Dokumenty urzędowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dokumenty urzędowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sty

Istota:

Podatnik zwrócił się z zapytaniem jakie dokumenty powinien uzyskać aby możliwe było zastosowanie stawki 7% VAT dla sprzedaży usług i robót związanych z bieżącą konserwacją infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w związku z pismem z dnia 17.12.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Usługi i roboty związane z bieżącą konserwacją infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu do dnia 31 grudnia 2003 r. podlegały opodatkowaniu stawką 7% na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 lit. a w związku z załącznikiem nr 5 poz. 83 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Od dnia 1 stycznia 2004 r. możliwość stosowania stawki 7% do usług świadczonych przez podatnika wynika z § 66 ust. 1 pkt 2 w związku z załącznikiem nr 4 poz. 83 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz (...)

2011
1
sty

Istota:

Podatnik prowadząc działalność gospodarczą poniósł w latach popzednich wydatek w związku z nieskutecznym uzyskaniem koncesji na transport międzynarodowy, którego nie odzyskał od osoby pośredniczącej w przedmiotowych formalnościach. Podatnik zwrócił sie z zapytaniem czy ww. wydatek może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów jeżeli wyrok sądu rejonowego orzekający zwrot powyższej kwoty uwiarygodnił jej poniesienie a następnie umorzono postępowanie egzekucyjne w stosunku do dłużnika.

Fragment:

(...) zapytania a także przytoczone przepisy prawa tutejszy organ podatkowy wyraża następującą ocenę prawną stanowiska pytającego: Odnosząc się do twierdzenia podatnika o uwiarygodnieniu poniesienia kwoty poprzez wyrok sądu wskazać należy przepis art. 194 § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym dokumenty urzędowe sporządzone w formie określonej przepisami prawa przez powołane do tego organy władzy publicznej stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone. Dokumenty urzędowe, które sporządzane są przez organy sądownicze Państwa potwierdzają różnego rodzaju okoliczności związane z faktami mającymi znaczenie dla stosunku podatkowo prawnego. Tym samym, w ocenie tutejszego organu podatkowego uznać należy, że wyrok Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 11.09.2001 r. potwierdza istnienie w przedmiotowej sprawie przysługującego podatnikowi roszczenia w kwocie 14.950 zł. Natomiast, żeby stwierdzona w powyższych okolicznościach (...)