Darowizna gruntu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to darowizna gruntu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług darowizna dwóch działek przeznaczonych pod zabudowę, której strona chce dokonać na rzecz swoich córek?

Fragment:

(...) W dniu 31.10.2006r. do tut. Organu podatkowego wpłynął Pani wniosek z dnia 30.10.2006r., uzupełniony pismem z dnia 17.01.2006r. z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do opodatkowania podatkiem od towarów i usług dwóch darowizn działek przeznaczonych pod zabudowę, których chce Pani dokonać na rzecz swoich córek. W skład pierwszej darowizny wchodziłaby działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową oraz pas ochronny a na drugą składałaby się działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową i droga dojazdowa. W posiadanie przedmiotowego gruntu weszła Pani ponad 30 lat temu w drodze nieformalnej darowizny od swoich rodziców. Z treści złożonego pisma wynika, że w 2006r. dokonała Pani sprzedaży jednej działki budowlanej. Z uwagi na swój podeszły wiek chce Pani przekazać na rzecz córek w drodze darowizny pozostałe działki znajdujące się w Pani posiadaniu. Pani zdaniem planowana (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy darowizna udziału w nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 7 września 2007 r. (data wpływu 10 września 2007 r.), uzupełnionym w dniu 2 listopada 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania darowizny udziału w nieruchomości – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 września 2007 r. złożono ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania darowizny (...)

2011
1
maj

Istota:

1.czy otrzymany grunt będzie kosztem uzyskania przychodów w chwili wprowadzenia do działalności gospodarczej,2.czy uwzględnienie przez obdarowanego w remanencie otrzymanego gruntu w formie darowizny wpłynie na ustalenie dochodu w roku podatkowym.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej postanawia uznać stanowisko przedstawione we wniosku za prawidłowe. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 29.06.2007 r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego 02.07.2007 r.) uzupełnionym w dniach: 02.08.2007 r., 07.09.2007 r. i 27.09.2007 r. zwrócił się Pan do tutejszego Organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji w indywidualnej sprawie co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Zgodnie z przedstawionym przez Wnioskodawcę stanem faktycznym, od roku 2007 Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie budowy i sprzedaży budynków pod nazwą (...)