Członek komisji wyborczej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to członek komisji wyborczej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek sporządzenia i przekazania właściwemu urzędowi skarbowemu i członkom komisji wyborczych informacji PIT-R o wypłaconych członkom komisji wyborczych dietach za wykonanie czynności związanych z wyborami, w sytuacji gdy żaden członek komisji wyborczej nie uzyskał należności wyższej niż 2.280 zł miesięcznie.

Fragment:

(...) zł, nie ma obowiązku sporządzenia informacji PIT-11, zobowiązany jest natomiast sporządzić i przesłać właściwemu urzędowi skarbowego i podatnikowi informację PIT-R. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek sporządzenia i przekazania właściwemu urzędowi skarbowemu i członkom komisji wyborczych informacji PIT-R o wypłaconych członkom komisji wyborczych dietach za wykonanie czynności związanych z wyborami, w sytuacji gdy żaden członek komisji wyborczej nie uzyskał należności wyższej niż 2.280 zł miesięcznie. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim (...)