Dochód nieujawniony | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dochód nieujawniony. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Początek terminu przedawnienia do wydania decyzji określony w art. 68 § 4 Ordynacji podatkowej, w stosunku do zobowiązań z tytułu z podatku dochodowego za 2000 r. rozpoczął swój bieg z końcem roku 2001 r. Termin pięcioletni upłynął więc z końcem 2006 r., a nie 1 stycznia 2006 r.

Fragment:

(...) przyjęcie stanowiska, iż początek biegu terminu przedawnienia do wydania decyzji o wymiarze podatku z tytułu nieujawnionych źródeł przychodu należy przyjąć koniec roku podatkowego w którym podatnik osiągnął nieujawniony dochód. Tak więc bezsprzecznym jest w przedstawionej sytuacji, iż 5-letni okres przedawnienia do ustalenia zobowiązania podatkowego z tytułu dochodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów biegnie od końca roku podatkowego, w którym dochód nieujawniony został osiągnięty, a nie w którym został wydatkowany. W przedmiotowej sytuacji termin ten upłynął 1 stycznia 2006 roku. Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje: Zgodnie z art. 68 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) zobowiązanie z tytułu opodatkowania dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych nie (...)