0115-KDIT1-2.4012.256.2017.1.AJ | Interpretacja indywidualna

Prawo podatkowe dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji.
0115-KDIT1-2.4012.256.2017.1.AJinterpretacja indywidualna
 1. Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
 2. czynności
 3. odliczenie podatku
 4. zarząd nieruchomością
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 maja 2017 r. (data wpływu 23 maja 2017 r.), uzupełnionym w dniu 26 czerwca 2017 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pn.: „XXX” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek uzupełniony w dniu 26 czerwca 2017 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pn. „XXX”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Pana firma prowadzi swoją działalność w oparciu o PKD 68.32.Z i obecnie zarządza 10 wspólnotami mieszkaniowymi oraz 41 lokalami mieszkalnymi przeznaczonymi na wynajem. Usługi zarządzania nieruchomościami świadczy Pan od 2011 roku. Pana firma nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT. Do dnia dzisiejszego swoje usługi świadczy Pan w oparciu o program excell, w którym zorganizował sobie odpowiednie kalkulatory. Ten system jest dobry ale bardzo czasochłonny oraz obarczony dużym prawdopodobieństwem popełnienia błędu. Postanowił Pan więc wystartować w konkursie unijnym w celu pozyskania środków na rozwój usług związanych z zarządzaniem nieruchomościami mieszkaniowymi. Będzie Pan realizował operację pt.: „XXX”. W przedmiotowym konkursie podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, tj. nie może zostać zaliczony do refundacji, jeśli firma ma możliwość jego odzyskania. Pana firma nie jest płatnikiem podatku VAT i nie ma możliwości odzyskania podatku VAT ponieważ usługa zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi jest podmiotowo zwolniona z VAT.

Przedstawił Pan zakres rzeczowy na co planuje wydać środki uzyskane z dotacji unijnej. Wszystkie niżej wymienione urządzenia, oprogramowanie, systemy informatyczne zakupione zostaną w celu rozwoju usługi, tj. zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi. W związku z powyższym Pana firma nie jest w stanie starać się o zwrot podatku VAT.

Opis zakupów:

 1. Zakup programu do zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi:
  Program do zarządzania wspólnotami będzie posiadał następujące funkcje: informacje ogólne budynku, system pomocy, internetowa kartoteka mieszkańca, komunikacja e-mail, komunikacja SMS, ewidencja zasobów, system dokumentów połączonych, rejestry umów, dział techniczny - ewidencja zgłoszeń usterek, sekretariat i obieg korespondencji, czynsze, rozliczenia, rozrachunki, płatności masowe, kasa, ewidencja księgowa, ewidencja towarów i materiałów w magazynach, sprzedaż, pozaksięgowa ewidencja kosztów, ewidencja VAT, dział członkowski, wydruki. Prostota i ład to główne zalety programu. Poza oszczędnością czasu dla użytkowników to przede wszystkim kontrola zasobów, która umożliwia bieżące śledzenie zmian w systemie. Dodatkowo, gwarantuje bezpieczeństwo za sprawą rozbudowanego systemu uprawnień. To wszystko wpłynie na sprawną i bezawaryjną pracę Pana firmy jako podmiotu związanego z zarządzaniem nieruchomościami.
 2. Zakup programu do zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi przeznaczonymi na wynajem; aplikacji mobilnej do systemu zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi na wynajem; aplikacji mobilnej do zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi:
  1. Program do zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi przeznaczonymi na wynajem. Dzięki internetowej platformie wymiany danych Pana firma skróci czas potrzebny do obsługi zarządzanych nieruchomości. Założenie systemu jest następujące. W momencie podpisania umowy z najemcą przez Pana firmę (w imieniu właściciela) wprowadzane są dane do systemu. Następnie najemcy zostają udostępnione login i hasło do systemu, przez który będą załatwiane wszelkie sprawy związane z najmem. Program będzie zawierał m. in. funkcje: finanse należne kwoty, daty, czynsze, rachunki, wydatki - połączone w czytelne zestawienia, miesięczny i roczny bilans finansowy dla każdej umowy i nieruchomości, automatyczne wystawianie rachunków/faktur VAT dla najemcy na podstawie wprowadzonych stanów liczników. Profil dla najemcy: osobny panel dla najemcy: wprowadzanie stanów liczników co pozwoli na wygenerowanie konkretnej sumy do uregulowania dla właściciela, możliwość zgłaszania awarii, sprawdzanie wiadomości, dostęp do aktualnego salda finansowego, wyświetlanie brakujących płatności. Za pośrednictwem systemu najemca będzie co miesiąc zobowiązany wprowadzić stany liczników do systemu dzięki czemu „wyskoczy” mu dokładna wartość do zapłaty za miesiąc. Po akceptacji sumy przez najemcę, najemca automatycznie na swojego maila otrzyma rachunek/notę/fakturę VAT. W systemie będą widoczne zestawienia kosztów (liczbowo i w formie wykresu) z podziałem na koszty, czynsz, koszty stałe nieruchomości, media, odsetki, kary, dopłaty, kaucja. Program będzie intuicyjny i bardzo czytelny. Z drugiej strony Właściciel nieruchomości poprzez swój Panel (swój indywidualny login i hasło) widzi wszystkie zapisy w systemie oraz w/w zestawienia finansowe. Dzięki temu właściciel może sprawdzić jaką sumę pieniędzy winien otrzymać w danym miesiącu. Wpisane dane najemców zamieszkujących dana nieruchomość obecnie oraz w przeszłości. Dane są zawsze pod ręką. Ma kontrolę nad okresami umów, widzi zbliżające się terminy końcowe. Dokumenty porządek i dostępność, wirtualny segregator pełen plików z aktywną i sprawną wyszukiwarką. Załączone umowy, protokoły zdawczo-odbiorcze, zdjęcia nieruchomości, rachunki, faktury - możliwość zadecydowania co chce zachować. Korespondencja. Wszystkie te elementy są widoczne w panelu dla właściciela. Kalendarium: aby nic nie umknęło, dokładne narzędzie do planowania i przypominania. Notyfikacje o zmianach, kończące się umowy, planowane spotkania, rutynowe przeglądy - wszystkie zadania w jednym miejscu. Daty umów, remontów i spotkań. Automatyczne powiadomienie o niezapłaconych rachunkach w tym windykacja miękka na sms i email. Wiadomości: historia kontaktów z najemcą - bez niedomówień. Kontakt ze swoim najemcą poprzez serwis, wysyłanie i otrzymywanie wiadomości, a cała historia spraw nieruchomości będzie pod kontrolą. Dzięki temu cała korespondencja będzie w jednym miejscu i nie będzie sytuacji aby otrzymać telefon „w dziwnych porach dnia i nocy”. Wyposażenie i remonty: interaktywny spis wyposażenia, historia wszelkich zmian, remontów i inwestycji. Baza zaufanych dostawców i wykonawców, tak by kolejny remont przebiegał „gładko”. Nieruchomości: profil zarządzanej nieruchomości, zarządzaj wszystkim co dotyczy konkretnego lokalu, jego wyposażeniem, finansami, najemcami - zarówno obecnymi, jak i przeszłymi, i przyszłymi. Umowy: dokładne wpisanie danych pozwoli zapanować nad terminem końca najmu, uniknie się pustostanów w zarządzanej nieruchomości.
  2. Zakup aplikacji mobilnej do systemu zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi na wynajem, stworzenie mobilnej aplikacji do systemu opisanego pod lit. a. Dzięki temu z jednej strony najemca będzie mógł prowadzić korespondencję, wprowadzać liczniki, podglądać rozliczenia, zgłaszać usterki i wnioski oraz korzystać z funkcji programu opisanego pod lit. a z poziomu telefonu komórkowego. Z drugiej strony z aplikacji mobilnej będzie korzystać właściciel, który będzie doglądać ruchy, które mają miejsce na jego nieruchomościach w tym wgląd do wszystkich danych nieruchomości z poziomu telefonu czy tableta.
  3. Zakup aplikacji mobilnej do zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi: stworzenie aplikacji mobilnej do programu do obsługi wspólnot mieszkaniowych. Dzięki niemu klienci będą mogli logować się do niego z poziomu telefonu czy tableta i obserwować wszystkie sprawy na jego koncie. Dzięki w/w aplikacji klient będzie miał dostęp do sald kont, robić i wysyłać zdjęcia usterek, podawać liczniki, gromadzić swoje dane, prowadzić korespondencję. Dzięki aplikacji usprawni się kontakt z klientem i przyspieszy sposób reagowania na usterki. Każda młoda wspólnota mieszkaniowa, których w terenie jest coraz więcej będzie chciała korzystać z takiej aplikacji. Dzięki tej aplikacji liczba telefonów klientów do biura ograniczy się w 80% z uwagi na możliwość wglądu do danych przez 24 h/ dobę.
 3. Opis szczegółowy i uzasadnienie planowanego do zakupu zakresu rzeczowego: wyposażenia biurowego, sprzętu i oprogramowania:
  1. Zakup komputera z monitorem wraz z oprogramowaniem: Windows, MS Office, antywirus - niezbędny zestaw do pracy dla nowego pracownika. Będzie to jego narzędzie pracy dzięki któremu będzie świadczył usługi zarządzania nieruchomościami.
  2. Zakup projektora multimedialnego: jest to urządzenie służące do przedstawienia wyników pracy zarządcy nieruchomości wyświetlanych na zebraniach wspólnot mieszkaniowych organizowanych poza biurem firmy np. w szkołach. Ukazanie koncepcji projektowej bądź wizualizacji wykonanych przez zarządcę nieruchomości, rozliczeń finansowych z wyjaśnieniem jak je czytać oraz wyjaśnić ich sens. Dzięki rzutnikowi jakość Pana usług również wzrośnie ze względu na fakt, iż właściciele nieruchomości często są niedoinformowani o działalności zarządców i przez to często niezadowoleni. Tym samym zamierza Pan rozświetlić swoją pracę wykonywaną na ich rzecz i zwiększyć jakość usług.
  3. Zakup router wifi: jest to urządzenie do rozdziału sygnału wifi o bardzo wysokiej jakości sygnału i ilości danych możliwych do przesyłu. Dostępne na rynku taniej routery mają ograniczenie ilościowe i jakościowe przesyłu danych. Planowany router ma dużo większe limity przez co urządzenia będą pracować sprawniej i co ważne szybciej a praca polegająca na obsłudze zarządzanych nieruchomości się przyspieszy.
  4. Zakup niszczarki dokumentów: urządzenie przewidziane do niszczenia dokumentów wrażliwych, gdzie występują dane, które nie mogą wyjść na światło dzienne chociażby przez osoby grzebiące w śmietniku. Mowa np. o: wyciągi bankowe, pisma robocze danymi personalnymi, salda kont księgowych, rozrachunki, wiele innych poufnych danych. Zarządcę nieruchomości obowiązuje ochrona danych osobowych i musi Pan o nie dbać.
  5. Zakup dysku sieciowego oraz serwera pozwoli firmie pracować na jednej bazie danych bez konieczności stałego przesyłania danych pomiędzy komputerami. Wszystkie dane w tym zdjęcia, dokumenty, pisma, korespondencja, rachunki i inne dane będą znajdować się w jednym miejscu do którego dostęp będzie z poziomu wszystkich komputerów w Oddziale oraz Siedzibie firmy. Zdalny dysk jest również niezbędny do wymiany danych pomiędzy współpracownikami na zewnątrz, w tym również pomiędzy klientami, dzięki wysyłaniu klientom wyłącznie linka ze ścieżką dostępu gdzie znajdują się dane na zdalnym dysku ( omija Pan konieczność długotrwałego procesu ładowania danych przez skrzynkę mailową i co gorsza wysyłanie danych w kilku mailach). Łatwość przesyłania danych z terenu np. zdjęć za pośrednictwem telefonu komórkowego bezpośrednio na dysk zdalny - innowacja. Urządzenie niezwykle przydatne do pracy przy zarządzaniu mieszkaniami przeznaczonymi na wynajem gdzie zdjęcia robione przez komórkę na nieruchomości podczas odbierania nieruchomości od najemcy są widoczne w biurze od ręki bez konieczności oczekiwania. Pozwoli to rozliczyć media z najemcą w czasie odbierania nieruchomości oraz kaucji.
  6. Zakup serwera z ups wraz z oprogramowaniem i antywirusem: jest niezbędny do pracy programu do zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Serwer będzie działał wyłączenie w sieci lokalnej - nie będzie udostępniany na zewnątrz firmy z uwagi na bardzo ważne dane i dużą podatność na włamania hakerów. Wybiórcze dane z serwera będą codziennie przesłane do zdalnego dysku sieciowego, gdzie będą mogli logować się Pana klienci. Dzięki serwerowi i zdalnemu dyskowi będzie Pan mógł uruchomić zakupione systemy informatyczne.
  7. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego: to maszyna, bez której firma nie będzie w stanie funkcjonować. Skanowanie, fax, szybkość i jakość wydruku to warunek, który musi być spełniony przy świadczeniu usług zarządzania nieruchomościami. Urządzenie wielofunkcyjne dzięki swoim możliwościom skróci czas pracy ponieważ:
   1. dokumenty skanowane wysyłane mogą być bezpośrednio do klienta, na skrzynkę mailową, dysk sieciowy czy serwer; skanowanie dokumentów odbywa się w expressowym tempie i w dodatku dwustronnie. Nikt nie będzie musiał poświęcać pół dnia, na przeskanowanie 100 FV i rozdysponować je w odpowiednie miejsce. Drukarka zrobi to samodzielnie bez konieczności angażowania pracy człowieka. Jest to postęp technologiczny w odniesieniu do stanu obecnego, gdzie skaner skanuje fv jednostronnie i to bardzo wolno. Przy zarządzaniu nieruchomościami na wynajem jest Pan zobligowany skanować i wysyłać wszelką korespondencję w tym rachunki, które przychodzą na dane właściciela. Jest to żmudna praca, która dzięki urządzeniu ulegnie przyśpieszeniu i unowocześnieniu;
   2. urządzenie drukuje dwustronnie dzięki czemu będzie oszczędność i czasu i środowiska bo będzie zużywana mniejsza ilość papieru. Urządzenie będzie posiadało 4 szuflady na papier, w których zlokalizowane będą następujące formaty: A3 - czysty papier, A4- czysty papier, A4 - papier już zadrukowany tzw. brudno druk, Koperty (potrzebny jest zakup opcji dodatkowej tj. zakup dodatkowej szuflady). Powyższe rozwiązanie uporządkuj biuro w zakresie lokalizacji w/w papieru i kopert i przyczyni się zwiększenia oszczędności na wydruku oraz przyczyni się do ochrony środowiska. Dzięki nadrukowi danych na kopertach oraz możliwości wydruku na formacie A3 w kolorze podniesie Pan wizerunek firmy oraz jakość świadczonych usług;
   3. wyposażenie urządzenia w oprogramowanie OCR pozwoli zmniejszyć nakład pracy oraz jej czas podczas konwertowania dokumentów w opcji nieedytowalnej na edytowalną. Obecnie jest Pan zmuszony ręcznie słowo po słowie przepisywać dokument, który posiada w formie papierowej aby wprowadzić go do komputera i edytować na własne potrzeby. Zajmuje to bardzo dużo czasu. To oprogramowanie jest niezbędne. Przykłady dokumentów to: umowy cywilnoprawne; regulaminy wspólnot mieszkaniowych, które pozyskał Pan gdzie regulamin musi zostać poprawiony, dokumentacje projektowe, kosztorysy, wiele innych.
  8. Zakup centrali telefonicznej oraz aparatu telefonicznego bezprzewodowego: potrzeba jest podyktowana koniecznością rozdziału linii telefonicznej na kilka numerów wewnętrznych po to aby minimum dwie osoby mogły prowadzić rozmowę w jednym czasie. Przy natłoku klientów ze wspólnot mieszkaniowych nie jest Pan w stanie obsłużyć ich za pomocą jednej linii telefonicznej. Centrala jest również niezbędna aby posłużyć jako łącznik pomiędzy pracownikami fili a siedzibą firmy. Aparat telefoniczny bezprzewodowy jest potrzebny po to aby mieć wolne dwie ręce podczas rozmowy z klientem. Dzięki temu szybkość obsługi klienta się zwiększy bo jednoczasowo będzie można rozmawiać przez telefon i np. sprawdzać stany rozrachunków czy wysyłać ofertę.
  9. Zakup foteli ergonomicznych: są potrzebne z uwagi na dużą ilość godzin spędzonych przed komputerem. Fotele są tak wykonane aby kręgosłup mógł odpoczywać a pracownik i Pan nie nabawił się schorzenia. Jeden fotel przeznaczony dla pracownika i jeden dla właściciela. Komfort pracy zwiększa jej efektywność. Ergonomia pozycji podczas pracy wpływa na samopoczucie, wydajność i jakoś pracy. Usługi w Pana firmie są świadczone głównie z poziomu biura więc w/w ergonomia musi być zachowana.
  10. Zakup programu do sprawdzania kosztorysów „Norma Pro”: niezbędna jest do zarzadzania wspólnotami mieszkaniowymi z uwagi na konieczność sprawdzania kosztorysów ofertowych na prace modernizacyjne mające miejsce na budynkach wspólnot mieszkaniowych. Jest to niezbędne narzędzie do weryfikacji kosztów i tym samym dbania o interesy zarządzanych przez Pana firmę nieruchomości wspólnot mieszkaniowych. Konwertowania kosztorysów odbędzie się za pomocą oprogramowania OCR urządzenia wielofunkcyjnego i zamianę pliku pdf na wersję edytowalną. Po jej zamianie plik edytowalny zostanie zaczytany do oprogramowania NORMA PRO, który poprzez funkcję sprawdź kosztorys „wyłapie” niejasności i oszustwa w wycenach ofert. Oprogramowanie pozwoli zdobyć Panu zaufanie klientów poprzez w/w działania i zaoszczędzić ich pieniądze.
  11. Zakup kamer monitoringu: niezbędne urządzenie do rejestrowania sytuacji jaka panuje w biurze podczas Pana nieobecności w czasie jego pracy jak również po jego zamknięciu. Bezpieczeństwo danych wrażliwych klientów tj. właścicieli nieruchomości wspólnot mieszkaniowych i mieszkań przeznaczonych na wynajem i sprzętu w miejscowości gdzie prowadzi Pan biuro należy brać pod szczególną uwagę. Dzięki monitoringowi odstraszy Pan potencjalnych złodziei. Cały materiał będzie nagrywał się na zdalny dysk dzięki czemu będzie Pan miał podgląd w czasie rzeczywistym oraz archiwalny. Przez 24 h/ dobę i w razie włamania będzie Pan miał materiał dowodowy dla odpowiednich służb. Dodatkowo monitoring jest niezbędny podczas kontaktu z klientem ze wspólnot mieszkaniowych, który otrzymał przedsądowe wezwanie do zapłaty i przyszedł do biura z agresywnym nastawieniem. Zdarza się, że klienci są mocno agresywni i niebezpieczni.
   Zakup powyższego pozwoli osiągnąć zamierzony cel, tj. pozyskanie nowych nieruchomości mieszkaniowych na wynajem i wspólnot mieszkaniowych do zarządzania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku.

Czy przysługuje Panu prawo do odzyskania podatku od towarów i usług z tytułu realizacji operacji, o której mowa we wniosku?

Zdaniem Wnioskodawcy, realizując ww. operację w zakresie rozwoju działalności gospodarczej (kod PKD: 68.32.Z) poprzez dokonanie zakupu zakresu rzeczowego opisanego pod lit. G wniosku nie ma możliwości odzyskania podatku VAT. Świadczy Pan usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi a te zgodnie z ustawą VAT art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeniem w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług są zwolnione od podatku. Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczone na zlecenie, z wyłączeniem wyceny nieruchomości mieszkalnych (PKWiU ex 68.32.11.0 i PKWiU ex 68.32.12.0). Zgodnie z przepisami ustawy nie można odliczyć podatku VAT od zakupów jeżeli świadczy się tylko usługi zwolnione od podatku a Pan takie świadczy zgodnie z PKD.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Artykuł 86 ust. 1 ustawy wskazuje, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług a towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656, z późn. zm.), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że nie będzie Panu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. operacji, skoro - jak wynika z treści wniosku – nie jest Pan podatnikiem podatku od towarów i usług a zakup towarów w ramach operacji nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną.

Nie zostaną bowiem spełnione warunki umożliwiające dokonanie odliczenia podatku naliczonego.

Nie będzie przysługiwało również prawo do zwrotu podatku naliczonego, bowiem dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środków wskazanych w powołanym rozporządzeniu.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.