Deputaty | Interpretacje podatkowe

Deputaty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to deputaty. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Z opisanego przez podatnika stanu faktycznego wynika, że wydaje on swoim pracownikom drewno jako deputat opałowy przyznany Układem Zbiorowym Pracy. Świadczenie to stanowi składnik wynagrodzenia, od którego liczy się podatek dochodowy i podstawy do naliczania składki ZUS. Zdaniem podatnika jest to czynność nie podlegająca podatkowi od towarów i usług, w myśl art. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT.
Fragment:
(...) W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie znak: Zn. K – 3324-1/04z dnia 23.07.2004r. (data wpływu 26.07.2004r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Parczewie, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 - ze zm.), udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Art. 7 ust. 2 wymienionej ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności: przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników , (...)
2011
1
sty

Istota:
Czy drewno wydane na potrzeby własne, służące prowadzonej działalności gospodarczej tj.: do grodzenia upraw leśnych przed zwierzyną, drewno do opalania pokoju gościnnego , drewno służące do pokrycia dachu, remontu budynków oraz deputaty opałowe wydawane pracownikom są opodatkowane podatkiem VAT ?
Fragment:
(...) Z opisanego przez podatnika stanu faktycznego wynika, że przeznacza on własne produkty ( drewno ) na: 1. potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, tj. do grodzenia upraw leśnych przed zwierzyną, drewno do opalania pokoju gościnnego , drewno służące do pokrycia dachu, remontu budynków, 2. potrzeby osobiste zatrudnionych pracowników w postaci deputatu opałowego wydawanego w naturze na podstawie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy, stanowiącego składnik wynagrodzenia, od którego liczy się podatek dochodowy, składki emerytalno-rentowe, chorobowe, zdrowotne. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Art. 7 ust. 2 wymienionej ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego (...)
2011
1
sty

Istota:
Spółdzielnia wydaje deputaty w naturze (chleb) pracownikom zakładów piekraskich. Od przekazywanych deputatów nalicza podatek VAT. Zdaniem Jednostki wydanie deputatów nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż regulowane jest przepisami prawa pracy a więc ma charakter obligatoryjny. Wyjaśnia, że sam fakt realizowania powyższych świadczeń nie wynika bezpośrednio z Kodeksu pracy lecz z układu zbiorowego pracy stanowiącego w Spółdzielni podstawę do naliczania wynagrodzeń dla pracowników. Podatnik pyta, czy wydawanie deputatów pracownikom podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Fragment:
(...) Pismem z dnia 7 kwietnia 2004r., uzupełnionym 10 maja 2004r. Spółdzielnia zwróciła się z prośbą o informację odnośnie opodatkowania podatkiem VAT przekazywanych pracownikom deputatów. Działając stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w oparciu o przedstawiony stan faktyczny, Naczelnik Urzędu Skarbowegow Piotrkowie Tryb. informuje: Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) obowiązującej od 1 maja 2004r. opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów (art. 7 ust. 2 pkt 1) rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Deputaty
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.