UCP.I/4110-13/68/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wartość prowizji i odsetek od zaciągniętego kredytu na zakup akcji, pomimo dokonanej przez bank redukcji zapisów na akcje spółki PKO BP?

UCP.I/4110-13/68/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. dochody kapitałowe
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. sprzedaż akcji
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art.14a par.1 i par.4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst: Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie kosztów uzyskania związanych z odpłatnym zbyciem papierów wartościowych

stwierdzam, że

stanowisko przedstawione w tym wniosku nie jest prawidłowe w odniesieniu do stanu faktycznego.

U Z A S A D N I E N I E

W październiku 2004r. Podatnik w publicznej ofercie zakupił akcje spółki PKO BP. Na zakup akcji zaciągnął kredyt w wysokości 195.000 zł, od którego zapłacił prowizję w kwocie 975 zł i odsetki w kwocie 117,50zł. Z powodu redukcji zapisów na akcje spółki PKO BP zakupił 1065 szt akcji za kwotę 21.085,40 zł. W związku z powyższym podatnik uważa, że cały zaciągnięty kredyt miał związek z przychodem i w związku z tym poniesione koszty związane z tym kredytem w całości może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

OCENA PRAWNA STANU FAKTYCZNEGO

W myśl art.30b ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Z 2000r. Nr 14, poz.176 z późn.zm.) od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Sposób obliczenia dochodu ze zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających, określony został w art.30b ust.2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochód ten określa się jako różnicę między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art.22 ust.1f lub ust.1g, lub art.23 ust.1 pkt.38, z zastrzeżeniem art.24 ust.13 i 14.

Zgodnie z generalną zasadą ustalania kosztów uzyskania przychodów, określoną w art.22 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem określonych w art.23 tej ustawy. Zatem każdy poniesiony wydatek musi być ściśle związany z uzyskaniem przychodu.

W opisanym wyżej stanie prawnym, kwota pobranego kredytu (195.000) tylko w części miała wpływ na uzyskanie przychodu. W związku z tym zarówno odsetki jak i kwota zapłaconej prowizji będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w takiej części, jaką stanowi kwota zakupionych akcji do kwoty otrzymanego kredytu:

wartość zakupionych akcji

--------------------------------- x 100

kwota otrzymanego kredytu

Dochodów, o których mowa w art. 30B ust.1 ustawy o podatku dochodowym, czyli min. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art.27 i art.30c. Dla osób osiągających w danym roku przychody w.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych przeznaczony jest formularz PIT-38.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.