Część wspólna nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Część wspólna nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to część wspólna nieruchomości. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
„Czy dochód z tytułu użytkowania pomieszczeń dodatkowych (korytarze, zsypy) stanowi dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i podlega zwolnieniu od podatku dochodowego na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.p, pod warunkiem przeznaczenia tego dochodu na cele związane z zasobami mieszkaniowymi?”
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2008 r. (data wpływu do tut. BKIP 17 listopada 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z podatku dochodu uzyskanego z tytułu użytkowania przez członków, właścicieli bądź użytkowników lokali mieszkalnych pomieszczeń dodatkowych (korytarze, zsypy) na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr (...)
2011
1
cze

Istota:
Podatnik zwraca się do tut. organu podatkowego z pytaniem, kto powinien rozliczyć podatek od towarów i usług z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatowym na działce będącej współwłasnością obojga małżonków?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Bielany :- uznaje stanowisko Strony przedstawione w piśmie z dnia ....2006r. ( data wpływu ) dotyczące osoby, która powinna rozliczyć podatek VAT z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatowym wybudowanym na działce będące współwłasnością obojga małżonków jako prawidłowe. Stan faktyczny: Wnioskodawca zamierza zbyć nieruchomość zabudowaną budynkiem warsztatowym wybudowanym na podstawie pozwolenia na budowę z dnia ..... 1988r. na działce, którą otrzymał w użytkowanie wieczyste na 99 lat wraz z małżonką na mocy aktu notarialnego z dnia .... 1988r. w wykonaniu decyzji Kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Dzielnicowego Warszawa -....z dnia .... 1987r. Wybudowany na tej działce warsztat usług motoryzacyjnych został przyjęty do użytkowania z dniem ... 1990r. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o oddaniu do użytkowania obiektu budowlanego nastąpiło w dniu..... 1990 (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.