Dochód dewizowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dochód dewizowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Jak opodatkowane są kontrakty terminowe na rynku FOREX tzn. rynku gdzie instrumentem finansowym są kontrakty, których przedmiotem są różnice kursowe?

Fragment:

(...) Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik poprzez rachunek bankowy i pośrednika – brokera, z którym podatnik ma podpisaną umowę o świadczenie usług polegających na otwieraniu i zamykaniu wskazanych przez podatnika pozycji, rozlicza się z przeprowadzanych transakcji na rynku walutowym. Transakcje przeprowadzane są w złotych polskich, zaś na koniec roku podatnik otrzymuje od swojego brokera informację PIT-8C. Zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), dalej zwanej „updof”, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w (...)