Dezynfekcja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dezynfekcja. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT dla usług , których przedmiotem jest:
  • sterylizacja i dezynfekcja narzędzi i sprzętu medycznego (pkt IV-4)
  • Fragment:

    (...) udzielane są poza NZOZ-ami wchodzącymi w skład struktury Wnioskodawcy, tj. w gabinetach specjalistycznych podmiotów trzecich. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wyżej wskazane, usługi objęte są zwolnieniem od podatku VAT... (usługa oznaczona we wniosku numerem IV-4) Stanowisko Wnioskodawcy: Na wstępie tut. organ wyjaśnia, iż wniosek złożono w kontekście 19 usług. Niniejszą interpretację wydano w odniesieniu do następujących usług: sterylizacja i dezynfekcja narzędzi i sprzętu medycznego (pkt IV-4 opisu stanu faktycznego zawartego we wniosku ORD-IN) Zatem konsekwentnie poniżej przytoczono stanowisko również w odniesieniu do ww. usług. Zdaniem Wnioskodawcy, dla ustalenia, które z usług medycznych zwolnione będą z podatku VAT decydujące znaczenie ma wykazanie: po pierwsze, iż dana usługa jest usługą medyczną po drugie służy ona profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia lub, że mamy do czynienia z (...)