Deklaracja sumaryczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to deklaracja sumaryczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy czynny podatnik podatku VAT (osoba fizyczna) jest obowiązany wykazywać w jednej zbiorczej deklaracji obrót wynikający zarówno z działalności gospodarczej jak i z wynajmu lokali mieszkalnych w budynku niezwiązanym z prowadzoną działalnością?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.12.05 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Stan faktyczny: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i jest zarejestrowany do podatku od towarów i usług. Równocześnie bedąc posiadaczem budynku mieszkalnego, który nie jest związany z prowadzoną działalnością, wynajmuje ten budynek osobom fizycznym na cele mieszkalne. Wynajem dokumentowany jest fakturami VAT, a obrót z tego tytułu wykazywany jest w deklaracjach VAT 7 razem z obrotem wynikającym z działalności gospodarczej. Zapytanie podatnika: Czy obrót wynikający z faktur VAT (...)