IPPP2/4512-1112/15-2/DG | Interpretacja indywidualna

W zakresie stosowania stawki podatku w wysokości 8% dla sprzedawanych czasopism razemz dodatkami.
IPPP2/4512-1112/15-2/DGinterpretacja indywidualna
  1. czasopisma
  2. dodatki
  3. płyta CD
  4. płyta DVD
  5. stawki podatku
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2015 r. (data wpływu 23 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stosowania stawki podatku w wysokości 8% dla sprzedawanych czasopism razem z dodatkami – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stosowania stawki podatku w wysokości 8% dla sprzedawanych czasopism razem z dodatkami.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka z o.o. (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wydawania i sprzedaży czasopism oraz książek. Czasopisma sprzedawane przez Spółkę są wytwarzane metodami poligraficznymi (drukowane). Czasopisma, których dotyczy wniosek nie stanowią czasopism specjalistycznych w rozumieniu art. 2 pkt 27f ustawy o VAT. Jednocześnie, mniej niż 67% powierzchni czasopism, których dotyczy niniejszy wniosek, jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe.

Niektóre z wydawanych czasopism są sprzedawane wraz z dodatkami nawiązującymi do treści czasopisma. Dodatki załączane do czasopism mogą przyjmować m.in. następujące formy:

  1. płyty CD, VCD lub DVD z nagranymi utworami dźwiękowymi lub wizualnymi; zawartość załączanych płyt ma charakter uzupełniający względem treści czasopisma; na płytach nagrywane są np. utwory audio lub wideo powiązane treściowo z tematyką poruszaną w danym czasopiśmie (przykładowo, jako dodatek do magazynu o zdrowym stylu życia, który m.in. poświęcony jest odchudzaniu, dołączona jest płyta VCD/DVD z prezentacją ćwiczeń wspierających odchudzanie, bądź w czasopiśmie dotyczącym życia znanych osób zamieszczone są artykuły dotyczące danego filmu, np. wywiady z jego twórcami i aktorami, a do czasopisma dołączona jest płyta DVD z opisanym filmem);
  2. numizmat lub grudka ziemi dołączone do czasopisma, w którym znajduje się artykuł o tematyce religijnej, np. artykuł dotyczy pielgrzymek Jana Pawła II do Polski, na awersie numizmatu widnieje wizerunek papieża z danej pielgrzymki, a na rewersie - mapka Polski z datami i miejscami odwiedzin papieża w trakcie danej wizyty; do czasopisma z artykułem o tematyce religijnej może być również dołączona kapsułka zawierająca grudkę ziemi z Ziemi Świętej (ok. 1 grama); artykuły mogą również dotyczyć tematyki przyrodniczej (np. artykuł prezentujący określony gatunek ptaka i załączony numizmat przedstawiający wizerunek tego ptaka;
  3. akcesoria kuchenne dołączone do czasopisma, które zawiera przepisy kulinarne albo przedstawia element sztuki gotowania, np. artykuł z przepisami na ciasta oraz odpowiednia foremka do upieczenia ciasta uwzględniająca specyfikę danego przepisu, w której można upiec ciasto wg przepisu z czasopisma;
  4. akcesoria do robótek ręcznych (np. szydełko, druty lub motek wełny, łatki) dołączone do czasopisma zawierającego artykuły nt. szycia, szydełkowania, robienia na drutach, naszywania łatek;
  5. akcesoria malarskie (np. pędzle, farby lub podobne akcesoria do malowania) dołączone do czasopisma, które zawiera artykuł o malarstwie, np. historię albo kurs malowania różnymi technikami z przykładami ćwiczeń i zastosowań akcesoriów malarskich, np. akwarelami, pastelami, węglem, natomiast dodatki umożliwiają wykonanie tych ćwiczeń i malowanie wskazanymi technikami (np. akwarele i odpowiedni pędzel będą dodatkiem do artykułu o malowaniu akwarelami; węgiel będzie dodatkiem do artykułu przedstawiającego technikę rysowania węglem);
  6. maskotka (pluszak) lub figurka przedstawiająca postać z bajki/filmu dołączona do czasopisma, w którym znajduje się artykuł przedstawiający bajkę, bądź/i opis i historię postaci znanych z bajek, dobranocek, filmów animowanych, albo łamigłówki, zagadki czy rysowanki, których bohaterami są postacie z bajek;
  7. rysowanki, łamigłówki, zagadki i inne zabawy dla dzieci nawiązujące do bajek dołączone do czasopisma, w którym zamieszczono bajkę, bądź/i opis i historię postaci znanych z bajek, dobranocek, filmów animowanych;
  8. figurka przedstawiająca dinozaura dołączona do czasopisma zawierającego artykuł z opisem faktów i ciekawostek dotyczących danego gatunku dinozaura albo ery, w której żyły dinozaury;
  9. klocki Lego dołączone do czasopisma, w którym opisano np. historię klocków Lego; klocki mogą występować także w wersjach tematycznych, np. artykuł przedstawia historię samochodu sportowego marki X, a dodatkiem są klocki Lego, z których można zbudować samochód będący przedmiotem tego artykułu.

Należy podkreślić, że w każdym z ww. przypadków dodatki są tematycznie związane ze sprzedawanym czasopismem - z treścią zawartego w nim artykułu.

Czasopisma są zarejestrowane we właściwym sądzie zgodnie z wymogami Prawa prasowego (ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, Dz. U. Nr 5, poz. 24 ze zm.). Ponadto, czasopisma te posiadają numer ISSN przyznany w puli w odpowiedniej procedurze przez Bibliotekę Narodową. Omawiane czasopisma o różnorodnej zawartości treści wydawane są w różnej częstotliwości jako tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki, dwumiesięczniki, kwartalniki, półroczniki, bądź roczniki.

Każdy tytuł czasopisma posiada odrębny numer ISSN. Numer ISSN, którym oznaczone są wydawnictwa periodyczne, jest nadawany wydawnictwom ciągłym (gazetom, magazynom, czasopismom, itp.) ukazującym się na różnych nośnikach. Służy on jednoznacznej identyfikacji danego tytułu prasowego wydawanego przez Spółkę, wprowadzając go do międzynarodowego systemu informacji.

Podkreślenia wymaga, że jeden numer ISSN jest nadawany wydawnictwu periodycznemu złożonemu z dwóch elementów, tj. dla czasopisma wraz z dołączonym do niego dodatkiem (lista potencjalnych dodatków wyżej). Oba elementy wspólnie stanowią bowiem merytorycznie uzupełniającą się całość i pod tym względem tworzą jedno wydawnictwo periodyczne prasowe - w tym wypadku czasopismo. Nie ma możliwości nadania dodatkowi załączanemu do czasopisma numeru ISSN.

Zestaw składający się z czasopisma oraz dołączonego dodatku oznaczony jest jednym kodem kreskowym.

Dodatki dołączane do czasopism Spółki są zafoliowane razem z czasopismem lub też połączone z nim w inny trwały sposób w celu utworzenia zestawów do sprzedaży detalicznej.

Nabycie samego dodatku (bez jednoczesnego nabycia czasopisma) nie jest możliwe, dodatek jest przeznaczony do sprzedaży wyłącznie z danym czasopismem. Podobnie w przypadku nakładu sprzedawanego w zestawie nie jest możliwy zakup samego czasopisma bez dołączonego dodatku, z którym zostało ono w trwały sposób połączone i przeznaczone do sprzedaży detalicznej. W konsekwencji możliwe jest jedynie nabycie zestawu składającego się z dwóch elementów, tj.: czasopisma wytwarzanego metodami poligraficznymi oraz dodatków. Opisany zestaw jest oznaczony jednym numerem ISSN oraz jednym kodem kreskowym.

Przedstawiony sposób sprzedaży czasopism polegający na dołączeniu do nich dodatków powiązanych z treścią czasopisma, które można nabyć jedynie kupując zestaw złożony z czasopisma i dodatku, jest powszechnie stosowany w branży wydawniczej. Ma on na celu przyciągnięcie klientów i zwiększenie sprzedaży czasopism, które poprzez załączenie dodatków (np. płyt z filmami) zyskują na atrakcyjności z perspektywy klientów.

Cena jednego numeru czasopisma, do którego dołączono dodatek może różnić się (jest wyższa) od ceny innego numeru tego samego czasopisma, do którego nie załączono dodatku.

Spółka wystąpiła z wnioskiem o wydanie opinii klasyfikacyjnej do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi dotyczącej prawidłowej klasyfikacji statystycznej opisanych powyżej czasopism z załączonymi dodatkami, które są powiązane treściowo z tematyką poruszaną w danym czasopiśmie w oparciu o przepisy i zasady metodyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1293 ze zm.; dalej: rozporządzenie PKWiU).

W opinii klasyfikacyjnej z 22 października 2015 r., znak: LDZ-OKN.4421.3305.2015.KW.l, wydanej w sprawie Spółki przez Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi, wydanej w oparciu o przepisy rozporządzenia PKWiU, uznano, że:

  • „(...) czasopisma wraz z płytami CD, VCD lub DVD z nagranymi utworami dźwiękowymi lub wizualnymi, stanowiącymi kontynuację lub uzupełnienie informacji zawartych w wydawnictwie papierowym,
  • czasopisma o tematyce religijnej i/lub przyrodniczej, zawierające np. artykuł dotyczący pielgrzymek Jana Pawła II do Polski oraz dołączone numizmaty - będące uzupełnieniem informacji zawartej w wydawnictwie papierowym,
  • czasopisma o tematyce kulinarnej, zawierające przepisy kulinarne albo przedstawiające element sztuki gotowania oraz akcesoria kuchenne związane tematycznie z treścią czasopisma - będące uzupełnieniem informacji zawartych w wydawnictwie papierowym,
  • czasopisma o robótkach ręcznych zawierające np. artykuły na temat szycia, szydełkowania, robienia na drutach, naszywania łatek oraz dołączone szydełko, druty, motek wełny, łatki itp. - będące uzupełnieniem informacji zawartych w wydawnictwie papierowym,
  • czasopisma o tematyce malarskiej, zawierające artykuły o malarstwie np.: historię albo kurs malowania różnymi technikami z przykładami ćwiczeń / zastosowań akcesoriów malarskich oraz dołączone np. akwarele, pędzle - będące uzupełnieniem informacji zawartych w wydawnictwie papierowym,
  • czasopisma dla dzieci, zawierające artykuł przedstawiający bajkę, bądź opis i/lub histerię postaci znanych bajek, dobranocek, filmów animowanych albo łamigłówki, zagadki czy rymowanki oraz maskotkę lub figurkę przedstawiającą wizerunek postaci opisanej w czasopiśmie - będące uzupełnieniem zawartych w wydawnictwie papierowym,
  • czasopisma dla dzieci, zawierające artykuł przedstawiający bajkę, bądź opis i historię postaci znanych z bajek, dobranocek, filmów animowanych oraz rymowankę, łamigłówkę itp.,
  • czasopisma o tematyce dotyczącej dinozaurów, zawierające artykuły z opisem faktów i ciekawostek dotyczących danego gatunku dinozaura albo ery, w której żyły dinozaury oraz figurkę dinozaura opisanego w czasopiśmie - będące uzupełnieniem informacji zawartych w wydawnictwie papierowym,
  • czasopisma zawierające opis np. historię klocków Lego oraz kilka sztuk klocków Lego - będące uzupełnieniem informacji zawartych w wydawnictwie papierowym,
    mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 58.14.1. „Czasopisma i pozostałe periodyki drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stosowanie przez Spółkę, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT w zw. z poz. 74 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, 8% stawki VAT w przypadku dokonywania dostawy zestawów do sprzedaży detalicznej składających się z czasopisma wraz z załączonym dodatkiem, który jest powiązany treściowo z tematyką poruszaną w danym czasopiśmie...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stosowanie przez Spółkę, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT w zw. z poz. 74 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, 8% stawki VAT w przypadku dokonywania dostawy zestawów do sprzedaży detalicznej składających się z czasopisma wraz z załączonym dodatkiem, który jest powiązany treściowo z tematyką poruszaną w danym czasopiśmie.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Co do zasady, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, podstawowa stawka podatku VAT wynosi 23% (do 31 grudnia 2016 r.). Jednocześnie, w przypadku niektórych towarów bądź usług możliwe jest stosowanie niższych stawek VAT - m.in. na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, który obniża stawkę podatkową do 8% (do 31 grudnia 2016 r.) dla dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT. Oznacza to, że jeśli dany towar został wskazany w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, to czynności opodatkowane mające za przedmiot ten towar, podlegają opodatkowaniu VAT według obniżonej stawki VAT 8%.

Jak natomiast wskazano w poz. 74 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, stawkę 8% VAT stosuje się do dostawy towarów objętych grupowaniem PKWiU ex 58.14.1 - Czasopisma i pozostałe periodyki drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych) - wyłącznie czasopisma i pozostałe periodyki oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem: wydawnictw, w których nie mniej niż 67% powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe.

Z przytoczonej treści poz. 74 załącznika nr 3 do ustawy o VAT wynika więc, że 8% stawce VAT podlegają m.in. dostawy towarów spełniających następujące warunki:

  1. sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 58.14.1,
  2. stanowiące czasopisma i pozostałe periodyki wytwarzane metodami poligraficznymi,
  3. oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN,
  4. mniej niż 67% powierzchni tych wydawnictw jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe.

Mając na uwadze powyższe przepisy ustawy o VAT w zakresie stosowania 8% stawki VAT, Spółka uważa, że zestawy do sprzedaży detalicznej składających się z czasopisma wraz z załączonym dodatkiem, który jest powiązany treściowo z tematyką poruszaną w danym czasopiśmie spełniają warunki do uznania ich za towary objęte 8% stawką VAT na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT w związku z poz. 74 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. tj.:

  1. są sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 58.14.1,
  2. stanowią czasopisma wytwarzane metodami poligraficznymi,
  3. są oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN,
  4. mniej niż 67% powierzchni tych wydawnictw jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe.

Poniżej Wnioskodawca przedstawia argumenty potwierdzające spełnianie wszystkich czterech wskazanych wyżej warunków.

ad a) klasyfikacja do grupowania PKWiU 58.14.1

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, Spółka otrzymała opinię klasyfikacyjną, zgodnie z którą czasopisma wraz z wymienionymi wyżej dodatkami mieszczą się w grupowaniu PKWiU 58.14.1. „Czasopisma i pozostałe periodyki drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych)”.

Oznacza to, że zgodnie z regułami statystycznymi dotyczącymi klasyfikacji towarów (które stosuje Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi wydając opinie statystyczne), w pełni uzasadnione jest traktowanie zestawów złożonych z czasopisma wraz z załączonym dodatkiem, który jest powiązany treściowo z tematyką poruszaną w danym czasopiśmie jako jeden towar, którego dominującą cechą/funkcją jest funkcja czasopisma (stąd klasyfikacja w grupowaniu PKWiU 58.14.1). Funkcjonalne związanie czasopisma z załączonymi dodatkami, a także uzupełniający charakter zawartości dodatków w stosunku do treści czasopisma powoduje, że z perspektywy reguł statystycznych cały zestaw stanowi jeden produkt, do którego stosuje się zasady właściwe dla czasopism.

W efekcie więc opisane wyżej zestawy złożone z czasopism wraz z załączonymi do nich dodatkami powinny być traktowane jako jeden produkt sklasyfikowany w grupowaniu PKWiU 58.14.1. Oznacza to spełnienie pierwszego z warunków do zastosowania 8% stawki VAT.

ad b) zestawy jako czasopisma wytwarzane metodami poligraficznymi

W opisanej sytuacji przedmiotem czynności opodatkowanych VAT (odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju) są zestawy przeznaczone do sprzedaży detalicznej składające się z czasopisma wytwarzanego metodami poligraficznymi oraz załączonych dodatków, których zawartość jest powiązana z treścią czasopisma.

Ponieważ czasopismo nadaje zasadniczy charakter sprzedawanemu produktowi obejmującemu czasopismo i załączony dodatek (powiązaną treściowo z czasopismem), to do takiej transakcji należy zdaniem Wnioskodawcy zastosować koncepcję świadczenia złożonego, powszechnie akceptowaną na gruncie VAT. Ze świadczeniem złożonym mamy do czynienia wówczas, jeśli dane świadczenie obejmuje kilka elementów ściśle ze sobą powiązanych. Świadczeniem głównym jest czynność, która świadczeniu nadaje zasadniczy charakter z punktu widzenia klienta, przez co określa zasady opodatkowania VAT wszystkich wykonywanych czynności. Pozostałe elementy świadczenia powinny zaś stanowić świadczenia pomocnicze.

Innymi słowy, świadczenie należy uznać za pomocnicze w stosunku do świadczenia głównego (zasadniczego), jeśli nie stanowi ono dla klienta celu samego w sobie, lecz jest środkiem do lepszego wykorzystania świadczenia głównego (zasadniczego). W efekcie transakcja złożona z kilku elementów, która tworzy jedno świadczenie w aspekcie gospodarczym (tj. świadczenie główne oraz świadczenia komplementarne w stosunku do świadczenia głównego), nie powinna być sztucznie rozdzielana, by nie zaburzać funkcjonalności systemu podatku VAT. Przedmiotowa koncepcja (dotycząca świadczeń złożonych) została wielokrotnie potwierdzona przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (np. w wyrokach w sprawie C-349/96 Card Protection Plan Ltd, w sprawie C-111/05 Aktiebolaget NN, w sprawie C-224/11 BGŻ Leasing, w sprawie C-392/11 Field Fisher Waterhouse), jak również przez polskie sądy administracyjne (np. w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 czerwca 2013 r., sygn. akt I FPS 2/13, w wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 lipca 2006 r., sygn. akt I FSK 945/05; z 25 stycznia 2007 r., sygn. akt I FSK 499/06; czy z 28 listopada 2007 r., sygn. Akt I FSK 1420/06).

W ocenie Spółki, z ekonomicznego punktu widzenia wydawnictwa oferowane przez Spółkę w postaci zestawu złożonego z czasopisma oraz dołączonego dodatku o charakterze powiązanym z treścią czasopisma powinny być postrzegane jako świadczenie złożone, którego głównym elementem jest czasopismo (głównie ze względu na zasadniczą funkcjonalność towaru stanowiącego przedmiot dostawy). Potwierdza to otrzymana opinia klasyfikacyjna wydana na gruncie PKWiU. Z opinii klasyfikacyjnej wynika, że dodatek dołączony do czasopisma nie stanowi odrębnego od czasopisma towaru, lecz jest nierozerwalnym funkcjonalnie, pomocniczym elementem czasopisma.

W efekcie dostawa czasopisma z załączonymi dodatkami powinna być traktowana jako świadczenie złożone, którego podstawowym elementem, determinującym sposób opodatkowania VAT jest czasopismo - wytworzone metodami poligraficznymi.

Dlatego też, biorąc pod uwagę wskazaną powyżej koncepcję świadczenia złożonego, należy uznać, że dostawa czasopism (wytwarzanych metodami poligraficznymi) z dołączonymi dodatkami (których treść jest powiązana z treścią czasopisma) stanowi jedną kompleksową dostawę, w której świadczeniem wiodącym (głównym) jest sprzedaż czasopisma wytwarzanego metodami poligraficznymi.

Zdaniem Wnioskodawcy, to właśnie czasopismo stanowi podstawowy towar sprzedawany klientom, w celu uatrakcyjnienia jego sprzedaży uzupełniany jedynie o dodatki, które stanowią materiały o treści uzupełniającej i związanej z treścią czasopisma. W przypadku sprzedawanych przez Spółkę czasopism z załączonymi dodatkami klienci mają jedynie możliwość nabycia tych produktów łącznie, w ramach zestawu do sprzedaży detalicznej. Wyłączona jest możliwość odrębnego nabycia dodatku czy czasopisma. Niemożliwe jest również nabycie danego numeru czasopisma bez dodatku. Wobec czego, w opinii Spółki, brak jest podstaw do uznania, że w przypadku sprzedaży opisanego zestawu ma miejsce dostawa dwóch wyrobów.

Dlatego też, w opinii Wnioskodawcy, w przypadku dostawy zestawu do sprzedaży detalicznej obejmującego czasopismo wytwarzane metodami poligraficznymi oraz załączony dodatek zawierający treści powiązane z treścią czasopisma należy zastosować jedną stawkę podatku VAT, właściwą dla dostawy czasopisma, która to jest elementem dominującym opisanego tu świadczenia złożonego.

ad c) oznaczenie numerem ISSN

Jak już wskazał Wnioskodawca, czasopisma, których dotyczy niniejszy wniosek, posiadają numer ISSN przyznany w puli w odpowiedniej procedurze przez Bibliotekę Narodową. Każdy tytuł czasopisma posiada odrębny numer ISSN. Numer ISSN, którym oznaczone są wydawnictwa periodyczne, jest nadawany wydawnictwom ciągłym (gazetom, magazynom, czasopismom, itp.) ukazującym się na różnych nośnikach. Służy on jednoznacznej identyfikacji danego tytułu prasowego wydawanego przez Spółkę, wprowadzając go do międzynarodowego systemu informacji.

Podkreślenia wymaga, że jeden numer ISSN jest nadawany dla wydawnictwa periodycznego złożonego z dwóch elementów, tj. czasopisma wraz z dołączonym do niego dodatkiem. Oba elementy wspólnie stanowią bowiem merytorycznie uzupełniającą się całość i pod tym względem tworzą jedno wydawnictwo periodyczne prasowe - w tym wypadku czasopismo. Nie ma możliwości nadania dodatkowi załączonemu do czasopisma numeru ISSN.

Zestaw składający się z czasopisma oraz dołączonego dodatku, oznaczony jest jednym kodem kreskowym.

Skoro więc jeden numer ISSN jest nadawany zestawowi do sprzedaży detalicznej (czasopismu z dołączonym dodatkiem), to oznacza, że towary objęte zakresem przedmiotowego wniosku spełniają warunek oznaczenia numerem ISSN.

ad d) limity powierzchni reklamowej

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, mniej niż 67% powierzchni czasopism, których dotyczy niniejszy wniosek, jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe. Oznacza to spełnienie omawianego warunku dotyczącego limitu powierzchni czasopism przeznaczonego na powierzchnię o funkcji reklamowej.

Stanowisko Spółki w zakresie możliwości zastosowania stawki 8% VAT do dostawy czasopism wraz z załączonymi do nich dodatkami, których zawartość jest powiązana treściowo z tematyką poruszaną w danym czasopiśmie zostało potwierdzone w orzecznictwie organów podatkowych.

Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z 17 grudnia 2013 r., sygn. IPPP1/443-927/13- 4/AP, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, wskazał że: „wydawnictwa oferowane przez Spółkę w postaci zestawu czasopisma wraz z załączonym dodatkiem, powinny być postrzegane jako jeden produkt, głównie ze względu na zasadniczą funkcjonalność towaru stanowiącego przedmiot dostawy. W efekcie, przedmiotowa dostawa powinna być traktowana jako świadczenie złożone, którego podstawowym elementem, determinującym sposób opodatkowania VAT jest czasopismo. Oznacza to, że sprzedaż czasopisma wraz z upominkiem oferowane przez Wnioskodawcę spełniają warunek do skorzystania z obniżonej stawki podatku VAT 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT w związku z art. 146a pkt 2 oraz pozycją 74 załącznika nr 3 do tej ustawy”.

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowość jego stanowiska potwierdzają również interpretacje indywidualne uznające, że w sytuacji dostawy zestawu składającego się z czasopisma (drukowanego) oraz dodatków powiązanych z treścią czasopisma zastosowanie znajdzie obniżona, 8% stawka VAT, np.:

Reasumując, w przypadku dostawy zestawów do sprzedaży detalicznej składających się z czasopism wraz z załączonymi dodatkami, które są powiązane treściowo z tematyką poruszaną w danym czasopiśmie, mamy do czynienia ze świadczeniem kompleksowym. Jego elementem dominującym jest dostawa czasopisma. Zestaw taki jest klasyfikowany jako czasopismo według PKWiU. Czasopismo to spełnia zatem warunki do zastosowania względem jego sprzedaży 8% stawki VAT na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT w zw. z poz. 74 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. Należy więc uznać, że dostawa opisanego zestawu do sprzedaży detalicznej podlega opodatkowaniu 8% stawką VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.