, ale w rodzinie, która sprawuje nad nimi opiekę. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny i przytoczone przepisy prawa stwierdzić należy, że Zainteresowany ma prawo do odliczenia w zeznaniu podatkowym PIT-37, składanym za rok 2013, ulgi na dzieci przebywające w rodzinie, która prowadzi rodzinny dom dziecka. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul.
2014
29
sie

Istota:
Możliwość skorzystania z odliczeń w ramach tzw. ulgi prorodzinnej na dzieci, które skierowane zostały do rodzinnego domu dziecka i dla których ustanowiono opiekuna prawnego
Fragment:
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni od 2008 r. ustanowiona została opiekunem prawnym dla dzieci, które w 2006 r. postanowieniem sądu zostały skierowane do placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinny dom dziecka. Dom ten ma siedzibę w domu prywatnym Wnioskodawczyni i jest bezpłatnie użyczony starostwu. Wnioskodawczyni jest zatrudniona przez starostwo w rodzinnym domu dziecka, a dzieci przebywają z Nią 24 godziny na dobę, zwracając się do Niej „ mamo ” lub „ ciociu ”. Mając na uwadze treść art. 27f ust. 2, zdanie drugie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dyrektor Izby Skarbowej uznał, że Wnioskodawczyni, pomimo, że pełni funkcję opiekuna prawnego, o której mowa w art. 27f ust. 1 i 2 tej ustawy, nie może skorzystać z odliczeń w ramach przedmiotowej ulgi. Z przepisu tego Dyrektor Izby Skarbowej wywiódł, że odliczenie w ramach tej ulgi nie przysługuje w dwóch sytuacjach wyraźnie w nim wskazanych, tj. gdy dziecko zostało umieszczone – na podstawie orzeczenia sądu – w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub gdy zawarło związek małżeński. Instytucją zapewniającą całodobowe utrzymanie jest również rodzinny dom dziecka, w którym Wnioskodawczyni została zatrudniona przez starostwo powiatowe. W przedstawionej sytuacji, to państwo zapewnia środki finansowe na utrzymanie dzieci, i funkcjonowanie placówki, natomiast Wnioskodawczyni realizuje swoje obowiązki zawodowe, które zostały jej powierzone przez starostwo powiatowe.
2012
29
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej.
Fragment:
W związku z powyższym, warunkiem do skorzystania z ulgi z tytułu wychowywania dziecka jest również brak zastosowania w stosunku do dziecka przepisów: art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, z wyjątkiem najmu prywatnego, ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym. Podkreślenia wymaga bowiem fakt, iż korzystanie z każdej preferencji podatkowej, w tym ulgi przewidzianej w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzależnione jest od spełnienia wszystkich przesłanek wymaganych do jej zastosowania. Wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe nie stanowią standardu prawnego, lecz są odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania, wynikającej z art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), stanowiącego, że każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie. Oznacza to, że wszelkie odstępstwa od tej zasady, muszą bezwzględnie wynikać z przepisów prawa i być interpretowane ściśle z jego literą. Co więcej, zgodnie z konstrukcją i systematyką ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe stanowią wyjątek od generalnej zasady powszechności opodatkowania wyrażonej w art. 9 ust. 1 tej ustawy.
2012
2
lut

Istota:
Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawczyni prowadzi rodzinny dom dziecka, w którym dzieci zostały umieszczone na podstawie orzeczenia sądu, a Wnioskodawczyni jest ich opiekunem prawnym, morze skorzystać z odliczeń w ramach tzw. ulgi prorodzinnej.
Fragment:
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni od 2008 r. ustanowiona została opiekunem prawnym dla dzieci, które w 2006 r. postanowieniem sądu zostały skierowane do placówki opiekuńczo wychowawczej typu rodzinny dom dziecka. Dom ten ma siedzibę w domu prywatnym Wnioskodawczyni i jest bezpłatnie użyczony Starostwu. Wnioskodawczyni jest zatrudniona przez Starostwo w rodzinnym domu dziecka, a dzieci przebywają z Nią 24 godziny na dobę, zwracając się do Niej „ mamo ” lub „ ciociu ”. Mając na uwadze treść art. 27f ust. 2, zdanie drugie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uznać należy, że Wnioskodawczyni, pomimo że pełni funkcję opiekuna prawnego, o której mowa w art. 27f ust. 1 pkt 2 tej ustawy, nie może skorzystać z odliczeń w ramach przedmiotowej ulgi. Z przepisu tego wynika bowiem jednoznacznie, że odliczenie w ramach tej ulgi nie przysługuje w dwóch sytuacjach wyraźnie w nim wskazanych, tj. gdy dziecko zostało umieszczone - na podstawie orzeczenia sądu - w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub gdy zawarło związek małżeński. Instytucją zapewniającą całodobowe utrzymanie jest również rodzinny dom dziecka, w którym Wnioskodawczyni została zatrudniona przez starostwo powiatowe. W przedstawionej sytuacji, to państwo zapewnia środki finansowe na utrzymanie dzieci i funkcjonowanie placówki, natomiast Wnioskodawczyni realizuje swoje obowiązki zawodowe, które zostały jej powierzone przez starostwo powiatowe.
2011
1
wrz
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Dom dziecka
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.