Dochód realny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dochód realny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy podatnik prowadzący księgi rachunkowe ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość zakupionych towarów handlowych w momencie dokonania zakupu w ciągu roku podatkowego oraz skorygowania tych kosztów na koniec roku, po sporządzeniu inwentaryzacji.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 217 oraz art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. /, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.11.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, uznaje stanowisko przedstawione przez Stronę za nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego. W związku z wysokością zrealizowanego w roku poprzednim obrotu, z dniem 1 stycznia 2006r. jest Pan zobowiązany do zaprowadzenia ksiąg rachunkowych dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Treść pytania: Czy podatnik prowadzący księgi rachunkowe ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość zakupionych towarów handlowych w momencie (...)