IPPP3/4512-631/16-2/JŻ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W przypadku dostawy zestawów do sprzedaży detalicznej składających się z czasopism wraz z załączonymi dodatkami, które są powiązane treściowo z tematyką poruszaną w danym czasopiśmie, mamy do czynienia ze świadczeniem kompleksowym. Jego elementem dominującym jest dostawa czasopisma. Zestaw taki jest klasyfikowany jako czasopismo według PKWiU. Czasopismo to spełnia zatem warunki do zastosowania względem jego sprzedaży obniżonej 8% stawki VAT na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT w zw. z poz. 74 załącznika nr 3 i w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT. Należy więc uznać, że dostawa opisanego zestawu do sprzedaży detalicznej podlega opodatkowaniu 8% stawką VAT. W przypadku zaś, gdy wskazany w art. 146a pkt 2 ustawy o VAT termin obowiązywania 8% stawki VAT (31 grudnia 2016 r.) nie zostanie przedłużony, od 1 stycznia 2017 r. właściwa dla przedmiotowej dostawy będzie stawka 7%.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 24 sierpnia 2016 r. (data wpływu 29 sierpnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8% dla dostawy zestawów składających się z czasopisma wraz z załączonym dodatkiem, który jest powiązany treściowo z tematyką poruszoną w danym czasopiśmie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8% dla dostawy zestawów składających się z czasopisma wraz z załączonym dodatkiem, który jest powiązany treściowo z tematyką poruszoną w danym czasopiśmie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie wydawania i sprzedaży czasopism oraz książek i broszur. Sprzedawane przez Spółkę czasopisma są/będą wytwarzane metodami poligraficznymi (drukowane). Wskazane czasopisma nie stanowią czasopism specjalistycznych w rozumieniu art. 2 pkt 27f ustawy o VAT. Jednocześnie, mniej niż 67% powierzchni czasopism, których dotyczy niniejszy wniosek, jest/będzie przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe.

Niektóre z czasopism są/będą wydawane wraz z dodatkami nawiązującymi do treści czasopisma. Dodatki załączane do czasopism mogą przyjmować m.in. następujące formy:

 1. płyty CD, VCD lub DVD z nagranymi utworami dźwiękowymi lub wizualnymi; zawartość załączanych płyt ma charakter uzupełniający względem treści czasopisma; na płytach nagrywane są np. utwory audio lub wideo powiązane treściowo z tematyką poruszaną w danym czasopiśmie (przykładowo, jako dodatek do magazynu o zdrowym stylu życia, który m.in. poświęcony jest odchudzaniu, dołączona jest płyta VCD/DVD z prezentacją ćwiczeń wspierających odchudzanie, bądź w czasopiśmie dotyczącym życia znanych osób zamieszczone są artykuły dotyczące danego filmu, np. wywiady z jego twórcami i aktorami, a do czasopisma dołączona jest płyta DVD z opisanym filmem);
 2. kalendarz z zawartością nawiązującą do treści czasopisma poprzez dodanie w kalendarzu poradnikowych artykułów redakcyjnych ze zdjęciami i treściami redakcyjnymi nawiązującymi do rubryk czasopisma, np. porady dla posiadaczy psów i kotów nawiązujące i będące poszerzeniem tematyki czasopisma;
 3. maskotka (pluszak) lub figurka przedstawiająca postać zwierząt, w szczególności psów lub kotów dołączona do czasopisma, w którym znajduje się artykuł przedstawiający bajkę, bądź/i opis i historię postaci znanych z bajek, dobranocek, filmów animowanych, łamigłówki, zagadki czy rysowanki, których bohaterami są postacie z bajek; albo artykuły na temat danej rasy psa czy kota;
 4. rysowanki, łamigłówki, zagadki i inne zabawy dla dzieci i młodzieży nawiązujące do postaci zwierząt lub z bajek i filmów - dołączone do czasopisma, w którym zamieszczono bajkę, bądź/i opis i historię postaci znanych z bajek, dobranocek, filmów animowanych czy filmów fabularnych;
 5. różnego rodzaju akcesoria, artykuły żywieniowe i kosmetyki dla zwierząt oraz artykuły z motywem zwierząt dołączone do czasopisma zawierającego artykuły o tematyce zwierzęcej skierowanego do miłośników i posiadaczy takowych (np. zabawki dla psa i kota, zabawki z motywem psa lub kota, obroże, smycze dla psa i kota, miski dla psa i kota, artykuły tekstylne z motywem zwierząt, odzież z motywem zwierząt, artykuły tekstylne z motywem zwierząt, artykuły szkolne z motywem zwierząt, puzzle, karty do gry z motywem zwierząt, artykuły żywieniowe dla psa i kota, magnesy na lodówkę, magnetyczne zakładki do książek z motywem zwierząt, naklejki z motywem zwierząt, biżuteria, breloki, spinki, gumki do włosów z motywem zwierząt, albumy, pamiętniki z motywem zwierząt, zawieszki na obroże dla psa lub kota, kosmetyki dla psa i kota).

Należy podkreślić, że w każdym z w/w przypadków dodatki nawiązują tematycznie do sprzedawanych czasopism - korespondują treścią zawartego w nim artykułu.

Czasopisma są/będą zarejestrowane we właściwym sądzie zgodnie z wymogami Prawa prasowego (ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, Dz. U. Nr 5, poz. 24 ze zm.).

Ponadto, czasopisma te posiadają/będą posiadały numer ISSN przyznany w puli w odpowiedniej procedurze przez Bibliotekę Narodową. Omawiane czasopisma o różnorodnej zawartości treści są/będą wydawane w różnej częstotliwości jako tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki, dwumiesięczniki, kwartalniki, półroczni ki, bądź roczniki.

Każdy tytuł czasopisma posiada/będzie posiadał odrębny numer ISSN. Numer ISSN, którym oznaczone są wydawnictwa periodyczne, jest nadawany wydawnictwom ciągłym (gazetom, magazynom, czasopismom, itp.) ukazującym się na różnych nośnikach. Służy on jednoznacznej identyfikacji danego tytułu prasowego wydawanego przez Spółkę, wprowadzając go do międzynarodowego systemu informacji.

Podkreślenia wymaga, iż jeden numer ISSN jest nadawany wydawnictwu periodycznemu złożonemu z dwóch elementów, tj. dla czasopisma wraz z dołączonym do niego dodatkiem (lista potencjalnych dodatków wyżej). Oba elementy wspólnie stanowią bowiem merytorycznie uzupełniającą się całość i pod tym względem tworzą jedno wydawnictwo periodyczne prasowe - w tym wypadku czasopismo. Nie ma możliwości nadania dodatkowi załączanemu do czasopisma numeru ISSN.

Zestaw składający się z czasopisma oraz dołączonego dodatku oznaczony jest jednym kodem kreskowym.

Dodatki dołączane do czasopism Spółki są/będą zafoliowane razem z czasopismem lub też połączone z nim w inny trwały sposób w celu utworzenia zestawów do sprzedaży detalicznej.

Nabycie samego dodatku (bez jednoczesnego nabycia czasopisma) nie jest/nie będzie możliwe, dodatek jest/będzie przeznaczony do sprzedaży wyłącznie z danym czasopismem. Podobnie w przypadku nakładu sprzedawanego w zestawie nie jest/nie będzie możliwy zakup samego czasopisma bez dołączonego dodatku, z którym zostało ono w trwały sposób połączone i przeznaczone do sprzedaży detalicznej. W konsekwencji możliwe jest/będzie jedynie nabycie zestawu składającego się z dwóch elementów, tj.: czasopisma wytwarzanego metodami poligraficznymi oraz dodatków. Opisany zestaw jest będzie oznaczony jednym numerem ISSN oraz jednym kodem kreskowym.

Przedstawiony sposób sprzedaży czasopism polegający na dołączeniu do nich dodatków powiązanych z treścią czasopisma, które można nabyć jedynie kupując zestaw złożony z czasopisma i dodatku, jest powszechnie stosowany w branży wydawniczej. Ma on na celu przyciągnięcie klientów i zwiększenie sprzedaży czasopism, które poprzez załączenie dodatków (np. numizmatów, maskotek) zyskują na atrakcyjności z perspektywy klientów.

Cena jednego numeru czasopisma do którego dołączono dodatek może różnić się (jest wyższa) od ceny innego numeru tego samego czasopisma, do którego nie załączono dodatku.

Spółka wystąpiła z wnioskiem o wydanie opinii klasyfikacyjnej do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi dotyczącej prawidłowej klasyfikacji statystycznej opisanych powyżej czasopism z załączonymi dodatkami, które są powiązane treściowo z tematyką poruszaną w danym czasopiśmie w oparciu o przepisy i zasady metodyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1293 ze zm.; dalej: rozporządzenie PKWiU).

W opinii klasyfikacyjnej z 4 lipca 2016 r., wydanej w sprawie Spółki przez Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi w oparciu o przepisy rozporządzenia PKWiU, uznano, że:

(...) ww. wyrób [czasopismo wraz z dołączonymi gadżetami związanymi kontekstowo z treścią danego wydawnictwa papierowego - przyp. Wnioskodawcy] mieści się w grupowaniu: PKWiU 58.14.1. [Czasopisma i pozostałe periodyki drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych)].

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stosowanie przez Spółkę, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT w zw. z poz. 74 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, 8% stawki VAT w przypadku dokonywania dostawy zestawów do sprzedaży detalicznej składających się z czasopisma wraz z załączonym dodatkiem, który jest powiązany treściowo z tematyką poruszaną w danym czasopiśmie?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stosowanie przez Spółkę, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT w zw. z poz. 74 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, obniżonej stawki VAT w wysokości 8% w przypadku dokonywania dostawy zestawów do sprzedaży detalicznej składających się z czasopisma wraz z załączonym dodatkiem, który jest powiązany treściowo z tematyką poruszaną w danym czasopiśmie. Na podstawie art. 146a pkt 2 stawka 8% obowiązuje w odniesieniu do dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy w terminie do 31 grudnia 2016 r. Jeśli termin ten nie zostanie przedłużony, wówczas od 1 stycznia 2017 r. w omawianej sytuacji właściwa będzie stawka 7%.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Co do zasady, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT podstawowa stawka podatku VAT wynosi 22%, zaś w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT w terminie do 31 grudnia 2016 r. stawka podstawowa wynosi 23%. Jednocześnie, w przypadku niektórych towarów bądź usług możliwe jest stosowanie obniżonych stawek VAT - m.in. na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, który obniża stawkę podatkową dla dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT do 7% (obecnie do 8% - w terminie do 31 grudnia 2016 r.). Oznacza to, iż jeśli dany towar został wskazany w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, to czynności opodatkowane mające za przedmiot ten towar, podlegają opodatkowaniu VAT według obniżonej stawki VAT - odpowiednio 8% lub 7% od 1 stycznia 2017 r., jeśli termin obowiązywania stawki 8% nie zostanie przedłużony.

Jak natomiast wskazano w poz. 74 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, stawkę 7% VAT stosuje się do dostawy towarów objętych grupowaniem PKWiU ex 58.14.1 - Czasopisma i pozostałe periodyki drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych) - wyłącznie czasopisma i pozostałe periodyki oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem: wydawnictw, w których nie mniej niż 67% powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe.

Z przytoczonej treści poz. 74 załącznika nr 3 do ustawy o VAT wynika więc, iż odpowiednio 7%/8% stawce VAT podlegają m.in. dostawy towarów spełniających następujące warunki:

 1. sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 58.14.1,
 2. stanowiące czasopisma i pozostałe periodyki wytwarzane metodami poligraficznymi,
 3. oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN,
 4. mniej niż 67% powierzchni tych wydawnictw jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe.

Mając na uwadze powyższe przepisy ustawy o VAT w zakresie stosowania 7%/8% stawki VAT, Spółka uważa, że zestawy do sprzedaży detalicznej składające się z czasopisma wraz z załączonym dodatkiem, który jest powiązany treściowo z tematyką poruszaną w danym czasopiśmie spełniała warunki do uznania ich za towary objęte 7%/8% stawką VAT na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT w związku z poz. 74 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, tj.

 1. są sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 58.14.1,
 2. stanowią czasopisma wytwarzane metodami poligraficznymi,
 3. są oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN,
 4. mniej niż 67% powierzchni tych wydawnictw jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe.

Poniżej Wnioskodawca przedstawia argumenty potwierdzające spełnianie wszystkich czterech wskazanych wyżej warunków.

ad a) klasyfikacja do grupowania PKWiU 58.14.1

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, Spółka otrzymała opinię klasyfikacyjną, zgodnie z którą czasopisma wraz z wymienionymi wyżej dodatkami mieszczą się w grupowaniu PKWiU 58.14.1. „Czasopisma i pozostałe periodyki drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych)”.

Oznacza to, iż zgodnie z regułami statystycznymi dotyczącymi klasyfikacji towarów (które stosuje Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi wydając opinie statystyczne), w pełni uzasadnione jest traktowanie zestawów złożonych z czasopisma wraz z załączonym dodatkiem, który jest powiązany treściowo z tematyką poruszaną w danym czasopiśmie jako jeden towar, którego dominującą cechą/funkcją jest funkcja czasopisma (stąd klasyfikacja w grupowaniu PKWiU 58.14.1). Funkcjonalne związanie czasopisma z załączonymi dodatkami, a także uzupełniający charakter zawartości dodatków w stosunku do treści czasopisma powoduje, że z perspektywy reguł statystycznych cały zestaw stanowi jeden produkt, do którego stosuje się zasady właściwe dla czasopism.

W efekcie więc opisane wyżej zestawy złożone z czasopism wraz z załączonymi do nich dodatkami powinny być traktowane jako jeden produkt sklasyfikowany w grupowaniu PKWiU 58.14.1. Oznacza to spełnienie pierwszego z warunków do zastosowania 7%/8% stawki VAT.

ad b) zestawy jako czasopisma wytwarzane metodami poligraficznymi

W opisanej sytuacji przedmiotem czynności opodatkowanych VAT (odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju) są zestawy przeznaczone do sprzedaży detalicznej składające się z czasopisma wytwarzanego metodami poligraficznymi oraz załączonych dodatków, których zawartość jest powiązana z treścią czasopisma.

Ponieważ czasopismo nadaje zasadniczy charakter sprzedawanemu produktowi obejmującemu czasopismo i załączony dodatek (powiązaną treściowo z czasopismem), to do takiej transakcji należy zdaniem Wnioskodawcy zastosować koncepcję świadczenia złożonego, powszechnie akceptowaną na gruncie VAT. Ze świadczeniem złożonym mamy do czynienia wówczas, jeśli dane świadczenie obejmuje kilka elementów ściśle ze sobą powiązanych. Świadczeniem głównym jest czynność, która świadczeniu nadaje zasadniczy charakter z punktu widzenia klienta, przez co określa zasady opodatkowania VAT wszystkich wykonywanych czynności. Pozostałe elementy świadczenia powinny zaś stanowić świadczenia pomocnicze.

Innymi słowy, świadczenie należy uznać za pomocnicze w stosunku do świadczenia głównego (zasadniczego), jeśli nie stanowi ono dla klienta celu samego w sobie, lecz jest środkiem do lepszego wykorzystania świadczenia głównego (zasadniczego). W efekcie transakcja złożona z kilku elementów, która tworzy jedno świadczenie w aspekcie gospodarczym (tj. świadczenie główne oraz świadczenia komplementarne w stosunku do świadczenia głównego), nie powinna być sztucznie rozdzielana, by nie zaburzać funkcjonalności systemu podatku VAT. Przedmiotowa koncepcja (dotycząca świadczeń złożonych) została wielokrotnie potwierdzona przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (np. w wyrokach w sprawie C-349/96 Card Protection Plan Ltd, w sprawie 0111/05 Aktiebolaget NN, w sprawie 0224/11 BGŻ Leasing, w sprawie 0392/11 Field Fisher Waterhouse), jak również przez polskie sądy administracyjne (np. w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 czerwca 2013 r., sygn. akt I FPS 2/13, w wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 lipca 2006 r., sygn. akt I FSK 945/05; z 25 stycznia 2007 r., sygn. akt I FSK 499/06; czy z 28 listopada 2007 r., sygn. akt I FSK 1420/06).

W ocenie Spółki, z ekonomicznego punktu widzenia wydawnictwa oferowane przez Spółkę w postaci zestawu złożonego z czasopisma oraz dołączonego dodatku o charakterze powiązanym z treścią czasopisma powinny być postrzegane jako świadczenie złożone, którego głównym elementem jest czasopismo (głównie ze względu na zasadniczą funkcjonalność towaru stanowiącego przedmiot dostawy). Potwierdza to otrzymana opinia klasyfikacyjna wydana na gruncie PKWiU. Z opinii klasyfikacyjnej wynika, że dodatek dołączony do czasopisma nie stanowi odrębnego od czasopisma towaru, lecz jest nierozerwalnym funkcjonalnie, pomocniczym elementem czasopisma.

W efekcie dostawa czasopisma z załączonymi dodatkami powinna być traktowana jako świadczenie złożone, którego podstawowym elementem, determinującym sposób opodatkowania VAT jest czasopismo - wytworzone metodami poligraficznymi.

Dlatego też, biorąc pod uwagę wskazaną powyżej koncepcję świadczenia złożonego, należy uznać, iż dostawa czasopism (wytwarzanych metodami poligraficznymi) z dołączonymi dodatkami (których treść jest powiązana z treścią czasopisma) stanowi jedną kompleksową dostawę, w której świadczeniem wiodącym (głównym) jest sprzedaż czasopisma wytwarzanego metodami poligraficznymi.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ulega wątpliwości, że to właśnie czasopismo stanowi podstawowy towar sprzedawany klientom, w celu uatrakcyjnienia jego sprzedaży uzupełniany jedynie o dodatki, które stanowią materiały o treści uzupełniającej i związanej z treścią czasopisma. W przypadku sprzedawanych przez Spółkę czasopism z załączonymi - dodatkami klienci mają jedynie możliwość nabycia tych produktów łącznie, w ramach zestawu do sprzedaży detalicznej.

Wyłączona jest możliwość odrębnego nabycia dodatku czy czasopisma. Niemożliwe jest również nabycie danego numeru czasopisma bez dodatku. Wobec czego, w opinii Spółki, brak jest podstaw do uznania, że w przypadku sprzedaży opisanego zestawu ma miejsce dostawa dwóch wyrobów.

Dlatego też, w opinii Wnioskodawcy, w przypadku dostawy zestawu do sprzedaży detalicznej obejmującego czasopismo wytwarzane metodami poligraficznymi oraz załączony dodatek zawierający treści powiązane z treścią czasopisma należy zastosować jedną stawkę podatku i VAT, właściwą dla dostawy czasopisma, która to jest elementem dominującym opisanego tu świadczenia złożonego.

ad c) oznaczenie numerem ISSN

Jak już wskazał Wnioskodawca, czasopisma, których dotyczy niniejszy wniosek, posiadają numer ISSN przyznany w puli w odpowiedniej procedurze przez Bibliotekę Narodową. Każdy tytuł czasopisma posiada odrębny numer ISSN. Numer ISSN, którym oznaczone są wydawnictwa periodyczne, jest nadawany wydawnictwom ciągłym (gazetom, magazynom, czasopismom, itp.) ukazującym się na różnych nośnikach. Służy on jednoznacznej identyfikacji danego tytułu prasowego wydawanego przez Spółkę, wprowadzając go do międzynarodowego systemu informacji.

Podkreślenia wymaga, iż w opisanej sytuacji jeden numer ISSN jest nadawany dla wydawnictwa periodycznego złożonego z dwóch elementów, tj. czasopisma wraz z dołączonym do niego dodatkiem. Oba elementy wspólnie stanowią bowiem merytorycznie uzupełniającą się całość i pod tym względem tworzą jedno wydawnictwo periodyczne prasowe - w tym wypadku czasopismo. Nie ma możliwości nadania dodatkowi załączonemu do czasopisma numeru ISSN.

Ponadto, zestaw składający się z czasopisma oraz dołączonego dodatku oznaczony jest jednym kodem kreskowym.

Skoro więc jeden numer ISSN jest nadawany zestawowi do sprzedaży detalicznej (czasopismu z dołączonym dodatkiem), to oznacza, że towary objęte zakresem przedmiotowego wniosku spełniają warunek oznaczenia numerem ISSN.

ad d) limity powierzchni reklamowe

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, mniej niż 67% powierzchni czasopism, których dotyczy niniejszy wniosek, jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe. Oznacza to spełnienie omawianego warunku dotyczącego limitu powierzchni czasopism przeznaczonego na powierzchnię o funkcji reklamowej.

Stanowisko Spółki w zakresie możliwości zastosowania stawki 8% VAT do dostawy czasopism wraz z załączonymi do nich dodatkami, których zawartość jest powiązana treściowo z tematyką poruszaną w danym czasopiśmie zostało wielokrotnie potwierdzone w orzecznictwie organów podatkowych.

Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z 17 grudnia 2013 r., sygn. IPPP1/443-927/13-4/AP, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, wskazał że: „wydawnictwa oferowane przez Spółkę w postaci zestawu czasopisma wraz z załączonym dodatkiem, powinny być, postrzegane jako jeden produkt, głównie ze względu na zasadniczą funkcjonalność towaru stanowiącego przedmiot dostawy. W efekcie, przedmiotowa dostawa powinna być traktowana jako świadczenie złożone, którego podstawowym elementem, determinującym sposób opodatkowania VAT jest czasopismo (...). Oznacza to, że sprzedaż czasopisma wraz z upominkiem oferowane przez Wnioskodawcę spełniają warunek do skorzystania z obniżonej stawki podatku VAT 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT w związku z art. 146a pkt 2 oraz pozycją 74 załącznika nr 3 do tej ustawy”.

Prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy potwierdzają również inne interpretacje indywidualne uznające, że w sytuacji dostawy zestawu składającego się z czasopisma (drukowanego) oraz dodatków powiązanych z treścią czasopisma zastosowanie znajdzie obniżona, 8% stawka VAT na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT w zw. z poz. 74 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, np. interpretacje:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 stycznia 2015 r., sygn. IPPP1/443-1291/14- 2/JL,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 stycznia 2015 r., sygn. IPPP1/443-1291/14- 3/JL,

Reasumując, w przypadku dostawy zestawów do sprzedaży detalicznej składających się z czasopism wraz z załączonymi dodatkami, które są powiązane treściowo z tematyką poruszaną w danym czasopiśmie, mamy do czynienia ze świadczeniem kompleksowym. Jego elementem dominującym jest dostawa czasopisma. Zestaw taki jest klasyfikowany jako czasopismo według PKWiU. Czasopismo to spełnia zatem warunki do zastosowania względem jego sprzedaży obniżonej 8% stawki VAT na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT w zw. z poz. 74 załącznika nr 3 i w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT. Należy więc uznać, że dostawa opisanego zestawu do sprzedaży detalicznej podlega opodatkowaniu 8% stawką VAT. W przypadku zaś, gdy wskazany w art. 146a pkt 2 ustawy o VAT termin obowiązywania 8% stawki VAT (31 grudnia 2016 r.) nie zostanie przedłużony, od 1 stycznia 2017 r. właściwa dla przedmiotowej dostawy będzie stawka 7%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1 - 4 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.