Decyzja organu odwoławczego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to decyzja organu odwoławczego. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Zwolnienie z podatku dochodowego dochodów uzyskanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) uznał stanowisko wnioskodawcy zajęte we wniosku z dnia 22.02.2005r. (uzupełnionym 04.04.2005 r.) o pisemną interpretację do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie uznania wynagrodzenia koordynatora projektu p. Adama Z. za dochód "O." podlegający zwolnieniu przedmiotowemu w podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenia i o dzieło przez w/w podmiot korzystających z powyższego zwolnienia za nieprawidłowe. W dniu 23.02.2005 r. w trybie art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 j.t.) Olsztyńska Szkoła Biznesu złożyła wniosek o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego przedstawiając następujący stan (...)