Czynsz regulowany | Interpretacje podatkowe

Czynsz regulowany | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to czynsz regulowany. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe nabycia w drodze spadku udziału w budynku, w części zajętej przez osoby trzecie na podstawie umów najmu, do których mają zastosowanie przepisy o czynszu regulowanym.
Fragment:
Biura – 27 marca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych nabycia w drodze spadku udziału w budynku, w części zajętej przez osoby trzecie na podstawie umów najmu, do których mają zastosowanie przepisy o czynszu regulowanym - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 marca 2012 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych nabycia w drodze spadku udziału w budynku, w części zajętej przez osoby trzecie na podstawie umów najmu, do których mają zastosowanie przepisy o czynszu regulowanym. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: A.P., która zmarła w dniu 05 marca 1961 r., była właścicielką kamienicy. Zgodnie z postanowieniem Sądu Powiatowego z dnia 27 kwietnia 1962 r. o stwierdzeniu nabycia spadku w drodze dziedziczenia ustawowego spadek po 1 / 2 części nabyli E.P. (córka) oraz G.P. (syn). Spadkobiercy nie dokonali działu spadku w części obejmującej ww. nieruchomość. G.P. zmarł w dniu 3 marca 1994 r. W skład spadku po G.P. weszła m.in. 1 / 2 udziału w prawie własności ww. nieruchomości. W stosunku do części lokali mieszkalnych znajdujących się w ww. kamienicy do dnia dzisiejszego obowiązuje i pobierany jest czynsz regulowany. Do kręgu spadkobierców po G.P. zgodnie z ustawą wchodzą: Wnioskodawczyni (żona), G.P. (córka), O.P. (syn), K.P. (syn).
2013
29
sty

Istota:
Skutki podatkowe nabycia w drodze spadku udziału w budynku, w części zajętej przez osoby trzecie na podstawie umów najmu, do których mają zastosowanie przepisy o czynszu regulowanym.
Fragment:
Biura – 27 marca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych nabycia w drodze spadku udziału w budynku, w części zajętej przez osoby trzecie na podstawie umów najmu, do których mają zastosowanie przepisy o czynszu regulowanym - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 marca 2012 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych nabycia w drodze spadku udziału w budynku, w części zajętej przez osoby trzecie na podstawie umów najmu, do których mają zastosowanie przepisy o czynszu regulowanym. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: A.P., która zmarła w dniu 05 marca 1961 r., była właścicielką kamienicy. Zgodnie z postanowieniem Sądu Powiatowego z dnia 27 kwietnia 1962 r. o stwierdzeniu nabycia spadku w drodze dziedziczenia ustawowego spadek po 1 / 2 części nabyli E.P. (córka) oraz G.P. (syn). Spadkobiercy nie dokonali działu spadku w części obejmującej ww. nieruchomość. G.P. zmarł w dniu 3 marca 1994 r. W skład spadku po G.P. weszła m.in. 1 / 2 udziału w prawie własności ww. nieruchomości. W stosunku do części lokali mieszkalnych znajdujących się w ww. kamienicy do dnia dzisiejszego obowiązuje i pobierany jest czynsz regulowany. Do kręgu spadkobierców po G.P. zgodnie z ustawą wchodzą: I.P. (żona), G.P. (córka), Wnioskodawca (syn), K.P. (syn).
2013
29
sty

Istota:
Skutki podatkowe nabycia w drodze spadku udziału w budynku, w części zajętej przez osoby trzecie na podstawie umów najmu, do których mają zastosowanie przepisy o czynszu regulowanym.
Fragment:
Biura – 27 marca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych nabycia w drodze spadku udziału w budynku, w części zajętej przez osoby trzecie na podstawie umów najmu, do których mają zastosowanie przepisy o czynszu regulowanym - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 marca 2012 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych nabycia w drodze spadku udziału w budynku, w części zajętej przez osoby trzecie na podstawie umów najmu, do których mają zastosowanie przepisy o czynszu regulowanym. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: A.P., która zmarła w dniu 05 marca 1961 r., była właścicielką kamienicy. Zgodnie z postanowieniem Sądu Powiatowego z dnia 27 kwietnia 1962 r. o stwierdzeniu nabycia spadku w drodze dziedziczenia ustawowego spadek po 1 / 2 części nabyli E.P. (córka) oraz G.P. (syn). Spadkobiercy nie dokonali działu spadku w części obejmującej ww. nieruchomość. G.P. zmarł w dniu 3 marca 1994 r. W skład spadku po G.P. weszła m.in. 1 / 2 udziału w prawie własności ww. nieruchomości. W stosunku do części lokali mieszkalnych znajdujących się w ww. kamienicy do dnia dzisiejszego obowiązuje i pobierany jest czynsz regulowany. Do kręgu spadkobierców po G.P. zgodnie z ustawą wchodzą: I.P. (żona), Wnioskodawczyni (córka), O.P. (syn), K.P. (syn).
2013
29
sty

Istota:
W zakresie skutków podatkowych nabycia w drodze spadku udziału w budynku, w części zajętej przez osoby trzecie na podstawie umów najmu, do których mają zastosowanie przepisy o czynszu regulowanym
Fragment:
Biura – 18 sierpnia 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych nabycia w drodze spadku udziału w budynku, w części zajętej przez osoby trzecie na podstawie umów najmu, do których mają zastosowanie przepisy o czynszu regulowanym - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 sierpnia 2011 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych nabycia w drodze spadku udziału w budynku, w części zajętej przez osoby trzecie na podstawie umów najmu, do których mają zastosowanie przepisy o czynszu regulowanym. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: A.P., która zmarła w dniu 05 marca 1961 r., była właścicielką kamienicy. Zgodnie z postanowieniem Sądu Powiatowego z dnia 27 kwietnia 1962 r. o stwierdzeniu nabycia spadku w drodze dziedziczenia ustawowego spadek po 1 / 2 części nabyli E.P. (córka) oraz G.P. (syn). Spadkobiercy nie dokonali działu spadku w części obejmującej ww. nieruchomość. G.P. zmarł w dniu 3 marca 1994 r. W skład spadku po G.P. weszła m.in. 1 / 2 udziału w prawie własności ww. nieruchomości. W stosunku do części lokali mieszkalnych znajdujących się w ww. kamienicy do dnia dzisiejszego obowiązuje i pobierany jest czynsz regulowany. Do kręgu spadkobierców po G.P. zgodnie z ustawą wchodzą: I.P. (żona), G.P. (córka), O.P. (syn), Wnioskodawca (syn).
2011
15
gru

Istota:
Czy dochody z tytułu najmu nawiązanego na podstawie decyzji administracyjnej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
Fragment:
(...) czynsz regulowany, nie może przekraczać w stosunku rocznym 3% wartości odtworzeniowej lokalu, 2. dwie nowele do ustawy o ochronie praw lokatorów z dnia: 17. 12.2004r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego oraz o zmianie niektórych ustaw / Dz. U. nr 281, poz. 2783/ oraz z dnia 22.12.2004r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów..../ Dz. U. nr 281, poz. 2786/ zawierały uregulowania, które wprawdzie zezwalały na podwyżkę czynszu powyżej 3% wartości odtworzeniowej lokalu, ale roczna podwyżka nie mogła przekroczyć 10% dotychczasowego czynszu. Te ostatnie uregulowania zostały uznane przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 19.04.2005r. jako niekonstytucyjne . Zgodnie z obowiązującym obecnie art. 8a ustawy o ochronie praw lokatorów , jeżeli w wyniku podwyżki wysokość czynszu w skali roku przekroczy próg 3% wartości odtworzeniowej lokalu, a podwyżka ta będzie wyższa niż 10% dotychczasowego czynszu, to będzie mogła mieć miejsce wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i właściciel na żądanie lokatora będzie obowiązany przedstawić mu przyczynę podwyżki i jej kalkulację. Przewidziano również możliwość zakwestionowania przez lokatora zasadności podwyżki i rozstrzygnięcie tego sporu przez sąd.
2011
1
kwi

Istota:
- Czy wynikający z umowy najmu czynsz „wolny” stanowi przychód wynajmującego ?
- Czy odpisy amortyzacyjne lokalu mieszkalnego, remonty i czynsz regulowany (czynsz wpłacany spółdzielni) stanowią koszt uzyskania przychodu wynajmującego?
Fragment:
Natomiast wszelkie opłaty związane z eksploatacją mieszkań takie jak: czynsz regulowany, gaz, energia elektryczna, telefon, internet, telewizja kablowa, koszty ogrzewania obciążają najemcę. Podatniczka pyta co jest jej przychodem, a co kosztem uzyskania przychodu z tytułu wynajmu mieszkań. Podatniczka uważa, że przychodem z tytułu wynajmu mieszkań jest czynsz wolny, a kosztami uzyskania przychodów – czynsz regulowany i amortyzacja mieszkania oraz inne koszty związane z modernizacją i remontem mieszkania. Do przedstawionego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące przepisy: W myśl przepisu art. 10 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób po fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) cyt. ”Źródłami przychodów są: (...) najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze (...), z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą”. Zgodnie z definicją zawartą w art.11 ust.1 ”Przychodami, (...), są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń”. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają odmiennych uregulowań w zakresie ustalania przychodów z najmu.
2011
1
mar

Istota:
Czy czynsz regulowany otrzymywany od osób oczekujących na przydział mieszkania komunalnego i w związku z tym zamieszkujących czasowo w budynku objętym tzw. szczególnym trybem najmu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Pojęcie czynszu regulowanego, o którym mowa w piśmie utraciło swoją ważność w związku z wydanym w tej sprawie wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2002 r. (sygn. akt K 48/01), który uznał przepisy o czynszach regulowanych za niezgodne z Konstytucją. Na podstawie tego wyroku w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr. 71, poz. 733 ze zm.) w art. 9 skreślono ust. 3 (dotychczasowe jego brzmienie: „podwyżki czynszu lub innych opłat za używanie lokalu, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, nie mogą w danym roku przekraczać średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w minionym roku w stosunku do roku poprzedzającego rok miniony nie więcej niż o: 1) 50% - jeżeli roczna wysokość czynszu nie przekracza 1% wartości odtworzeniowej, 2) 25% - jeżeli roczna wysokość czynszu jest wyższa niż 1% i nie przekracza 2% wartości odtworzeniowej, 3) 15% - jeżeli roczna wysokość czynszu jest wyższa niż 2% wartości odtworzeniowej”). Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że czynsze, które wynajmujący otrzymuje od lokatorów podlegają opodatkowaniu w momencie otrzymania pieniędzy (art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.