IBPP1/4512-756/15/BM | Interpretacja indywidualna

W zakresie opodatkowania darowizny nieruchomosci
IBPP1/4512-756/15/BMinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. nieruchomości
 3. opodatkowanie
 4. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b ? 1 i ? 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz ? 2 i ? 6 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowaznienia do wydawania interpretacji przepisow prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, dzialajacy w imieniu Ministra Finansow, stwierdza, ze stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 18 wrzesnia 2015 r. (data wplywu 22 wrzesnia 2015 r.), uzupelnionym pismem z 14 grudnia 2015 r. (data wplywu 18 grudnia 2015 r.) oraz pismem z 11 stycznia 2016 r. (data wplywu 14 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisow prawa podatkowego dotyczacej podatku od towarow i uslug:

 • w zakresie stwierdzenia, ze darowizna nieruchomosci nie podlega opodatkowaniu - jest prawidlowe,
 • w zakresie stwierdzenia, ze darowizna nieruchomosci podlega zwolnieniu od podatku - jest nieprawidlowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 wrzesnia 2015 r. wplynal do tut. organu w dwoch egzemplarzach ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisow prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczacej podatku od towarow i uslug w zakresie opodatkowania darowizny nieruchomosci.

Ww. wniosek zostal uzupelniony pismem z 14 grudnia 2015 r. (data wplywu 18 grudnia 2015 r.), bedacym odpowiedzia na wezwanie tut. organu z 3 grudnia 2015 r. znak: IBPP1/4512-756/15/BM, IBPP1/4512-757/15/BM oraz pismem z 11 stycznia 2016 r. (data wplywu 14 stycznia 2016 r.), bedacym odpowiedzia na wezwanie tut. organu z 24 grudnia 2015 r. znak: IBPP1/4512-756/15/BM.

W przedmiotowym wniosku zostalo przedstawione nastepujace zdarzenie przyszle:

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Nabyl on nieruchomosc zabudowana budynkiem z lat 70. Od nabycia nie przyslugiwalo Wnioskodawcy prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego, gdyz transakcja byla zwolniona z podatku VAT (zwolnienie przedmiotowe). Wnioskodawca zamierza wykorzystywac budynek do celow opodatkowanych podatkiem VAT - wynajem lokali niemieszkalnych oraz dokonac pewnych modernizacji. Naklady nie przekrocza 30% wartosci poczatkowej nieruchomosci. W przyszlosci Wnioskodawca nie wyklucza dokonania darowizny ww. nieruchomosci bratu.

W pismie z 14 grudnia Wnioskodawca wskazal, ze:

 1. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT od 17 wrzesnia 2015 r.
 2. Wnioskodawca nabyl nieruchomosc w 2015 r. w drodze umowy kupna-sprzedazy.
 3. Budynek zostal wybudowany na poczatku lat 70 przez panstwowe przedsiebiorstwo P.
 4. Na pytanie tut. Organu ?W jaki sposob nieruchomosc ta jest/byla przez Wnioskodawce wykorzystywana przez caly okres jej posiadania?, Wnioskodawca odpowiedzial, ze nieruchomosc jest wykorzystywana na cele produkcyjne, uslugowe, biurowe i handlowe.
 5. Na pytanie tut. Organu ?Czy ww. nieruchomosc byla wykorzystywana przez Wnioskodawce do prowadzenia dzialalnosci gospodarczej ? jesli tak, to w jakim okresie i w jaki sposob nieruchomosc ta byla zwiazana z prowadzona przez Wnioskodawce dzialalnoscia gospodarcza, czy byla wykorzystywana do czynnosci opodatkowanych czy zwolnionych?, Wnioskodawca odpowiedzial: ?Nie byla.?
 6. Nieruchomosc zostala wpisana przez Wnioskodawce do ewidencji srodkow trwalych i nie stanowi towaru handlowego.
 7. Budynek ma przeznaczenie na cele handlowe, uslugowe i biurowe. W momencie darowizny bedzie budynkiem w rozumieniu przepisow ustawy Prawo budowlane i PKOB.
 8. Symbol PKOB budynku na moment dostawy to: 1230 i 1220.
 9. Wnioskodawca nie wykorzystywal budynku na cele mieszkaniowe ani na inne cele prywatne - brak jest nawet mozliwosci wykorzystania budynku dla celow mieszkaniowych.
 10. Najprawdopodobniej oddanie budynku do uzytkowania nastapilo w 1996 r., generalny remont byl przeprowadzony w 2002 r. Przed Wnioskodawca budynek mial kilku roznych wlascicieli.
 11. Pomiedzy pierwszym zasiedleniem budynku a jego darowizna uplynie dlugi czas ok. dwudziestoparoletni.
 12. Budynek byl przedmiotem umow najmu. Pierwsza umowa najmu z tego co wiadomo Wnioskodawcy byla zawarta ok 2001-2002 r. W budynku miescilo sie przez kilka lat male centrum handlowe i pomieszczenia biurowe. Budynek mial wyszczegolnione lokale.
 13. Grunt, na ktorym stoi budynek jest w wieczystym uzytkowaniu stanowi wlasnosc Skarbu Panstwa. Nieruchomosc sklada sie z dzialek o nr 1519/25, 1519/41, 1519/44. Powierzchnia zabudowy to 1.353,76 m2.
 14. Dzialki w czesci niezabudowanej stanowia place i drogi. Dzialki, na ktorych znajduje sie budynek polozone sa w terenie, dla ktorego obowiazuje MPZP - uslugi komercyjne.

W pismie z 11 stycznia 2016 r. Wnioskodawca wskazal, ze:

Budynek polozony jest na nieruchomosci skladajacej sie z trzech dzialek i wraz z placami i drogami stanowi calosc.

1. Wszystkie dzialki sa zabudowane budynkami i budowlami, a po czesci placami i drogami.

2. Wnioskodawca nabyl bedace przedmiotem wniosku place i drogi aktem notarialnym wraz z cala nieruchomoscia i budynkiem - jest to jedna calosc. Bylo to w pazdzierniku 2015 r.

3. Nabycie bylo udokumentowane faktura VAT ze stawka ZW. Bylo to zwolnienie przedmiotowe.

4. Wnioskodawcy nie przyslugiwalo prawo odliczenia podatku VAT, gdyz bylo to zwolnienie przedmiotowe.

5. Dostawa tych obiektow byla czynnoscia opodatkowana, korzystajaca ze zwolnienia - zwolnienie przedmiotowe - towar uzywany.

6. Obiekty - place i drogi sa trwale zwiazane z gruntem. Nieruchomosc cala, tj. budynek polozony jest na 3 dzialkach, a place i drogi sa to wlasciwie wyasfaltowane drogi dojazdowe do budynku.

7. Budynek, place i drogi zostaly wybudowane na poczatku lat 70 przez panstwowe przedsiebiorstwo P.

8. Jest to jeden obiekt polozony na 3 dzialkach. Z historii to pierwsze zasiedlenie nastapilo w latach 90, gdy firma BOZ S.A. kupila te nieruchomosc od syndyka Masy Upadlosci P. Pierwsze zasiedlenie nastapilo poprzez najem przez wlasciciela poprzedniego, a w zasadzie nawet jeszcze wczesniejszego, z tego co wie moj mocodawca na podstawie informacji uzyskanych od zbywajacego. Nastapilo to w 2001 r.

9. Symbol PKOB to prawdopodobnie 1230, 1220, 2112.

10. Praktycznie caly obiekt, oprocz malego pomieszczenia biurowego byl wynajmowany przez bardzo wiele podmiotow. Obiekt jest tylko jeden, a wynajmowane byly poszczegolne lokale, ktore nie stanowia odrebnej wlasnosci. Przedzielone lokale na kondygnacji byly tylko sciankami dzialowymi. Specyfika tego lokalu jest to, ze jest to byly lokal produkcyjny, ktory pozniej adaptowano na dzialalnosc handlowa i miescilo sie tam centrum handlowe.

11. Wnioskodawca nie ponosil wydatkow na ulepszenie obiektu w rozumieniu przepisow ustawy o podatku dochodowym, ktore bylyby rowne lub wyzsze niz 30% wartosci poczatkowej, wiec dalsza czesc odp. na to pytanie zostala udzielona.

12.
1. Na pytanie tut. Organu: ?Nalezy zatem konkretnie wskazac kiedy nastapilo pierwsze zasiedlenie ww. budynku lub jego czesci (lokali) w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i uslug (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.), tj. kiedy nastapilo oddanie do uzytkowania, w wykonaniu czynnosci podlegajacych opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub uzytkownikowi budynku lub ich czesci, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jezeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisow o podatku dochodowym stanowily co najmniej 30% wartosci poczatkowej.

Wnioskodawca odpowiedzial, ze ?Jak juz Wnioskodawca wskazal wyzej zgadza sie w pelni, ze wybudowanie i wprowadzenie sie do niego przez wlasciciela nie stanowi pierwszego zasiedlenia w rozumieniu ustawy VAT. Jak wskazywal Wnioskodawca wyzej sprzedaz tego budynku nastapila najprawdopodobniej w 1996 r. przez syndyka Masy Upadlosci. Wtedy juz obowiazywala ustawa VAT. Nastepnie nastapil wynajem tego budynku, wiec nastapila kolejna czynnosc vatowska, tj. najem, dzierzawa:

 1. ok 1996 r. i 2001 r.
 2. Wnioskodawca nie dokonywal ulepszen na co najmniej lub wiecej 30%.

2. Budynek byl przedmiotem umow najmu. Pierwsza umowa najmu z tego co wiadomo Wnioskodawcy byla zawarta ok 2001-2002 r. W budynku miescilo sie przez kilka lat male centrum handlowe i pomieszczenia biurowe. Budynek mial wyszczegolnione lokale.

3. Na pytanie tut. Organu: ?Czy generalny remont przeprowadzony w 2002 r. stanowil ulepszenie ww. budynku w rozumieniu przepisow o podatku dochodowym, ktore byly rowne lub wyzsze niz 30% wartosci poczatkowej danego budynku?, Wnioskodawca odpowiedzial: ?tak, generalny remont stanowil ulepszenie w rozumieniu przepisow o podatku dochodowym. Remont wykonal ktorys z poprzednich wlascicieli.

4. Po generalnym remoncie budynek nie zostal juz w zaden sposob ulepszony w wartosci rownej lub wiekszej niz 30%.

5. Poprzedni wlasciciele to PP P, Syndyk Masy Upadlosci, B S.A., B spolka jawna, czy byly jeszcze jakies zmiany w latach 70 Wnioskodawca nie potrafi wskazac, ale tez nie rozumie jaki to ma zwiazek z przedmiotem sprawy. Z tego co wiadomo Wnioskodawcy mogli byc jeszcze wspolwlasciciele, ale nie ma mozliwosci sprawdzenia tego. Tym bardziej Wnioskodawca nie jest w stanie podac dat dziennych zmian poszczegolnych wlascicieli. Jedyna date dzienna, jaka Wnioskodawca moze podac to data nabycia nieruchomosci przez Wnioskodawce, tj. 8 pazdziernika 2015 r. Wczesniejszych dat dziennych Wnioskodawca nie jest wstanie podac, a gdyby Organ chcial te daty moze wejsc w wypis ksiegi wieczystej. Wnioskodawca nabyl zwolnione o tym decyduja poprzednicy.

6. Zostaly podane dwa symbole mozliwe - Wnioskodawca nie zna symbolu i takie przyporzadkowal do budynku, jako budynek ten byl wykorzystywany na centrum handlowe (1230), a rowniez jeden lokal byl wykorzystywany na sekretariat (1220).

W zwiazku z powyzszym zadano nastepujace pytanie (ostatecznie sformulowane w pismie z 14 grudnia 2015 r.):

Czy przekazanie na rzecz brata w formie darowizny przez Wnioskodawce ww. nieruchomosci jest czynnoscia opodatkowana podatkiem do towarow i uslug stawka ZW czy moze nie podlega podatkowi VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformulowane w pismie z 14 grudnia 2015 r.), darowizna nieruchomosci zabudowanej budynkiem, przy nabyciu ktorej Wnioskodawcy nie przyslugiwalo prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego, nie podlega podatkowi od towarow i uslug.

Zdaniem Wnioskodawcy jezeli podatnik nie mial prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego, to wszelkie przekazanie towarow bez wynagrodzenia, w szczegolnosci darowizny pozostaja poza zakresem obowiazywania ustawy o VAT (podatnik nie musi dokonac ich opodatkowania) i przedmiotowa darowizna nieruchomosci w przedstawionym stanie faktycznym podlega opodatkowaniu podatkiem od towarow i uslug ale ze stawka ZW, tym bardziej, ze podatnik nie korzystal nigdy z prawa do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego w zwiazku z nabyciem i posiadaniem przedmiotowej nieruchomosci zabudowanej.

W swietle obowiazujacego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszlego uznaje sie za:

 • prawidlowe w zakresie stwierdzenia, ze darowizna nieruchomosci nie podlega opodatkowaniu,
 • nieprawidlowe w zakresie stwierdzenia, ze darowizna nieruchomosci podlega zwolnieniu od podatku.

Na wstepie nalezy zaznaczyc, ze z uwagi na fakt scislego powiazania z soba zagadnien bedacych przedmiotem wniosku, tut. organ udzielil odpowiedzi w jednej interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i uslug (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawa o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarow i uslug podlegaja odplatna dostawa towarow i odplatne swiadczenie uslug na terytorium kraju.

Towarami natomiast, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT sa rzeczy oraz ich czesci, a takze wszelkie postacie energii.

W mysl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawe towarow, o ktorej mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie sie przeniesienie prawa do rozporzadzania towarami jak wlasciciel (?).

Stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy przez dostawe towarow, o ktorej mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie sie rowniez przekazanie nieodplatnie przez podatnika towarow nalezacych do jego przedsiebiorstwa, w szczegolnosci:

 1. przekazanie lub zuzycie towarow na cele osobiste podatnika lub jego pracownikow, w tym bylych pracownikow, wspolnikow, udzialowcow, akcjonariuszy, czlonkow spoldzielni i ich domownikow, czlonkow organow stanowiacych osob prawnych, czlonkow stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

-jezeli podatnikowi przyslugiwalo, w calosci lub w czesci, prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego z tytulu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarow lub ich czesci skladowych.

Zgodnie z art. 888 ? 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), przez umowe darowizny darczynca zobowiazuje sie do bezplatnego swiadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majatku.

Jak wynika z powolanej powyzej definicji umowa darowizny jest czynnoscia prawna, na mocy ktorej darczynca zobowiazuje sie do jednostronnego bezplatnego swiadczenia kosztem swojego majatku na rzecz obdarowanego, przy rownoczesnym braku nalozenia na niego obowiazku swiadczenia w zamian za uczyniona darowizne. Korzysc osiagana przez jedna strone umowy nie znajduje odpowiednika po drugiej stronie.

Jak wynika z powyzszych uregulowan, opodatkowaniu podatkiem od towarow i uslug podlega generalnie kazde nieodplatne przekazanie towaru nalezacego do przedsiebiorstwa, w tym takze wszelkie inne darowizny, z ktorym wiaze sie przeniesienie prawa do rozporzadzania towarami jak wlasciciel, o ile podatnikowi przyslugiwalo prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarow lub ich czesci skladowych.

Jezeli natomiast podatnik nie mial prawa do odliczenia podatku naliczonego, to nieodplatne przekazanie (w tym takze darowizna) tych towarow pozostaje poza zakresem opodatkowania (podatnik nie musi dokonac ich opodatkowania), bez wzgledu na cel, na ktory zostaly one przekazane (darowane).

Zatem, niespelnienie powyzszego warunku tj. prawa do odliczenia podatku naliczonego jest podstawa do traktowania nieodplatnego przekazania towarow (w tym darowizny) ? w swietle brzmienia art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy ? jako wylaczonego spod zakresu dzialania ustawy o podatku od towarow i uslug, bez wzgledu na cel, na ktory zostaly one przekazane (darowane).

Nie kazda jednak czynnosc w rozumieniu art. 5 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od towarow i uslug. Aby dana czynnosc byla opodatkowana tym podatkiem musi byc wykonana przez podatnika.

W mysl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami sa osoby prawne, jednostki organizacyjne niemajace osobowosci prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujace samodzielnie dzialalnosc gospodarcza, o ktorej mowa w ust. 2, bez wzgledu na cel lub rezultat takiej dzialalnosci. Pod pojeciem dzialalnosci gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o VAT rozumie sie wszelka dzialalnosc producentow, handlowcow lub uslugodawcow, w tym podmiotow pozyskujacych zasoby naturalne oraz rolnikow, a takze dzialalnosc osob wykonujacych wolne zawody. Dzialalnosc gospodarcza obejmuje w szczegolnosci czynnosci polegajace na wykorzystywaniu towarow lub wartosci niematerialnych i prawnych w sposob ciagly dla celow zarobkowych.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca, czynny podatnik podatku VAT, nabyl 8 pazdziernika 2015 r. nieruchomosc zabudowana budynkiem, placem i drogami - jako jedna calosc. Obiekty - place i drogi sa trwale zwiazane z gruntem. Budynek polozony jest na 3 dzialkach, a place i drogi sa to wlasciwie wyasfaltowane drogi dojazdowe do budynku.

Nabycie bylo udokumentowane faktura VAT ze stawka ZW. Wnioskodawcy nie przyslugiwalo prawo odliczenia podatku VAT. Dostawa tych obiektow byla czynnoscia opodatkowana, korzystajaca ze zwolnienia - zwolnienie przedmiotowe - towar uzywany.

Wnioskodawca wskazal we wniosku, ze nieruchomosc zostala wpisana przez Wnioskodawce do ewidencji srodkow trwalych i nie stanowi towaru handlowego.

Na pytanie tut. Organu ?W jaki sposob nieruchomosc ta jest/byla przez Wnioskodawce wykorzystywana przez caly okres jej posiadania?, Wnioskodawca odpowiedzial, ze nieruchomosc jest wykorzystywana na cele produkcyjne, uslugowe, biurowe i handlowe.

Na pytanie tut. Organu ?Czy ww. nieruchomosc byla wykorzystywana przez Wnioskodawce do prowadzenia dzialalnosci gospodarczej ? jesli tak, to w jakim okresie i w jaki sposob nieruchomosc ta byla zwiazana z prowadzona przez Wnioskodawce dzialalnoscia gospodarcza, czy byla wykorzystywana do czynnosci opodatkowanych czy zwolnionych?, Wnioskodawca odpowiedzial: ?Nie byla.?

Wnioskodawca wskazal, ze zamierza wykorzystywac budynek do celow opodatkowanych podatkiem VAT - wynajem lokali niemieszkalnych oraz dokonac pewnych modernizacji. Naklady nie przekrocza 30% wartosci poczatkowej nieruchomosci.

We wlasnym stanowisku Wnioskodawca stwierdzil, ze nigdy nie korzystal z prawa do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego w zwiazku z nabyciem i posiadaniem przedmiotowej nieruchomosci zabudowanej.

Watpliwosci Wnioskodawcy dotycza kwestii czy przekazanie na rzecz brata darowizny ww. nieruchomosci bedzie czynnoscia opodatkowana podatkiem do towarow i uslug stawka ZW czy nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Skoro w przedmiotowej sprawie w zwiazku z nabyciem nieruchomosci, bedacej przedmiotem darowizny Wnioskodawcy nie przyslugiwalo prawo do odliczenia podatku od towarow i uslug, planowana darowizna tej nieruchomosci na rzecz brata nie bedzie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, pod warunkiem jednak, ze do czasu dokonania ww. darowizny Wnioskodawcy nie bedzie przyslugiwalo prawo do odliczenia podatku naliczonego w zwiazku z ewentualnym ulepszeniem przedmiotowej nieruchomosci.

Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 14a ustawy o VAT przez wytworzenie nieruchomosci rozumie sie nie tylko wybudowanie budynku, budowli lub ich czesci, ale takze ich ulepszenie w rozumieniu przepisow o podatku dochodowym.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, ze darowizna ww. nieruchomosci, przy nabyciu ktorej Wnioskodawcy nie przyslugiwalo prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego, nie podlega podatkowi od towarow i uslug, nalezalo uznac za prawidlowe.

Natomiast stanowisko Wnioskodawcy, ze przedmiotowa darowizna nieruchomosci w przedstawionym stanie faktycznym podlega opodatkowaniu podatkiem od towarow i uslug ale ze stawka ZW, nalezalo uznac za nieprawidlowe.

Nalezy bowiem zaznaczyc, ze niepodleganie opodatkowaniu podatkiem od towarow i uslug oraz zwolnienie od podatku VAT, sa to dwa rozne, wzajemnie wykluczajace sie pojecia, ktorych nie mozna utozsamiac. Czym innym jest wylaczenie czynnosci z opodatkowania podatkiem od towarow i uslug, a czym innym objecie czynnosci rezimem ustawy o VAT z jednoczesnym zwolnieniem z opodatkowania tym podatkiem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszlego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowiazujacego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczenia wymaga, ze organ podatkowy jest scisle zwiazany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszlego). Wnioskodawca ponosi ryzyko zwiazane z ewentualnym blednym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszlego). Podkreslenia wymaga, iz interpretacja indywidualna wywoluje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy bedacej przedmiotem interpretacji pokrywal sie bedzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszlego) podanym przez Wnioskodawce w zlozonym wniosku.

Nadmienia sie, ze niniejsza interpretacja indywidualna traci swoja waznosc w przypadku zmiany ktoregokolwiek z elementow przedstawionego zdarzenia przyszlego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysluguje prawo do wniesienia skargi na niniejsza interpretacje przepisow prawa podatkowego z powodu jej niezgodnosci z prawem.

Zgodnie z przepisem ? 1 pkt 1 rozporzadzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewodzkim sadom administracyjnym niektorych spraw z zakresu dzialania ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych, Prezesa Zakladu Ubezpieczen Spolecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skarge wnosi sie do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszow, po uprzednim wezwaniu na pismie organu, ktory wydal interpretacje w terminie 14 dni od dnia, w ktorym skarzacy dowiedzial sie lub mogl sie dowiedziec o jej wydaniu ? do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 ? 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi ? t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwoch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a jezeli organ nie udzielil odpowiedzi na wezwanie, w terminie szescdziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 ? 2 ww. ustawy). Skarge wnosi sie za posrednictwem organu, ktorego dzialanie lub bezczynnosc sa przedmiotem skargi (art. 54 ? 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Bialej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biala.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/4512-756/15/BM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.