Ciężar trwały | Interpretacje podatkowe

Ciężar trwały | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ciężar trwały. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy mogę skorzystać z ulgi podatkowej, z tytułu posiadanego stałego obciążenia finansowego w postaci comiesięcznych alimentów płaconych na rzecz byłej żony i córki zgodnie z postanowieniem o ugodzie sądowej.
Fragment:
(...) W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tutejszego Urzędu w dniu 26 października 2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew wyjaśnia, że: Ustawą z dnia 9 listopada 2000r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 1104) został skreślony przepis art. 26 ust. 1 pkt. 1 w ustawie z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.z 2000r. Nr 14, poz. 176), który stanowił, iż odliczeniu od dochodu podlegają kwoty rent i innych trwałych ciężarów opartych na tytule prawnym, nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów oraz alimentów, z wyjątkiem alimentów na rzecz dzieci, w wysokości ustalonej w wyroku alimentacyjnym. W konsekwencji, poczynając od 1 stycznia 2001r., podatnikowi opłacającemu z własnych środków alimenty, nie przysługuje prawo do umniejszenia dochodu z w/w tytułu. (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy podatnik ma prawo do odliczania renty sporządzonej w formie aktu notarialnego zawartej w 2000 r. w latach następnych, jeżeli zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązującą od 01.01.2001 r. skreśleniu uległ pkt 1 w art. 26 ust. 1?
Fragment:
(...) Z przestawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, iż na podstawie umowy renty z dnia 18.04.2000 r. dokonywał on odliczeń od dochodu wypłacanych na rzecz rentobiorcy świadczeń pieniężnych. Powyższe odliczenie realizowane było połowy roku 2000. Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do końca roku 2000 odliczeniu od dochodu przed opodatkowaniem podlegały renty i inne trwałe ciężary oparte na tytule prawnym, nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów. Ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 1104 ze zm.) z dniem 01.01.2001 r. możliwość dokonywania odliczeń z tytułu rent i trwałych ciężarów została zniesiona, poprzez skreślenie pkt 1 w art. 26 ust. 1 powyżej przytaczanej ustawy o podatku dochodowym od (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.