Dochód jednostek samorządu terytorialnego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dochód jednostek samorządu terytorialnego. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy ewentualny dochód zrealizowany przez jednostkę samorządu terytorialnego na wskazanym we wniosku rozliczeniu nakładów podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

(...) 29.06.2007r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Podatnika, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który uzupełniono 20.08.2007r. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca, będący jednostką samorządu terytorialnego, razem ze Spółką X, której jest większościowym akcjonariuszem, zaangażowany jest w realizację projektu „Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta X” (zwanego dalej: Projekt), współfinansowanego z funduszu ISPA 2000 (zwanego dalej: Fundusz). Zasady finansowania z Funduszu określa Memorandum Finansowe, zgodnie z którym beneficjentem końcowym środków z Funduszu przeznaczonych na realizację Projektu jest Wnioskodawca. Zgodnie z Memorandum Finansowym z Funduszu zostanie sfinansowane 57% wydatków kwalifikowanych Projektu. 17 sierpnia 2006r. Spółka zawarła z Wnioskodawcą umowę w sprawie delegowania realizacji Projektu (zwaną dalej: Umową), która (...)