Część wspólna nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to część wspólna nieruchomości. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

„Czy dochód z tytułu użytkowania pomieszczeń dodatkowych (korytarze, zsypy) stanowi dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i podlega zwolnieniu od podatku dochodowego na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.p, pod warunkiem przeznaczenia tego dochodu na cele związane z zasobami mieszkaniowymi?”

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2008 r. (data wpływu do tut. BKIP 17 listopada 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z podatku dochodu uzyskanego z tytułu użytkowania przez członków, właścicieli bądź użytkowników lokali mieszkalnych pomieszczeń dodatkowych (korytarze, zsypy) na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr (...)

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik zwraca się do tut. organu podatkowego z pytaniem, kto powinien rozliczyć podatek od towarów i usług z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatowym na działce będącej współwłasnością obojga małżonków?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Bielany :- uznaje stanowisko Strony przedstawione w piśmie z dnia ....2006r. ( data wpływu ) dotyczące osoby, która powinna rozliczyć podatek VAT z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatowym wybudowanym na działce będące współwłasnością obojga małżonków jako prawidłowe. Stan faktyczny: Wnioskodawca zamierza zbyć nieruchomość zabudowaną budynkiem warsztatowym wybudowanym na podstawie pozwolenia na budowę z dnia ..... 1988r. na działce, którą otrzymał w użytkowanie wieczyste na 99 lat wraz z małżonką na mocy aktu notarialnego z dnia .... 1988r. w wykonaniu decyzji Kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Dzielnicowego Warszawa -....z dnia .... 1987r. Wybudowany na tej działce warsztat usług motoryzacyjnych został przyjęty do użytkowania z dniem ... 1990r. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o oddaniu do użytkowania obiektu budowlanego nastąpiło w dniu..... 1990 (...)