Cukier | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to cukier. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
6
gru

Istota:

Dotyczy stawki podatku dla dostawy cukru brązowego oraz ustalenia momentu stosowania preferencyjnej stawki podatku dla dostawy cukru brązowego/

Fragment:

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest producentem cukru brązowego, który sprzedawany jest na rynek pod nazwą „ Cukier trzcinowy brązowy ”. Wnioskodawca otrzymał decyzję Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 16 lipca 2015 r. nr LDZ-OKN.4221.2052.2015.KW.1, w której produkt Wnioskodawcy został przypisany do grupowania PKWiU 10.81.12.0. Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że cukier brązowy sklasyfikowany pod symbolem PKWiU 10.81.12.0 z uwagi na to, że nie znajduje się w wyłączeniu wskazanym w poz. 38 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, podlega opodatkowaniu 8% stawką podatku – na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy oraz art. 146a pkt 2 w związku z poz. 38 załącznika nr 3 do ustawy. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie stosowania 8% stawki podatku dla dostawy cukru brązowego jest prawidłowe. Nie można natomiast zgodzić się z poglądem Wnioskodawcy, że powinien stosować 8% stawkę podatku dla dostawy cukru brązowego od momentu otrzymania interpretacji indywidualnej potwierdzającej w tym zakresie stanowisko Wnioskodawcy. W zakresie podatku od towarów i usług to ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku VAT określa dla poszczególnych towarów i usług wysokość stawek podatkowych i wskazuje datę ich obowiązywania.

2012
6
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie stosowania 5% stawki VAT przy sprzedaży cukru żelującego.

Fragment:

Spółka jest producentem wyrobu o nazwie „ cukier żelujący 1:1 ”, który ma następujący skład: cukier biały – 97,8%, mieszanina żelująca (pektyna) – średnia ilość max do 2%, olej kokosowy średnia ilość – 0,2%. Produkt ten przeznaczony jest do wyrobu konfitur, dżemów oraz galaret według przepisów umieszczonych na opakowaniu. Produkt ten nie jest przeznaczony do słodzenia napojów. Spółka wystąpiła do Urzędu Statystycznego o dokonanie klasyfikacji statystycznej przedmiotowego wyrobu. W odpowiedzi z dnia 18 maja 2011 r., Dyrektor Urzędu Statystycznego wskazał, iż: „zgodnie z PKWiU 2008, wymieniony we wniosku „ cukier żelujący 1:1 ” o składzie: cukier biały (97,8%), mieszanina żelująca: pektyna (max. do 2%), olej kokosowy (0,2%), mieści się w grupowaniu „ soki i ekstrakty roślinne, substancje pektynowe: środki zagęszczające i żelujące (PKWiU 10.89.15.) ”. Produkt pod nazwą „ cukier żelujący 1:1 ” pomimo zawartości 97,8% cukru białego, nie jest w żaden sposób przeznaczony do słodzenia, znajduje natomiast swoje zastosowanie w procesie konfiturowania. W swoim składzie zawiera bowiem mieszaninę żelującą – pektynę. Produkt ten jest przeznaczony do „ żelowania na słodko ”.

2011
25
lis

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie stosowania 5% stawki VAT przy sprzedaży cukru żelującego.

Fragment:

Spółka jest producentem wyrobu o nazwie „ cukier żelujący 1:1 ”, który ma następujący skład: cukier biały – 97,8%, mieszanina żelująca (pektyna) – średnia ilość max do 2%, olej kokosowy średnia ilość – 0,2%. Produkt ten przeznaczony jest do wyrobu konfitur, dżemów oraz galaret według przepisów umieszczonych na opakowaniu. Produkt ten nie jest przeznaczony do słodzenia napojów. Spółka wystąpiła do Urzędu Statystycznego o dokonanie klasyfikacji statystycznej przedmiotowego wyrobu. W odpowiedzi z dnia 18 maja 2011 r., Dyrektor Urzędu Statystycznego wskazał, iż: „zgodnie z PKWiU 2008, wymieniony we wniosku „ cukier żelujący 1:1 ” o składzie: cukier biały (97,8%), mieszanina żelująca: pektyna (max. do 2%), olej kokosowy (0,2%), mieści się w grupowaniu „ soki i ekstrakty roślinne, substancje pektynowe: środki zagęszczające i żelujące (PKWiU 10.89.15.) ”. Produkt pod nazwą „ cukier żelujący 1:1 ” pomimo zawartości 97,8% cukru białego, nie jest w żaden sposób przeznaczony do słodzenia, znajduje natomiast swoje zastosowanie w procesie konfiturowania. W swoim składzie zawiera bowiem mieszaninę żelującą – pektynę. Produkt ten jest przeznaczony do „ żelowania na słodko ”.

2011
1
lip

Istota:

Czy Spółka będzie miała prawo do obniżenia należnego podatku o podatek naliczony dotyczący wydatków związanych z pomocą restrukturyzacyjną i poniesionych przez Spółkę przed i po otrzymaniu pomocy restrukturyzacyjnej na gruncie przepisów ustawy o VAT obowiązującej przed, jak i po l grudnia 2008 r.?

Fragment:

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia 320/2006, przedsiębiorstwo produkujące cukier ma prawo do otrzymania określonej kwoty pomocy restrukturyzacyjnej przypadającej na tonę kwoty cukrowej, pod warunkiem, że przedsiębiorstwo to w ciągu jednego roku gospodarczego: zrzeknie się kwoty cukrowej przydzielonej na rzecz jednej lub kilku fabryk oraz dokona całkowitego demontażu urządzeń produkcyjnych w danych fabrykach, lub zrzeknie się kwoty cukrowej przydzielonej na rzecz jednej lub kilku fabryk, dokona częściowego demontażu urządzeń produkcyjnych w tych fabrykach oraz nie będzie wykorzystywać pozostałych urządzeń produkcyjnych w danych fabrykach do wytwarzania produktów objętych wspólną organizacją rynków cukru, lub zrzeknie się części lub całości kwoty cukrowej przydzielonej jednej lub kilku fabrykom i nie będzie wykorzystywać urządzeń produkcyjnych tych fabryk do rafinacji surowego cukru trzcinowego. Wysokość pomocy została określona w art. 3 ust. 5 Rozporządzenia 320/2006 i zależy od ilości ton kwoty cukrowej, której zrzeka się producent. Dodatkowo pomoc jest odpowiednio podwyższona, gdy producent cukru zobowiąże się do częściowego, bądź do całkowitego demontażu urządzeń służących do produkcji cukru. Przyznanie pomocy restrukturyzacyjnej odbywa się na wniosek uprawnionego przedsiębiorcy.

2011
1
lip

Istota:

Czy Spółka będzie miała prawo do obniżenia należnego podatku o podatek naliczony dotyczący wydatków związanych z pomocą restrukturyzacyjną i poniesionych przez Spółkę przed i po otrzymaniu pomocy restrukturyzacyjnej na gruncie przepisów ustawy o VAT obowiązującej przed, jak i po l grudnia 2008 r.?

Fragment:

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia 320/2006, przedsiębiorstwo produkujące cukier ma prawo do otrzymania określonej kwoty pomocy restrukturyzacyjnej przypadającej na tonę kwoty cukrowej, pod warunkiem, że przedsiębiorstwo to w ciągu jednego roku gospodarczego: zrzeknie się kwoty cukrowej przydzielonej na rzecz jednej lub kilku fabryk oraz dokona całkowitego demontażu urządzeń produkcyjnych w danych fabrykach, lub zrzeknie się kwoty cukrowej przydzielonej na rzecz jednej lub kilku fabryk, dokona częściowego demontażu urządzeń produkcyjnych w tych fabrykach oraz nie będzie wykorzystywać pozostałych urządzeń produkcyjnych w danych fabrykach do wytwarzania produktów objętych wspólną organizacją rynków cukru, lub zrzeknie się części lub całości kwoty cukrowej przydzielonej jednej lub kilku fabrykom i nie będzie wykorzystywać urządzeń produkcyjnych tych fabryk do rafinacji surowego cukru trzcinowego. Wysokość pomocy została określona w art. 3 ust. 5 Rozporządzenia 320/2006 i zależy od ilości ton kwoty cukrowej, której zrzeka się producent. Dodatkowo pomoc jest odpowiednio podwyższona, gdy producent cukru zobowiąże się do częściowego, bądź do całkowitego demontażu urządzeń służących do produkcji cukru. Przyznanie pomocy restrukturyzacyjnej odbywa się na wniosek uprawnionego przedsiębiorcy.

2011
1
lip

Istota:

Czy Spółka będzie miała prawo do obniżenia należnego podatku o podatek naliczony dotyczący wydatków związanych z pomocą restrukturyzacyjną i poniesionych przez Spółkę przed i po otrzymaniu pomocy restrukturyzacyjnej na gruncie przepisów ustawy o VAT obowiązującej przed, jak i po l grudnia 2008 r.?

Fragment:

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia 320/2006, przedsiębiorstwo produkujące cukier ma prawo do otrzymania określonej kwoty pomocy restrukturyzacyjnej przypadającej na tonę kwoty cukrowej, pod warunkiem, że przedsiębiorstwo to w ciągu jednego roku gospodarczego: zrzeknie się kwoty cukrowej przydzielonej na rzecz jednej lub kilku fabryk oraz dokona całkowitego demontażu urządzeń produkcyjnych w danych fabrykach, lub zrzeknie się kwoty cukrowej przydzielonej na rzecz jednej lub kilku fabryk, dokona częściowego demontażu urządzeń produkcyjnych w tych fabrykach oraz nie będzie wykorzystywać pozostałych urządzeń produkcyjnych w danych fabrykach do wytwarzania produktów objętych wspólną organizacją rynków cukru, lub zrzeknie się części lub całości kwoty cukrowej przydzielonej jednej lub kilku fabrykom i nie będzie wykorzystywać urządzeń produkcyjnych tych fabryk do rafinacji surowego cukru trzcinowego. Wysokość pomocy została określona w art. 3 ust. 5 Rozporządzenia 320/2006 i zależy od ilości ton kwoty cukrowej, której zrzeka się producent. Dodatkowo pomoc jest odpowiednio podwyższona, gdy producent cukru zobowiąże się do częściowego, bądź do całkowitego demontażu urządzeń służących do produkcji cukru. Przyznanie pomocy restrukturyzacyjnej odbywa się na wniosek uprawnionego przedsiębiorcy.