Decyzja ustalająca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to decyzja ustalająca. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy będąc podatnikiem podatku dochodowego w formie karty podatkowej dla prowadzonej w ramach spółki cywilnej dzialalności gospodarczej w zakresie usług kominiarskich ( wraz ze wspólnikiem) podatek ustalany w formie decyzji organu podatkowego jest podatkiem należnym od spółki, czy też od każdego ze wspólników osobno, bądź też czy można traktować , że ustalony podatek przypisany jest każdemu ze wspólników po połowie oraz czy zobowiązanym do zapłaty ustalonego w decyzji podatku jest adresat decyzji, czy też każdy ze wspólników solidarnie? Jednocześnie proszę o wyjaśnienie, czy płatności tego podatku można dokonywać pod numerem NIP spółki.

Fragment:

(...) podatnika lub siedziby spółki, a jeżeli nie można ustalić siedziby spółki - według miejsca zamieszkania jednego ze wspólników. Naczelnik urzędu skarbowego na podstawie przepisu art. 30 ust. 1, uwzględniając wniosek o zastosowanie karty podatkowej, wydaje decyzje ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, odrębnie na każdy rok podatkowy. Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki, w decyzji tej wymienia się wszystkich jej wspólników. Decyzja ustalająca wysokość stawki kart podatkowej na dany rok podatkowy dotyczy wszystkich wspólników , co potwierdza wysokość stawki karty podatkowej w porównaniu do stawki określonej dla indywidualnych podatników . Ponadto zdaniem tut. organu podatkowego przepis art. 31 ust. 1 zd. 2 cyt. ustawy -zgodnie z którym , do podatników opodatkowanych w ramach spółki cywilnej stosuje się również zasadę obniżania należnego podatku o kwoty zapłaconych przez poszczególnych (...)