Dokument elektroniczny | Interpretacje podatkowe

Dokument elektroniczny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dokument elektroniczny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązek prowadzenia ewidencji wysłanych i otrzymanych elektronicznych administracyjnych dokumentów (e-AD) oraz dokumentów zastępujących e-AD związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 7 lutego 2012r. (data wpływu 15 lutego 2012r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji wysłanych i otrzymanych elektronicznych administracyjnych dokumentów (e-AD) oraz dokumentów zastępujących e-AD związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 15 lutego 2012r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej (...)
2012
30
maj

Istota:
Czy kopie informacji PIT-11 o wysokości dochodu i pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, dotyczące sporządzanych i przesyłanych w przedstawionej wyżej formie, mogą być przechowywane w urzędzie na nośnikach elektronicznych?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2009 r. (data wpływu 30 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26 listopada 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika. W przedmiotowym wniosku zostało (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy do końca roku Spółka ma obowiązek składać deklaracje podatkowe do Urzędu Skarbowego w formie elektronicznej (dotyczy to deklaracji PIT-4 i PIT-8A, które obowiązują Spółkę od dnia 16.08.2006 r., VAT-7 - od 01.10.2006 r. i CIT-2- od 01.12.2006 r.)?
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu stwierdza, że stanowisko "Z." Spółka z o.o. w Elblągu, dotyczące kwestii obowiązku przekazywania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej jest nieprawidłowe : W skierowanym do organu podatkowego piśmie z dnia 05.06.2006 r. (data wpływu 7 czerwca 2006 r.) uzupełnionym w dniu 12.06.2006 r. oraz w dniu 23.08.2006r. Strona wniosła o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jej indywidualnej sprawie. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że "Z." Spółka z o.o. w Elblągu w ubiegłym roku podatkowym osiągnęła przychód netto ze sprzedaży 5 milionów euro, a zatem zdaniem Spółki od 16 sierpnia 2006r. ma obowiązek elektronicznego rozliczania podatków. Wszystkie deklaracje muszą być opatrzone tzw. podpisem elektronicznym. (...)
2011
1
kwi

Istota:
1. Czy w świetle obecnie obowiązujących przepisów § 4 ww. rozporządzenia, dla potwierdzenia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktur przesyłanych poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI), wystarczające będzie oświadczenie realizatora usługi EDI, że stosowana przy przesyłaniu danych technologia gwarantuje autentyczność danych i integralność treści ?2. Czy w przypadku wymiany faktur pomiędzy Spółką a klientami, z którymi ta wymiana będzie się odbywała w formie elektronicznej gdzie autentyczność pochodzenia faktur i integralność ich treści będzie zagwarantowana bezpiecznym podpisem elektronicznym (§ 4 pkt 1 cyt. rozporządzenia), można zrezygnować z drukowania i posiadania oryginałów tych faktur w formie papierowej ?,3. Czy w przypadku wymiany faktur pomiędzy Spółką a klientami, z którymi ten proces będzie się odbywał w drodze wymiany danych elektronicznych (EDI), z zachowaniem procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktur i integralność ich treści (§ 4 pkt 2 cyt. rozporządzenia), można zrezygnować z drukowania i posiadania oryginałów tych faktur w formie papierowej ? 4. Czy można uznać, że integralność treści faktury jest zachowana w przypadku, gdy wydruk faktury na ekran monitora lub papier (w czasie kontroli, na żądanie urzędu skarbowego) ma w systemach komputerowych Spółki taką samą treść, lecz inną formę graficzną niż w systemie komputerowym odbiorcy ?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów: - art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać za prawidłowy pogląd Podatnika, wyrażony w złożonym wniosku. U Z A S A D N I E N I E z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur, które umożliwiło podmiotom gospodarczym przesyłanie oraz przechowywanie faktur w formie elektronicznej, rozpoczęła Ona wdrażanie systemów komputerowych pozwalających na uproszczenie współpracy z klientami poprzez przesyłanie faktur drogą elektroniczną. W opinii (...)
2011
1
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.