Dokumenty urzędowe | Interpretacje podatkowe

Dokumenty urzędowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dokumenty urzędowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatnik zwrócił się z zapytaniem jakie dokumenty powinien uzyskać aby możliwe było zastosowanie stawki 7% VAT dla sprzedaży usług i robót związanych z bieżącą konserwacją infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu?
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w związku z pismem z dnia 17.12.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Usługi i roboty związane z bieżącą konserwacją infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu do dnia 31 grudnia 2003 r. podlegały opodatkowaniu stawką 7% na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 lit. a w związku z załącznikiem nr 5 poz. 83 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Od dnia 1 stycznia 2004 r. możliwość stosowania stawki 7% do usług świadczonych przez podatnika wynika z § 66 ust. 1 pkt 2 w związku z załącznikiem nr 4 poz. 83 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz (...)
2011
1
sty

Istota:
Podatnik prowadząc działalność gospodarczą poniósł w latach popzednich wydatek w związku z nieskutecznym uzyskaniem koncesji na transport międzynarodowy, którego nie odzyskał od osoby pośredniczącej w przedmiotowych formalnościach. Podatnik zwrócił sie z zapytaniem czy ww. wydatek może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów jeżeli wyrok sądu rejonowego orzekający zwrot powyższej kwoty uwiarygodnił jej poniesienie a następnie umorzono postępowanie egzekucyjne w stosunku do dłużnika.
Fragment:
(...) zapytania a także przytoczone przepisy prawa tutejszy organ podatkowy wyraża następującą ocenę prawną stanowiska pytającego: Odnosząc się do twierdzenia podatnika o uwiarygodnieniu poniesienia kwoty poprzez wyrok sądu wskazać należy przepis art. 194 § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym dokumenty urzędowe sporządzone w formie określonej przepisami prawa przez powołane do tego organy władzy publicznej stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone. Dokumenty urzędowe, które sporządzane są przez organy sądownicze Państwa potwierdzają różnego rodzaju okoliczności związane z faktami mającymi znaczenie dla stosunku podatkowo prawnego. Tym samym, w ocenie tutejszego organu podatkowego uznać należy, że wyrok Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 11.09.2001 r. potwierdza istnienie w przedmiotowej sprawie przysługującego podatnikowi roszczenia w kwocie 14.950 zł. Natomiast, żeby stwierdzona w powyższych okolicznościach (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.