Czynność pozorna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to czynność pozorna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Użyty w przepisie art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT zwrot "części" obejmuje zarówno części jako składowe do środków transportu morskiego i rybołówstwa morskiego, jak i części zamienne do urządzeń ainstalowanych na wymienionych jednostkach pływających.

Fragment:

(...) Pismem z dnia 31 stycznia 2005 r., uzupełnionym pismem z dnia 11 marca 2005 roku, pani Bożena B. zwróciła się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie zastosowania 0% stawki podatku od towarów i usług na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) do dostawy części do środków transportu morskiego i rybołówstwa morskiego i ich wyposażenia na rzecz podmiotu nie będącego armatorem morskim. W złożonym zapytaniu podatnik wskazał następujący stan faktyczny: Pani Bożena B. zamierza nabyć towary wykorzystywane przy remoncie i naprawie jako części do środków transportu morskiego i rybołówstwa morskiego. Następnie wnioskująca odsprzeda towary podmiotowi zajmującemu się remontami statków. Przedmiotem dostawy będą części zamienne do silników, (...)