Czynności notarialne | Interpretacje podatkowe

Czynności notarialne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to czynności notarialne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Spółka może odliczyć podatek od towarów i usług z faktury otrzymanej przed zarejestrowaniem dla potrzeb podatku od towarów i usług?
Fragment:
(...) wykonywanie tych czynności. Dla określenia, czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na nabycie usług, niezwykle istotny jest charakter związku występującego między tymi wydatkami a prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Związek ten może mieć charakter bezpośredni (np. zakup materiałów do wytworzenia produktu podlegającego odsprzedaży) lub pośredni (koszty ogólne). Wydatki poniesione na czynności notarialne wykonane na rzecz Spółki przy jej założeniu stanowią część jej kosztów ogólnych, a w konsekwencji stanowią element cenotwórczy jej towarów, ponieważ świadczenia takie pozostają w bezpośrednim i ścisłym związku z działalnością gospodarczą podatnika. Na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy wartość poniesionych opłat za czynności notarialne i sądowe dotyczące transakcji przekazania gminie oraz nabycia od gminy gruntów będą dla Spółki w 50% kosztem dotyczącym sprzedaży działek, a pozostałe 50% zwiększy wartość otrzymanego majątku trwałego?
Fragment:
(...) - 1.000,00 zł taksy notarialnej wyliczonej na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /Dz. U. Nr 148 poz. 1564 ze zm./ - zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 1 cyt. rozporządzenia przy umowie zamiany podstawą określenia maksymalnej stawki jest najwyższa wartość zamienianego przedmiotu umowy - 100,00 zł za wykonanie sześciu odpisów z akt notarialnych - § 12 w/wym. rozporządzenia - 100,00 zł za dokonanie czynności notarialnej - § 16 w/wym. rozporządzenia. Od opłaty notarialnej naliczono podatek od towarów i usług w wysokości 22 %, tj. 264,00 zł. Łączna kwota taksy notarialnej wyniosła 1.464,00 zł. Akt notarialny w swej treści zawiera przeniesienie prawa własności nieruchomości na rzecz Spółki. W tym przypadku notariusz zgodnie z art. 92 § 4 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie /Dz.U. Nr 42 poz. 369 ze zm./ jest obowiązany zamieścić w tym akcie wniosek o (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.