Diecezja | Interpretacje podatkowe

Diecezja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to diecezja. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawo do odliczenia oraz zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu
Fragment:
Prowadzony przez Diecezję remont ma na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego na tym obszarze, wpłynie na rozwój turystyki, podniesie atrakcyjność turystyczną gminy. Wyremontowana elewacja i dachy kościoła nie będą służyły prowadzeniu działalności objętej podatkiem VAT. Kościół jest miejscem kultu religijnego i udostępniany jest nieodpłatnie. Diecezja nie prowadzi i nie planuje rozpoczęcia działalności gospodarczej, nie generuje dochodów. Parafia oraz Diecezja nie są zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie może odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT realizując powyższy projekt. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Diecezja realizując projekt „Odnowienie elewacji zewnętrznej i dachów zabytkowego kościoła św. Antoniego” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ma prawo do odliczenia i zwrotu podatku od towarów i usług wchodzących w zakres tego zadania... Stanowisko Wnioskodawcy Diecezji nie przysługuje prawo odzyskania podatku VAT poniesionego na pokrycie kosztów zadania jakim jest „Odnowienie elewacji zewnętrznej i dachów zabytkowego kościoła św.
2013
17
sty

Istota:
Diecezja nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z renowacją i rekonstrukcją zabytkowej i historycznej zabudowy Zespołu Klasztorno-Pałacowego
Fragment:
Diecezja nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. W ramach realizacji projektu, Diecezja dokonywała zakupu towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT, a efekty projektu zostały udostępnione nieodpłatnie (nie będą generowały podatku należnego). W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca będąc podatnikiem posiadającym osobowość prawną, niewykonującym działalności gospodarczej, czyli nie wykonując definicji podatnika wynikającej z ustawy o podatku od towarów i usług ma możliwość odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu „...”... Stanowisko Wnioskodawcy: Zgodnie z art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług, prawo odliczenia podatku VAT przysługuje podatnikowi, o którym mowa w art. 15. Diecezja nie wykonuje definicji podatnika. Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma zatem możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją przedmiotowego projektu W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2012
20
mar

Istota:
Czy w przypadku gdy jedynym wspólnikiem w spółce jest diecezja, korzystająca ze zwolnienia na mocy art. 8 pkt 3, wniesiony wkład do spółki lub podwyższenie kapitału podlega odliczeniu od podstawy opodatkopwania?
Fragment:
PM/436-1/06 , jak i treść wniosku Wydawnictwa ".............." nie wskazuje , czy z tytułu wniesienia lub podwyższenia kapitału zakładowego Diecezja ...........spełnia wszystkie warunki zwolnienia podmiotowego, wynikające z art.8 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych . Z tego względu Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku , w trybie art.14 b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej , dokonuje zmiany przedmiotowego postanowienia , stwierdzając , że w sprawie będzie miało zastosowanie odliczenie od podstawy opodatkowania przewidziane w art.6 ust.9 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych , jeżeli w całym roku podatkowym poprzedzającym rok , w którym powstał obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych , dochody Diecezji ........- osoby prawnej , której celem statutowym jest działalność w zakresie kultu religijnego - korzystały z całkowitego zwolnienia od podatku dochodowego , a przedmiotem zbycia nie będzie składnik przedsiębiorstwa prowadzonego przez Diecezję. Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Diecezja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.