US.PP-1/443/1/122/102 740/122/2003 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Czy można odliczyć podatek naliczony od zakupionych części zamiennych do samochodu osobowego?

US.PP-1/443/1/122/102 740/122/2003

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. części zapasowe
  2. obniżenie podatku należnego
  3. odliczenie podatku od towarów i usług
  4. samochód osobowy
  1. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy (ustawa z 8 stycznia 1993 r.) -> Podatek od towarów i usług -> Obniżenie podatku należnego

Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 16.06.2003 r. uprzejmie informuje.

Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto podziela Państwa stanowisko, przedstawione w powołanym piśmie. Zgodnie z przepisem art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), Podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną. W związku z powyższym przysługuje Państwu uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie usług naprawczych (części oraz robocizna).

Tut. Urząd zaznacza, iż przy korzystaniu z uprawnienia należy uwzględnić pozostałe przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, w tym art. 20. W szczególności ust. 1 powołanej ustawy ustanawia zasadę, zgodnie z którą podatnik dokonujący sprzedaży towarów opodatkowanych i zwolnionych od podatku, obowiązany jest do odrębnego określania kwot podatku naliczonego, związanych ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną.

Podkreślić należy, że podatnik może zmniejszyć podatek należny tylko o tę kwotę podatku naliczonego, która związana jest ze sprzedażą opodatkowaną (ust. 2). Ponadto zgodnie z ust. 3, jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może także zmniejszyć podatek należny o taką kwotę podatku naliczonego, która odpowiada procentowemu udziałowi wartości sprzedaży towarów (i usług) opodatkowanych podatkiem w wartości sprzedaży ogółem.

Powołany w Państwa piśmie art. 25 ustawy ustala zasadę szczególną. Opisuje bowiem sytuacje, w których nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego. Art. 25 ust. 1 pkt 2a ustawy stanowi, iż obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika części składowych, zużytych do wytworzenia przez podatnika samochodów, o których mowa w pkt 2, jeżeli samochody te zostały zaliczone przez tego podatnika do środków trwałych.

Ograniczenie powyższe odnosi się jedynie do części składowych służących do wytworzenia samochodów zaliczonych do środków trwałych. W zakresie regulacji powyższego przepisu nie mieści się jednak ograniczenie odliczenia podatku naliczonego przy zakupie części składowych służących do remontu, naprawy, bądź wykorzystywanych w ramach eksploatacji. Jeżeli więc części zakupione przez Państwa nie służą do wytworzenia nowego samochodu, oraz związane są ze sprzedażą opodatkowaną, podatek naliczony przy ich zakupie podlega odliczeniu (w tej części, w której związany jest ze sprzedażą opodatkowaną).

Tut. Urząd pragnie podkreślić, że ograniczenie opisane powyżej znajduje zastosowanie w przypadku zakupionych przez podatnika paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych lub innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kg — art. 25 ust. 1 pkt 3a powołanej ustawy.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.