Ciężar trwały | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ciężar trwały. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Czy mogę skorzystać z ulgi podatkowej, z tytułu posiadanego stałego obciążenia finansowego w postaci comiesięcznych alimentów płaconych na rzecz byłej żony i córki zgodnie z postanowieniem o ugodzie sądowej.

Fragment:

(...) W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tutejszego Urzędu w dniu 26 października 2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew wyjaśnia, że: Ustawą z dnia 9 listopada 2000r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 1104) został skreślony przepis art. 26 ust. 1 pkt. 1 w ustawie z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.z 2000r. Nr 14, poz. 176), który stanowił, iż odliczeniu od dochodu podlegają kwoty rent i innych trwałych ciężarów opartych na tytule prawnym, nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów oraz alimentów, z wyjątkiem alimentów na rzecz dzieci, w wysokości ustalonej w wyroku alimentacyjnym. W konsekwencji, poczynając od 1 stycznia 2001r., podatnikowi opłacającemu z własnych środków alimenty, nie przysługuje prawo do umniejszenia dochodu z w/w tytułu. (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy podatnik ma prawo do odliczania renty sporządzonej w formie aktu notarialnego zawartej w 2000 r. w latach następnych, jeżeli zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązującą od 01.01.2001 r. skreśleniu uległ pkt 1 w art. 26 ust. 1?

Fragment:

(...) Z przestawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, iż na podstawie umowy renty z dnia 18.04.2000 r. dokonywał on odliczeń od dochodu wypłacanych na rzecz rentobiorcy świadczeń pieniężnych. Powyższe odliczenie realizowane było połowy roku 2000. Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do końca roku 2000 odliczeniu od dochodu przed opodatkowaniem podlegały renty i inne trwałe ciężary oparte na tytule prawnym, nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów. Ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 1104 ze zm.) z dniem 01.01.2001 r. możliwość dokonywania odliczeń z tytułu rent i trwałych ciężarów została zniesiona, poprzez skreślenie pkt 1 w art. 26 ust. 1 powyżej przytaczanej ustawy o podatku dochodowym od (...)