Części zapasowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to części zapasowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego Mercedes E. TCDI

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada 2007r. (data wpływu 19 listopada 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 grudnia 2007r. (data wpływu 27 grudnia 2007r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego Mercedes E. TCDI - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 19 listopada 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy można odliczyć kwoty podatku VAT z faktur dotyczących zakupu usług naprawy i wymiany części samochodowych, środka trwałego, nie będącego godnie z ustawą o podatku od towarówi usług samochodem ciężarowym ?

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty w Łodzi , działając na podstawie: art. 14 a § 1 i § 4,art. 217 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 86 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 7 a, art. 88 ust. 1 pkt 2, ust. 3 pkt 1- ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19.12.2005 r. dotyczącym udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup usług wymiany części i naprawy samochodu nie mieszczącego się w kategorii pojazdów ciężarowych - w rozumieniu art. 86 ust. 4 ww. ustawy o podatku od towarów i usług - zaliczonego przez Podatnika do środków trwałych podlegających amortyzacji oraz wykorzystywanego (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy nieodpłatne przekazanie części zamiennych przez kontrahenta niemieckiego należy traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju i czy czynność ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 20 lipca 2005 r. w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego otrzymania części zamiennych, jest prawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z dnia 20 lipca 2005 r. ( złożonym w tut. Urzędzie 20 lipca 2005 r.), Jednostka zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny: Spółka wykonuje na rzecz podatnika podatku od wartości dodanej posiadającego siedzibę na terytorium Niemiec usługi na (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy można odliczyć podatek naliczony od zakupionych części zamiennych do samochodu osobowego?

Fragment:

(...) Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 16.06.2003 r. uprzejmie informuje. Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto podziela Państwa stanowisko, przedstawione w powołanym piśmie. Zgodnie z przepisem art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), Podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną. W związku z powyższym przysługuje Państwu uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie usług naprawczych (części oraz robocizna). Tut. Urząd zaznacza, iż przy korzystaniu z uprawnienia należy uwzględnić pozostałe przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, w tym art. 20. W szczególności ust. 1 powołanej (...)