Ciężar spadkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ciężar spadkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Czy różnica pomiędzy kwotą należną z umowy ubezpieczeniowej a kwotą faktycznie wypłaconą może być zaliczona do długów i ciężarów spadkowych?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 20 października 2009r. (data wpływu do tut. Biura – 23 października 2009r.), uzupełnionym w dniu 30 grudnia 2009r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku od spadków i darowizn w zakresie zaliczenia do długów i ciężarów spadkowych różnicy pomiędzy kwotą należną z umowy ubezpieczeniowej a kwotą faktycznie wypłaconą – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 października 2009r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy wykonanie zapisu testamentowego w postaci obowiązku ustanowienia służebności osobistej mieszkania stanowi ciężar spadku pomimo, że zapis nie został jeszcze wykonany.

Fragment:

(...) Na podstawie przepisu art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami), Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław - Śródmieście stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku oraz uzupełnione w rozmowie telefonicznej o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zaliczenia do długów i ciężarów w podatku od spadków i darowizn wykonania zapisu testamentowego w postaci obowiązku ustanowienia służebności osobistej mieszkania jest prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Powyższe pismo zostało uzupełnione przez Wnioskodawcę w rozmowie telefonicznej. Jak stanowi przepis art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego (...)