Data wpływu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to data wpływu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy do wynagrodzeń za m-c grudzień 2006 r. , którymi pracownicy mogli dysponować w miesiącu styczniu 2007 r. można zastosować koszty uzyskania, ulgi, stawki i progi podatkowe przysługujące w 2006 r. i wykazać te przychody w deklaracji PIT-4 za m-c grudzień 2006 r. i informacji PIT-11 za 2006 rok?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art.14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki... z dnia 3 stycznia 2007 r . (data wpływu: 08 stycznia 2007 r.) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 z późn. zm.) Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest nieprawidłowe. Uzasadnienie Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny : Spółka ... zgodnie z porozumieniem zawartym ze związkami zawodowymi wypłaca wynagrodzenia pracownikom za miesiąc do końca danego miesiąca. Rok podatkowy w Spółce zgadza się z rokiem kalendarzowym. Za grudzień 2006 r. przelewy z tytułu należności na rzecz pracowników określone w art. 12 ust.1 podatku (...)