Czynności notarialne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to czynności notarialne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Czy Spółka może odliczyć podatek od towarów i usług z faktury otrzymanej przed zarejestrowaniem dla potrzeb podatku od towarów i usług?

Fragment:

(...) wykonywanie tych czynności. Dla określenia, czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na nabycie usług, niezwykle istotny jest charakter związku występującego między tymi wydatkami a prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Związek ten może mieć charakter bezpośredni (np. zakup materiałów do wytworzenia produktu podlegającego odsprzedaży) lub pośredni (koszty ogólne). Wydatki poniesione na czynności notarialne wykonane na rzecz Spółki przy jej założeniu stanowią część jej kosztów ogólnych, a w konsekwencji stanowią element cenotwórczy jej towarów, ponieważ świadczenia takie pozostają w bezpośrednim i ścisłym związku z działalnością gospodarczą podatnika. Na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy wartość poniesionych opłat za czynności notarialne i sądowe dotyczące transakcji przekazania gminie oraz nabycia od gminy gruntów będą dla Spółki w 50% kosztem dotyczącym sprzedaży działek, a pozostałe 50% zwiększy wartość otrzymanego majątku trwałego?

Fragment:

(...) - 1.000,00 zł taksy notarialnej wyliczonej na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /Dz. U. Nr 148 poz. 1564 ze zm./ - zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 1 cyt. rozporządzenia przy umowie zamiany podstawą określenia maksymalnej stawki jest najwyższa wartość zamienianego przedmiotu umowy - 100,00 zł za wykonanie sześciu odpisów z akt notarialnych - § 12 w/wym. rozporządzenia - 100,00 zł za dokonanie czynności notarialnej - § 16 w/wym. rozporządzenia. Od opłaty notarialnej naliczono podatek od towarów i usług w wysokości 22 %, tj. 264,00 zł. Łączna kwota taksy notarialnej wyniosła 1.464,00 zł. Akt notarialny w swej treści zawiera przeniesienie prawa własności nieruchomości na rzecz Spółki. W tym przypadku notariusz zgodnie z art. 92 § 4 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie /Dz.U. Nr 42 poz. 369 ze zm./ jest obowiązany zamieścić w tym akcie wniosek o (...)