1472/RPP1/443-70/05/RO | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Pytanie Podatnika dotyczy wysokości opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy gazety wraz z płytą DVD.

1472/RPP1/443-70/05/RO

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. czasopisma
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

P O S T A N O W I E N I E

W odpowiedzi na Państwa zapytanie, sformułowane we wniosku z dn. 19 stycznia 2005 r. (data wpływu 24 stycznia 2005 r.), dotyczące stosowania przepisów ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535/, działając w trybie art. 14a §1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./,

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie

p o s t a n a w i a

uznać stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Spółka wydaje, a następnie sprzedaje czasopismo telewizyjne, wytworzone metodami poligraficznymi, oznaczone symbolem ISSN, w którym mniej niż 67% powierzchni przeznaczone jest na reklamy. Czasopismo to oferowane jest nabywcom łącznie z płytą DVD zawierającą seriale komediowe. Całość produktu, tj. gazeta i płyta DVD, jest zafoliowana i stanowi jednolity przedmiot dostawy. Nabywca nie ma możliwości zakupu płyty odrębnie od gazety. Klient, nabywając produkt, nie płaci odrębnie za gazetę i za płytę. Nabywca nie otrzymuje płyty DVD jako darowizny (tzw. gratis), lecz jako składową część produktu.

Podatnik stoi na stanowisku, że dostawa gazety wraz z płytą DVD, jest dostawą gazety w rozumieniu poz. 49 załącznika nr 3 do ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, opodatkowaną stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że opisana powyżej sprzedaż gazety, wraz z załączoną do niej Płytą DVD podlega, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu w/g stawki 7%.

W związku z powyższym Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego postanawia jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dokonana została dla konkretnego stanu faktycznego zawartego we wniosku oraz w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w dniu jej udzielenia. Zmiana poszczególnych elementów stanu faktycznego może mieć wpływ na zmianę praw i obowiązków Podatnika. Interpretacja obowiązuje do czasu zmiany przepisów.Powyższa interpretacja, zgodnie z art. 14b Ordynacji podatkowej, nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie, zgodnie z art. 236 §2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, Wnioskodawcy służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.