Czynsz regulowany | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to czynsz regulowany. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
29
sty

Istota:

Skutki podatkowe nabycia w drodze spadku udziału w budynku, w części zajętej przez osoby trzecie na podstawie umów najmu, do których mają zastosowanie przepisy o czynszu regulowanym.

Fragment:

Biura – 27 marca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych nabycia w drodze spadku udziału w budynku, w części zajętej przez osoby trzecie na podstawie umów najmu, do których mają zastosowanie przepisy o czynszu regulowanym - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 marca 2012 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych nabycia w drodze spadku udziału w budynku, w części zajętej przez osoby trzecie na podstawie umów najmu, do których mają zastosowanie przepisy o czynszu regulowanym. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: A.P., która zmarła w dniu 05 marca 1961 r., była właścicielką kamienicy. Zgodnie z postanowieniem Sądu Powiatowego z dnia 27 kwietnia 1962 r. o stwierdzeniu nabycia spadku w drodze dziedziczenia ustawowego spadek po 1 / 2 części nabyli E.P. (córka) oraz G.P. (syn). Spadkobiercy nie dokonali działu spadku w części obejmującej ww. nieruchomość. G.P. zmarł w dniu 3 marca 1994 r. W skład spadku po G.P. weszła m.in. 1 / 2 udziału w prawie własności ww. nieruchomości. W stosunku do części lokali mieszkalnych znajdujących się w ww. kamienicy do dnia dzisiejszego obowiązuje i pobierany jest czynsz regulowany. Do kręgu spadkobierców po G.P. zgodnie z ustawą wchodzą: Wnioskodawczyni (żona), G.P. (córka), O.P. (syn), K.P. (syn).

2013
29
sty

Istota:

Skutki podatkowe nabycia w drodze spadku udziału w budynku, w części zajętej przez osoby trzecie na podstawie umów najmu, do których mają zastosowanie przepisy o czynszu regulowanym.

Fragment:

Biura – 27 marca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych nabycia w drodze spadku udziału w budynku, w części zajętej przez osoby trzecie na podstawie umów najmu, do których mają zastosowanie przepisy o czynszu regulowanym - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 marca 2012 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych nabycia w drodze spadku udziału w budynku, w części zajętej przez osoby trzecie na podstawie umów najmu, do których mają zastosowanie przepisy o czynszu regulowanym. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: A.P., która zmarła w dniu 05 marca 1961 r., była właścicielką kamienicy. Zgodnie z postanowieniem Sądu Powiatowego z dnia 27 kwietnia 1962 r. o stwierdzeniu nabycia spadku w drodze dziedziczenia ustawowego spadek po 1 / 2 części nabyli E.P. (córka) oraz G.P. (syn). Spadkobiercy nie dokonali działu spadku w części obejmującej ww. nieruchomość. G.P. zmarł w dniu 3 marca 1994 r. W skład spadku po G.P. weszła m.in. 1 / 2 udziału w prawie własności ww. nieruchomości. W stosunku do części lokali mieszkalnych znajdujących się w ww. kamienicy do dnia dzisiejszego obowiązuje i pobierany jest czynsz regulowany. Do kręgu spadkobierców po G.P. zgodnie z ustawą wchodzą: I.P. (żona), G.P. (córka), Wnioskodawca (syn), K.P. (syn).

2013
29
sty

Istota:

Skutki podatkowe nabycia w drodze spadku udziału w budynku, w części zajętej przez osoby trzecie na podstawie umów najmu, do których mają zastosowanie przepisy o czynszu regulowanym.

Fragment:

Biura – 27 marca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych nabycia w drodze spadku udziału w budynku, w części zajętej przez osoby trzecie na podstawie umów najmu, do których mają zastosowanie przepisy o czynszu regulowanym - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 marca 2012 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych nabycia w drodze spadku udziału w budynku, w części zajętej przez osoby trzecie na podstawie umów najmu, do których mają zastosowanie przepisy o czynszu regulowanym. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: A.P., która zmarła w dniu 05 marca 1961 r., była właścicielką kamienicy. Zgodnie z postanowieniem Sądu Powiatowego z dnia 27 kwietnia 1962 r. o stwierdzeniu nabycia spadku w drodze dziedziczenia ustawowego spadek po 1 / 2 części nabyli E.P. (córka) oraz G.P. (syn). Spadkobiercy nie dokonali działu spadku w części obejmującej ww. nieruchomość. G.P. zmarł w dniu 3 marca 1994 r. W skład spadku po G.P. weszła m.in. 1 / 2 udziału w prawie własności ww. nieruchomości. W stosunku do części lokali mieszkalnych znajdujących się w ww. kamienicy do dnia dzisiejszego obowiązuje i pobierany jest czynsz regulowany. Do kręgu spadkobierców po G.P. zgodnie z ustawą wchodzą: I.P. (żona), Wnioskodawczyni (córka), O.P. (syn), K.P. (syn).

2011
15
gru

Istota:

W zakresie skutków podatkowych nabycia w drodze spadku udziału w budynku, w części zajętej przez osoby trzecie na podstawie umów najmu, do których mają zastosowanie przepisy o czynszu regulowanym

Fragment:

Biura – 18 sierpnia 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych nabycia w drodze spadku udziału w budynku, w części zajętej przez osoby trzecie na podstawie umów najmu, do których mają zastosowanie przepisy o czynszu regulowanym - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 sierpnia 2011 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych nabycia w drodze spadku udziału w budynku, w części zajętej przez osoby trzecie na podstawie umów najmu, do których mają zastosowanie przepisy o czynszu regulowanym. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: A.P., która zmarła w dniu 05 marca 1961 r., była właścicielką kamienicy. Zgodnie z postanowieniem Sądu Powiatowego z dnia 27 kwietnia 1962 r. o stwierdzeniu nabycia spadku w drodze dziedziczenia ustawowego spadek po 1 / 2 części nabyli E.P. (córka) oraz G.P. (syn). Spadkobiercy nie dokonali działu spadku w części obejmującej ww. nieruchomość. G.P. zmarł w dniu 3 marca 1994 r. W skład spadku po G.P. weszła m.in. 1 / 2 udziału w prawie własności ww. nieruchomości. W stosunku do części lokali mieszkalnych znajdujących się w ww. kamienicy do dnia dzisiejszego obowiązuje i pobierany jest czynsz regulowany. Do kręgu spadkobierców po G.P. zgodnie z ustawą wchodzą: I.P. (żona), G.P. (córka), O.P. (syn), Wnioskodawca (syn).

2011
1
kwi

Istota:

Czy dochody z tytułu najmu nawiązanego na podstawie decyzji administracyjnej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Fragment:

(...) czynsz regulowany, nie może przekraczać w stosunku rocznym 3% wartości odtworzeniowej lokalu, 2. dwie nowele do ustawy o ochronie praw lokatorów z dnia: 17. 12.2004r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego oraz o zmianie niektórych ustaw / Dz. U. nr 281, poz. 2783/ oraz z dnia 22.12.2004r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów..../ Dz. U. nr 281, poz. 2786/ zawierały uregulowania, które wprawdzie zezwalały na podwyżkę czynszu powyżej 3% wartości odtworzeniowej lokalu, ale roczna podwyżka nie mogła przekroczyć 10% dotychczasowego czynszu. Te ostatnie uregulowania zostały uznane przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 19.04.2005r. jako niekonstytucyjne . Zgodnie z obowiązującym obecnie art. 8a ustawy o ochronie praw lokatorów , jeżeli w wyniku podwyżki wysokość czynszu w skali roku przekroczy próg 3% wartości odtworzeniowej lokalu, a podwyżka ta będzie wyższa niż 10% dotychczasowego czynszu, to będzie mogła mieć miejsce wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i właściciel na żądanie lokatora będzie obowiązany przedstawić mu przyczynę podwyżki i jej kalkulację. Przewidziano również możliwość zakwestionowania przez lokatora zasadności podwyżki i rozstrzygnięcie tego sporu przez sąd.

2011
1
mar

Istota:

- Czy wynikający z umowy najmu czynsz „wolny” stanowi przychód wynajmującego ?
- Czy odpisy amortyzacyjne lokalu mieszkalnego, remonty i czynsz regulowany (czynsz wpłacany spółdzielni) stanowią koszt uzyskania przychodu wynajmującego?

Fragment:

Natomiast wszelkie opłaty związane z eksploatacją mieszkań takie jak: czynsz regulowany, gaz, energia elektryczna, telefon, internet, telewizja kablowa, koszty ogrzewania obciążają najemcę. Podatniczka pyta co jest jej przychodem, a co kosztem uzyskania przychodu z tytułu wynajmu mieszkań. Podatniczka uważa, że przychodem z tytułu wynajmu mieszkań jest czynsz wolny, a kosztami uzyskania przychodów – czynsz regulowany i amortyzacja mieszkania oraz inne koszty związane z modernizacją i remontem mieszkania. Do przedstawionego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące przepisy: W myśl przepisu art. 10 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób po fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) cyt. ”Źródłami przychodów są: (...) najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze (...), z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą”. Zgodnie z definicją zawartą w art.11 ust.1 ”Przychodami, (...), są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń”. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają odmiennych uregulowań w zakresie ustalania przychodów z najmu.

2011
1
lut

Istota:

Czy czynsz regulowany otrzymywany od osób oczekujących na przydział mieszkania komunalnego i w związku z tym zamieszkujących czasowo w budynku objętym tzw. szczególnym trybem najmu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Pojęcie czynszu regulowanego, o którym mowa w piśmie utraciło swoją ważność w związku z wydanym w tej sprawie wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2002 r. (sygn. akt K 48/01), który uznał przepisy o czynszach regulowanych za niezgodne z Konstytucją. Na podstawie tego wyroku w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr. 71, poz. 733 ze zm.) w art. 9 skreślono ust. 3 (dotychczasowe jego brzmienie: „podwyżki czynszu lub innych opłat za używanie lokalu, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, nie mogą w danym roku przekraczać średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w minionym roku w stosunku do roku poprzedzającego rok miniony nie więcej niż o: 1) 50% - jeżeli roczna wysokość czynszu nie przekracza 1% wartości odtworzeniowej, 2) 25% - jeżeli roczna wysokość czynszu jest wyższa niż 1% i nie przekracza 2% wartości odtworzeniowej, 3) 15% - jeżeli roczna wysokość czynszu jest wyższa niż 2% wartości odtworzeniowej”). Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że czynsze, które wynajmujący otrzymuje od lokatorów podlegają opodatkowaniu w momencie otrzymania pieniędzy (art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).