Członek wspólnoty mieszkaniowej | Interpretacje podatkowe

Członek wspólnoty mieszkaniowej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to członek wspólnoty mieszkaniowej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Strona wnosi o wyjaśnienie czy „ odpłatne korzystanie na zasadzie wynajmu z lokalu użytkowego, stanowiącego nieruchomość wspólną przez członka Wspólnoty Mieszkaniowej, stanowi obrót opodatkowany podatkiem od towarów i usług”?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 5 oraz art. 169 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z pismem Strony z dnia 21.06.2006 r. (wpływ do tut. Urzędu 30.06.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia uznać stanowisko Strony przedstawione w piśmie z dnia 21.06.2006r. za nieprawidłowe. Uzasadnienie Strona zamierza zawrzeć z członkiem Wspólnoty Mieszkaniowej umowę o odpłatne korzystanie przez niego z lokalu użytkowego należącego do Wspólnoty. Strona wnosi o wyjaśnienie czy „ odpłatne korzystanie na zasadzie wynajmu z lokalu użytkowego, stanowiącego nieruchomość wspólną przez członka Wspólnoty Mieszkaniowej, stanowi obrót opodatkowany podatkiem od towarów i usług”? Zdaniem (...)
2011
1
kwi

Istota:
Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w T. zwraca sie z uprzejmą prośbą o rozstrzygnięcie następujących problemów:- jakie czynności wykonywane przez Wspólnotę podlegają działaniu ustawy o podatku od towarów i usług a jakie czynności są wyłączone spod działania tej ustawy lub są zwolnione.Stan faktyczny jest następujący:Wspólnotę naszą tworzy ogół właścicieli lokali, które wchodzą w skład całej nieruchomości . Są to osoby fizyczne- właściciele lokali mieszkalnych oraz Urząd Miasta - właściciel lokali komunalnych i użytkowych.Jako Wspólnota nie posiadamy własnego majątku.Działamy w oparciu o ustawę z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.Zgodnie z art.12 i art.13 w/w ustawy właściciele zobowiązani są do ponoszenia dwojakiego rodzaju wydatków. Są to wydatki związane z utrzymaniem własnego lokalu oraz wydatki związane z kosztami zarządu nieruchomością wspólną , na które składają się głównie wydatki na remonty i bieżącą konserwację , opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej , gazu i wody w części dotyczącej nieruchomości wspólnej , wydatki na otrzymanie porządku i czystości , wynagrodzenie członków zarządu. W związku z tym właściciele uiszczają na rzecz Wspólnoty zaliczki w formie bieżących opłat ( art.15 w/w ustawy ) na pokrycie kosztów utrzymania części wspólnych jak też i poszczególnych wyodrębnionych lokali.Na dostawę mediów tj. : energii elektrycznej , wody, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości umowy zostały zawarte przez Zarząd Wspólnoty. Ponadto w chwili obecnej prowadzimy modernizację kotłowni znajdującej się w naszej nieruchomości , przystosowując ją do wytwarzania energii cieplnej na gaz.Wszystkie umow na czynności związane z powyższą modernizacją zawiera Zarząd Wspólnoty. Energia cieplna będzie dostarczana tylko dla właścicieli w celu ogrzewania lokali mieszkalnych i użytkowych.Nie będzie odsprzedawana na rzecz osób trzecich. Rozliczeń z Urzędem Miasta (właścicielem lokali mieszkalnych i użytkowych ) dokonujemy za pośrednictwem PGKiM Sp z o.o , zgodnie z dyspozycją tj. obciążamy zaliczkami na poczet ponoszonych kosztów związanych z utrzymaniem zarówno lokali mieszkalnych i lokali użytkowych . Z PGKiM nie wiążą nas żadne umowy . W zebraniach właścicieli Wspólnoty ustalających wysokość zaliczek i podejmujących stosownie uchwały bierze udział pełnomocnik Urzędu Miasta . Na ich podstawie obciążamy PGKiM.
Fragment:
(...) Stosownie do treści przepisu art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137,poz.926 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie złożonym w tut.urzędzie skarbowym w dniu 17 sierpnia 2004 r. o udzielenie pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług , Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim uprzejmie wyjaśnia: - zgodnie z treścią przepisu art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54,poz.535 ) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;2)eksport towarów;3)import towarów;4)wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;5)wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.W/w czynności podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego ,czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa.Zatem w (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.