Darowizna z poleceniem | Interpretacje podatkowe

Darowizna z poleceniem | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to darowizna z poleceniem. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Dotyczy podatku od spadków i darowizn oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w sytuacji otrzymywania przez osobę fizyczną środków pieniężnych z subkonta Fundacji, będącej instytucją pożytku publicznego.
Fragment:
(...) DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, umocowany art. 14b § 2 oraz art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm. ), w związku z art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2006, Nr 217, poz. 1590) zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 12 września 2007r., Nr PM/436/07 wydane w sprawie pisemnej interpretacji stosowania przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w sytuacji otrzymywania przez osobę fizyczną środków pieniężnych z subkonta Fundacji, będącej instytucją pożytku publicznego. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 19 czerwca 2007r., uzupełnionym pismami z dnia 05 lipca 2007r. oraz 31 lipca 2007r., podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu o udzielenie pisemnej interpretacji co (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy podatnik będzie miał obowiązek zapłaty podatku od darowizny przedsiębiorstwa dokonanej na rzecz żony?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tj.Dz.U z 2005r. Nr 8 poz.60 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 26.06.2007 r. (wpływ do US Kwidzyn dn. 29.06.2007 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od spadków i darowizn. stwierdzam, że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Stan faktyczny przedstawiony przez podatnika: Z przedstawionego stanu faktycznego zawartego we wniosku z dnia 26.06.2007 r. wynika, że podatnik prowadzi – jako osoba fizyczna – jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą w postaci Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego z siedzibą w ... przy ul. ... Podatnik zamierza przekazać swojej żonie w drodze darowizny w/w przedsiębiorstwo w całości (w szczególności udział w prawie własności nieruchomości, w której prowadzi (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy umowa darowizny majątku dokonana przez rodziców na rzecz syna podlega podatkowi od czynności cywilnnoprawnych?
Fragment:
(...) Podatnik zwraca się o przedstawienie skutków podatkowych,w podatku podatku od czynności cywilnoprawnych, umowy darowizny majątkudokonanej przez rodziców na rzecz syna. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 ze zm.), umowy darowizny podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych jedynie w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy. Stosownie do art. 522 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r.Nr 16,poz. 93 ze zm.) umowa o przejęcie długu powinna być zawarta pod nieważnością na piśmie. W przypadku braku przejęcia długów i ciężarów oraz zobowiązań przez obdarowanego, nie występuje przedmiot opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zatem, obowiązek podatkowy powstanie tylko wówczas, gdy wraz z przedsiębiorstwem nabywca przejmie też zobowiązania oraz (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.