Dewizy | Interpretacje podatkowe

Dewizy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dewizy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy dla celów podatkowych koszty z tytułu różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnych w walutach obcych : może ustalać jako różnicę między wartością tych środków, obliczoną przy zastosowaniu kursu sprzedaży walut z dnia faktycznej zapłaty, oraz kursu kupna walut z dnia ich otrzymania albo kursu sprzedaży z dnia nabycia walut, ogłoszonych przez bank, z którego usług korzysta, czy może korzystać z ustalonych indywidualnych z bankiem kursów na daną transakcję walutową – wówczas gdy takie ustali – a często zakupując w transzy uzyskuje kurs atrakcyjniejszy. Czy jeżeli kurs sprzedaży waluty z dnia zapłaty jest wyższy od kursów kupna waluty z dnia jej otrzymania albo kursu sprzedaży z dnia nabycia waluty w banku (np. przy przeksięgowaniach między rachunkami) - powstała różnica powiększa koszt podatkowy, w odwrotnym przypadku następuje obniżenie kosztów podatkowych. Czy należy ustalać różnice kursowe, stanowiące koszt uzyskania przychodu, np. w przypadku zapłaty za import towarów i usług lub import własnymi środkami pieniężnymi pochodzącymi z bankowego rachunku walutowego - w dwóch etapach: - po pierwsze na środkach pieniężnych gdzie powstanie różnica kursowa na skutek zastosowania kursu kupna albo sprzedaży banku z dnia wpływu waluty na rachunek bankowy i kursu sprzedaży banku z dnia zapłaty za towar, po pierwsze w przypadku kursu negocjowanego możemy skorzystać z tego też kursu przy ustalaniu powyższego, po drugie na rozrachunkach, gdzie powstaje różnica pomiędzy kursami: średnim NBP z dnia powstania zobowiązania z tytułu nabycia towaru i kursem sprzedaży banku z dnia zapłaty za ten towar. Jaką datę należy stosować do ustalania kursu średniego NBP jako dzień powstania zobowiązania z tytułu nabycia towaru : - czy jest to data wystawienia faktury, czy data z dnia otrzymania faktury.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14 a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (teks jednolity Dz.U. Nr 8, poz.60 z 2005r. ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, oceniając stanowisko Wnioskodawcy odnośnie ustalania różnic kursowych dotyczących kosztów podatkowych, przedstawione we wniosku z dnia 06.02.2006r.(data wpływu do urzędu 14.02.2006r.), jako nieprawidłowe UZASADNIENIE 1.Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę: Spółka z o.o. posiada rachunki dewizowe ze względu na współpracę z krajami posługującymi się walutą USD i EURO. Do obliczeń w rachunkowości Spółka stosuje kursy walut ustalone według zasady „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”, co nie stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. 2.Przedmiot interpretacji: Spółka (...)
2011
1
kwi

Istota:
Pytanie Podatnika dotyczy wyceny walut na koncie dewizowym oraz ustalenia kosztu z tytułu różnic kursowych od własnych środków pieniężnych w walutach obcych.
Fragment:
(...) Przepis art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) stanowi, że koszty z tytułu różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnych w walutach obcych ustala się jako różnicę między wartością tych środków obliczoną przy zastosowaniu kursu sprzedaży walut z dnia faktycznej zapłaty oraz kursu kupna walut z dnia ich otrzymania albo kursu sprzedaży z dnia nabycia walut, ogłoszonego odpowiednio przez bank, z którego usług korzystał podatnik. Środki pieniężne w walutach obcych wpływające na konto dewizowe podatnika wycenia się w zależności od źródła pochodzenia walut, i tak: 1. w przypadku otrzymania walut, np. od kontrahenta, wartość środków oblicza się według kursu kupna walut z dnia ich otrzymania, ogłaszanego przez bank, z usług którego korzystał podatnik, 2. w przypadku kupna walutwartość środków oblicza się według kursu (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Dewizy
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.