Czynności urzędowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to czynności urzędowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Wyłączeniu spod opodatkowania tym podatkiem podlegają czynności, których prawodawca zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy nie uznaje za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, pod warunkiem że podmioty uzyskujące te przychody są związane ze zlecającym ich wykonanie więzami tworzącymi stosunek prawny co do warunków ich wykonania, wynagrodzenia oraz odpowiedzialności zlecającego za wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Fragment:

(...) Zaskarżonym wyrokiem z dnia 5 czerwca 2007 r., sygn. akt I SA/Gd 355/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę R. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. W uzasadnieniu wyroku, przedstawiając stan sprawy, Sąd podał, że pismem z 28 sierpnia 2006 r. R. W. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w K. z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem VAT czynności wykonywanych przez biegłego sądowego. Wnioskodawca wskazał, że z zawodu jest policjantem. Ponadto, jako biegły sądowy, wykonuje opinie z zakresu rekonstrukcji zdarzeń drogowych; dokonuje analizy i oceny śladów kryminalistycznych powstałych podczas przebiegu zdarzenia i na tej podstawie formułuje opinię. Jednocześnie zaznaczył, że biegłym sądowym jest tylko w czasie (...)