Dezynsekcja | Interpretacje podatkowe

Dezynsekcja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dezynsekcja. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wpłacone kwoty w 2002r. w związku z błędnym przeświadczeniem jakoby usługi DDD opodatkowane były w stawce 22% podlegają zwrotowi przez Urząd Skarbowy jako nienależne?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIENa podstawie:• art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko podatnika zawarte w piśmie złożonym w dniu 27.05.2005r., (uzupełnionym w dniu 14.07.2005r.), przez Pana ........dotyczącym interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w kwestii zwrotu przez urząd skarbowy kwot podatku należnego jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE We wniosku z dnia 27.05.2005r. (uzupełnionym w dniu 14.07.2005r.) Pan ......... przedstawił następujący stan faktyczny:Pan .......... dokonał w dniu 25.03.2002r. rejestracji w podatku od towarów i usług. W 2002r. rozliczał podatek VAT od wykonywanych usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji (PKWiU 74.70.11-00.00) stosując stawkę w wysokości 22%. Sprzedaż usług DDD dokonywana była w 2002r. wyłącznie na faktury VAT, nie występowała sprzedaż (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy spełniam warunki do dalszego korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotów i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej ?
Fragment:
(...) Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w xxx działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 07.04.2005 r. uzupełnionego w dniach 28.04.2004 r. i 19.05.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. Uzasadnienie W dniu 13.04.2005 r. zwrócił się Pan do tut. Organu podatkowego z zapytaniem w indywidualnej sprawie opisanej we wniosku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług. Wniosek został uzupełniony w dniach 28.04.2005 r. i 19.05.2005 r. We wniosku zawarł Pan pytanie: „czy nadal może Pan korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotów i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej\". Z (...)
2011
1
mar

Istota:
Jaką stawkę podatku VAT należy stosować dla usług dezynfekcyjno – dezynsekcyjno – deratyzacyjnych (PKWiU 74.70.11) ?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Pradnik działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 14.05.2004 (data wpływu 17.05.2004) informuje, że usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji opodatkowane są stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%. Według stanu faktycznego przedstawionego we wniosku świadczy Pani usługi w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji - PKWiU 74.70.11. Zdaniem Pani usługi te wg stanu prawnego obowiązujacego od dnia 01.05.2004 r. opodatkowane są stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%. Usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji PKWiU 74.70.11 nie są wymienione w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) jak też w przepisach wykonawczych do ustawy jako czynności zwolnione lub opodatkowane stawką obniżoną. Usługi te należy więc opodatkować stawka 22% (...)
2011
1
sty

Istota:
Jaka stawka podatku od towarów i usług obowiązuje dla świadczenia usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji?
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 41 ust. 13 ww. ustawy o VAT towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22 %, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę. Z uwagi na fakt, iż usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji nie zostały wymienione w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisach wykonawczych do ustawy - uprawniających do stosowania obniżonych stawek podatku VAT - podlegają one opodatkowaniu w myśl art. 41 ust. 1 ww. ustawy o VAT stawką podatku w wysokości 22 %. (...)
2011
1
sty

Istota:
Zwracam się z zapytaniem czy stosuję właściwą stawkę VAT, tj. 22% w działalności dotyczącej usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji o symbolu PKWiU 74.70.11-00.00, gdyż mam wątpliwość czy usługi te nie podlegają zwolnieniu z VAT ?
Fragment:
(...) Usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji o symbolu PKWiU 74.70.11 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do ustawy z dnia 4 grudnia 2002r. (Dz. U. Nr 213, poz. 1803) zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług z dnia 8 stycznia 1993r. są usługami, których świadczenie jest zwolnione od podatku od towarów i usług - poz. 17 tegoż załącznika "usługi dezynfekcji i tępienia szkodników". Mając zatem na uwadze stan faktyczny przedstawiony we wniosku świadczenie /sprzedaż/ tych usług podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług. (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Dezynsekcja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.