Częstotliwość | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to częstotliwość. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Obowiązek opodatkowania sprzedaży działek niezabudowanych

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 14 lipca 2008r. (data wpływu 17 lipca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku opodatkowania sprzedaży działek – jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 17 lipca 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku opodatkowania sprzedaży działek. W przedmiotowym wniosku został (...)

2011
1
cze

Istota:

Sprzedaż i zamiana działek przez parafię w okolicznościach nie wskazujących na związek z prowadzoną działalnością nie podlega opodatkowaniu VAT

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Parafii w P., przedstawione we wniosku z dnia 16 maja 2008r. (data wpływu 16 maja 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 czerwca 2008r. (data wpływu 5 czerwca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku opodatkowania sprzedaży oraz zamiany działek – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 maja 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i (...)

2011
1
maj

Istota:

Sprzedaż działek budowlanych wydzielonych z gruntu otrzymanego od rodziców, wykorzystywanego do działalności rolniczej, podlega opodatkowaniu

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 10 grudnia 2007r. (data wpływu 10 grudnia 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 lutego 2008r. (data wpływu 12 lutego 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku opodatkowania sprzedaży działek – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 grudnia 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i (...)

2011
1
mar

Istota:

Dot. zasadności wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży działki budowlanej nabytą w drodze spadku,

Fragment:

(...) W przedmiotowym wniosku podała Pani, że jest cudzoziemcem nie prowadzącym działalności gospodarczej. W drodze nabycia spadku stała się Pani współwłaścicielem nieruchomości - gospodarstwa rolnego z zabudowaniami w Ż. W miesiącu styczniu 2005 r. sprzedała Pani pierwszą działkę pod zabudowę z wydzielonej większej parceli a 1 marca 2005 r. dokonała sprzedaży drugiej działki z tego podziału. Przedmiotowe działki wchodzą w skład w/w nieruchomości położonej w Ż. Wnioskodawca informuje, że nie dokonał transakcji polegających na zakupie i sprzedaży innych działek budowlanych. We wniosku z dnia 2 marca 2005 r. wystąpiła Pani z zapytaniem, czy opisana wyżej transakcja polegająca na sprzedaży przedmiotowych działek, w opisanym wyżej stanie faktycznym podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zdaniem Pani na to pytanie należy odpowiedzieć przecząco. Po przeanalizowaniu przedstawionego we wniosku stanu faktycznego w odniesieniu do (...)