Czasopisma | Interpretacje podatkowe

Czasopisma | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to czasopisma. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Stawka podatku VAT dla dostawy czasopisma specjalistycznego
Fragment:
W poz. 74 załącznika nr 3 do ustawy wymieniono - PKWiU ex 58.14.1- czasopisma i pozostałe periodyki drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych) - wyłącznie czasopisma i pozostałe periodyki oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem: wydawnictw, w których nie mniej niż 67% powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe. W świetle objaśnienia nr 1 do powołanego wyżej załącznika nr 3 do ustawy, wykaz ten nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik. Zatem w odniesieniu do dostaw określonych kategorii czasopism, dla których mocą ww. przepisów przewidziano różne stawki, stosuje się regulacje korzystniejsze dla podatnika. Zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy o VAT stawka podatku wynosi 5%. W poz. 34 załącznika nr 10 do ustawy wymieniono bez względu na symbol PKWiU czasopisma specjalistyczne. Stosownie do art. 2 pkt 27f ustawy przez czasopisma specjalistyczne rozumie się drukowane wydawnictwa periodyczne oznaczone (...)
2016
24
maj

Istota:
Brak obowiązku opodatkowania nieodpłatnego przekazania egzemplarzy czasopisma oraz brak obowiązku ewidencjonowania tej czynności.
Fragment:
Spółka zamierza promować swoje czasopismo, rozsyłając nieodpłatnie pojedyncze egzemplarze promocyjne do podmiotów, które mogą być zainteresowane jego odpłatną prenumeratą. Pewną część nakładu czasopisma zamierza (także w celach promocyjnych) nieodpłatnie przekazywać w formie promocji/zachęty do prenumeraty potencjalnym prenumeratorom na targach i imprezach branżowych. Egzemplarze promocyjne, przeznaczone do nieodpłatnej wysyłki/przekazania potencjalnym prenumeratorom, zostaną oznaczone naklejką „ E. ” oraz będą posiadały widoczne, rzucające się w oczy logo magazynu. Wartość pojedynczego egzemplarza nie będzie przekraczała 20 zł. Z założenia, w skali roku potencjalny klient nie powinien otrzymać więcej niż 1 egzemplarz promocyjnego czasopisma. Jednostkowy koszt wytworzenia czasopisma nie będzie przekraczać 10 zł i w konsekwencji Spółka nie zamierza prowadzić ewidencji pozwalającej na ustalenie tożsamości osób, którym przekazywane będą nieodpłatne egzemplarze promocyjne czasopisma. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy nieodpłatny kolportaż prasy do potencjalnych jej prenumeratorów, w celach promocyjnych, stanowi czynność zrównaną z dostawą towarów za wynagrodzeniem w rozumieniu art. 7 ust. 2 w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, a w konsekwencji podlega opodatkowaniu podatkiem VAT...
2016
11
mar

Istota:
W zakresie stosowania stawki podatku w wysokości 8% dla sprzedawanych czasopism razemz dodatkami.
Fragment:
Oba elementy wspólnie stanowią bowiem merytorycznie uzupełniającą się całość i pod tym względem tworzą jedno wydawnictwo periodyczne prasowe - w tym wypadku czasopismo. Nie ma możliwości nadania dodatkowi załączanemu do czasopisma numeru ISSN. Zestaw składający się z czasopisma oraz dołączonego dodatku oznaczony jest jednym kodem kreskowym. Dodatki dołączane do czasopism Spółki są zafoliowane razem z czasopismem lub też połączone z nim w inny trwały sposób w celu utworzenia zestawów do sprzedaży detalicznej. Nabycie samego dodatku (bez jednoczesnego nabycia czasopisma) nie jest możliwe, dodatek jest przeznaczony do sprzedaży wyłącznie z danym czasopismem. Podobnie w przypadku nakładu sprzedawanego w zestawie nie jest możliwy zakup samego czasopisma bez dołączonego dodatku, z którym zostało ono w trwały sposób połączone i przeznaczone do sprzedaży detalicznej. W konsekwencji możliwe jest jedynie nabycie zestawu składającego się z dwóch elementów, tj.: czasopisma wytwarzanego metodami poligraficznymi oraz dodatków. Opisany zestaw jest oznaczony jednym numerem ISSN oraz jednym kodem kreskowym. Przedstawiony sposób sprzedaży czasopism polegający na dołączeniu do nich dodatków powiązanych z treścią czasopisma, które można nabyć jedynie kupując zestaw złożony z czasopisma i dodatku, jest powszechnie stosowany w branży wydawniczej.
2016
24
lut

Istota:
W zakresie stosowania stawki podatku w wysokości 8% dla sprzedawanych czasopism razem z dodatkami.
Fragment:
Oba elementy wspólnie stanowią bowiem merytorycznie uzupełniającą się całość i pod tym względem tworzą jedno wydawnictwo periodyczne prasowe - w tym wypadku czasopismo. Nie ma możliwości nadania dodatkowi załączanemu do czasopisma numeru ISSN. Zestaw składający się z czasopisma oraz dołączonego dodatku oznaczony jest jednym kodem kreskowym. Dodatki dołączane do czasopism Spółki są zafoliowane razem z czasopismem lub też połączone z nim w inny trwały sposób w celu utworzenia zestawów do sprzedaży detalicznej. Nabycie samego dodatku (bez jednoczesnego nabycia czasopisma) nie jest możliwe, dodatek jest przeznaczony do sprzedaży wyłącznie z danym czasopismem. Podobnie w przypadku nakładu sprzedawanego w zestawie nie jest możliwy zakup samego czasopisma bez dołączonego dodatku, z którym zostało ono w trwały sposób połączone i przeznaczone do sprzedaży detalicznej. W konsekwencji możliwe jest jedynie nabycie zestawu składającego się z dwóch elementów, tj.: czasopisma wytwarzanego metodami poligraficznymi oraz dodatków. Opisany zestaw jest oznaczony jednym numerem ISSN oraz jednym kodem kreskowym. Przedstawiony sposób sprzedaży czasopism polegający na dołączeniu do nich dodatków powiązanych z treścią czasopisma, które można nabyć jedynie kupując zestaw złożony z czasopisma i dodatku, jest powszechnie stosowany w branży wydawniczej.
2016
24
lut

Istota:
Sprzedaż Czasopism wraz z dodatkami podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, w związku z poz. 74 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.
Fragment:
Oba elementy wspólnie stanowią bowiem merytorycznie uzupełniającą się całość i pod tym względem tworzą jedno wydawnictwo periodyczne prasowe w tym wypadku czasopismo. Nie ma możliwości nadania dodatkowi załączanemu do czasopisma numeru ISSN. Zestaw składający się z czasopisma oraz dołączonego dodatku oznaczony jest jednym kodem kreskowym. Dodatki dołączane do czasopism Spółki są zafoliowane razem z czasopismem lub też połączone z nim w inny trwały sposób w celu utworzenia zestawów do sprzedaży detalicznej. Nabycie samego dodatku (bez jednoczesnego nabycia czasopisma) nie jest możliwe, dodatek jest przeznaczony do sprzedaży wyłącznie z danym czasopismem. Podobnie w przypadku nakładu sprzedawanego w zestawie nie jest możliwy zakup samego czasopisma bez dołączonego dodatku, z którym zostało ono w trwały sposób połączone i przeznaczone do sprzedaży detalicznej. W konsekwencji możliwe jest jedynie nabycie zestawu składającego się z dwóch elementów, tj.: czasopisma wytwarzanego metodami poligraficznymi oraz dodatków. Opisany zestaw jest oznaczony jednym numerem ISSN oraz jednym kodem kreskowym. Cena jednego numeru czasopisma do którego dołączono dodatek może różnić się (jest wyższa) od ceny innego numeru tego samego czasopisma, do którego nie załączono dodatku. Zgodnie z ww. opinią czasopisma wraz z dodatkami mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 58.14.1. „ Czasopisma i pozostałe periodyki drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych) ”.
2016
20
lut

Istota:
Stawka podatku dla sprzedawanych towarów.
Fragment:
Nie ma możliwości nadania dodatkowi załączanemu do czasopisma numeru ISSN. Zestaw składający się z czasopisma oraz dołączonego dodatku oznaczony jest jednym kodem kreskowym. Dodatki nie są oznaczane odrębnym od czasopisma kodem kreskowym. Dodatki dołączane do czasopism Spółki są zafoliowane razem z czasopismem lub też połączone z nim w inny trwały sposób w celu utworzenia zestawów do sprzedaży detalicznej. Nabycie samego dodatku (bez jednoczesnego nabycia czasopisma) nie jest możliwe, dodatek jest przeznaczony do sprzedaży wyłącznie z danym czasopismem. Podobnie w przypadku nakładu sprzedawanego w zestawie nie jest możliwy zakup samego czasopisma bez dołączonego dodatku, z którym zostało ono w trwały sposób połączone i przeznaczone do sprzedaży detalicznej. W konsekwencji możliwe jest jedynie nabycie zestawu składającego się z dwóch elementów, tj.: czasopisma wytwarzanego metodami poligraficznymi oraz dodatków. Opisany zestaw jest oznaczony jednym numerem ISSN oraz jednym kodem kreskowym. Przedstawiony sposób sprzedaży czasopism polegający na dołączeniu do nich dodatków powiązanych z treścią czasopisma, które można nabyć jedynie kupując zestaw złożony z czasopisma i dodatku, jest powszechnie stosowany w branży wydawniczej.
2016
7
lut

Istota:
Stawka podatku dla sprzedawanych towarów.
Fragment:
Nie ma możliwości nadania dodatkowi załączanemu do czasopisma numeru ISSN. Zestaw składający się z czasopisma oraz dołączonego dodatku oznaczony jest jednym kodem kreskowym. Dodatki nie są oznaczane odrębnym od czasopisma kodem kreskowym. Dodatki dołączane do czasopism Spółki są zafoliowane razem z czasopismem lub też połączone z nim w inny trwały sposób w celu utworzenia zestawów do sprzedaży detalicznej. Nabycie samego dodatku (bez jednoczesnego nabycia czasopisma) nie jest możliwe, dodatek jest przeznaczony do sprzedaży wyłącznie z danym czasopismem. Podobnie w przypadku nakładu sprzedawanego w zestawie nie jest możliwy zakup samego czasopisma bez dołączonego dodatku, z którym zostało ono w trwały sposób połączone i przeznaczone do sprzedaży detalicznej. W konsekwencji możliwe jest jedynie nabycie zestawu składającego się z dwóch elementów, tj.: czasopisma wytwarzanego metodami poligraficznymi oraz dodatków. Opisany zestaw jest oznaczony jednym numerem ISSN oraz jednym kodem kreskowym. Przedstawiony sposób sprzedaży czasopism polegający na dołączeniu do nich dodatków powiązanych z treścią czasopisma, które można nabyć jedynie kupując zestaw złożony z czasopisma i dodatku, jest powszechnie stosowany w branży wydawniczej.
2016
7
lut

Istota:
W zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania czasopisma.
Fragment:
Statut Wnioskodawcy uchwalany przez walne zebranie członków wymaga, aby Wnioskodawca wydawał czasopismo. W momencie wytworzenia czasopisma Wnioskodawca wie, że przekazane zostanie ono później nieodpłatnie członkom Wnioskodawcy tj. czasopismo to jest przeznaczone wyłącznie dla członków. Czasopismo nie jest przeznaczone do sprzedaży. Wnioskodawca ma na celu propagowanie metod wpierania rozwoju inteligencji wśród swoich członków. Bieżące informacje dotyczące akcji Wnioskodawcy - zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych - znajdują swoje miejsce w czasopiśmie. Czasopismo zawiera treści o tematyce szeroko pojętych zagadnień odnoszących się do działalności kulturalnej lub twórczej, edukacyjnej, naukowej lub popularnonaukowej, społecznej, zawodowej i metodycznej, regionalnej lub lokalnej, a więc nie jest próbką, drukowanym materiałem reklamowym ani informacyjnym. Koszt wytworzenia jednego czasopisma jest niższy niż określony w ustawie limit dla przekazywanego prezentu o małej wartości, więc Wnioskodawca uważa je za prezent małej wartości. Jednostkowa cena wytworzenia czasopisma pojmowana jako suma wszystkich kosztów podzielona przez wielkość nakładu nie przekracza 10 zł netto. Łączna wartość czasopism przekazywana jednej osobie nie przekracza w roku kalendarzowym 100 zł.
2015
10
gru

Istota:
Nieodpłatne przekazanie w celu promocji czasopism, których jednostkowy koszt wytworzenia (bez podatku), określony w momencie przekazania towaru, nie przekracza 10 zł nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 2 w związku z art. 7 ust. 3 ustawy.
Fragment:
Wyłożenie czasopisma umożliwi gościom hotelowym (potencjalnym nabywcom czasopisma) zapoznanie się z tytułem. Z operatorami obiektów hotelowych zawierane są w formie pisemnej porozumienia, które określają warunki współpracy. W porozumieniach wyraźnie zaznaczone jest, iż strony porozumienia (wydawca czasopisma oraz operator obiektu hotelowego) nie będą obciążać się wzajemnie żadnymi kosztami wynikającymi z promocji czasopisma. Przedmiotowa promocja czasopisma ma charakter usługi wzajemnej: wydawca czasopisma poprzez wyłożenie egzemplarzy czasopisma w obiekcie hotelowym otrzymuje bez opłat możliwość dotarcia do potencjalnych klientów (czytelników), którzy mogą w przyszłości zakupić czasopismo. Operator obiektu hotelowego otrzymuje natomiast bez opłat dodatek (czasopismo dostępne dla gości) do usługi hotelowej, który wpływa na podniesienie komfortu w trakcie pobytu gościa w hotelu. Operatorzy obiektów hotelowych nie są uprawnieni do sprzedaży udostępnionych egzemplarzy czasopisma. Spółka powzięła wątpliwości czy powinna wykazywać podatek należny z tytułu „ wyłożenia ” w hotelach czasopisma, reklamując tym samym czasopismo poprzez prezentację numeru, przekazując egzemplarze czasopisma jako próbki.
2015
4
gru

Istota:
W zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług.
Fragment:
Czasopisma naukowe, o których mowa we wniosku są recenzowanymi oraz punktowanymi czasopismami z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach (Dz. U. z 2015 r., poz. 249 - ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw). Wydawane czasopisma naukowe mają nadane numery ISSN, EISSN. Artykuły do czasopism piszą pracownicy naukowi i naukowo - dydaktyczni Uniwersytetu, studenci - członkowie kół naukowych oraz współpracujące z Uczelnią zewnętrzne jednostki naukowe. Artykuły naukowe dotyczą zagadnień z różnych dziedzin nauki. Przedstawiają osiągnięcia naukowe oraz prezentują wyniki prowadzonych badań naukowych. Do druku zatwierdzane są tylko prace, które uzyskują pozytywna opinię recenzentów i redaktorów naukowych. Czasopisma wydawane są w wersji papierowej i elektronicznej. W wersji papierowej przekazywane są autorom artykułów oraz dostarczane do bibliotek na podstawie ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz.
2015
31
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Czasopisma
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.