Ciastka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ciastka. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
11
maj

Istota:

Jeżeli produkty (ciastka), o których mowa we wniosku, nie zostały wymienione w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, to Wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania stawki 8% do dostawy tych produktów.

Fragment:

W swojej ofercie produktowej Spółka posiada m.in. czekolady, bombonierki, batony, ciastka i wafle. Na wniosek Spółki dla produktów w postaci: kruchych ciastek z kawałkami czekolady deserowej, kruchych ciastek kakaowych z kawałkami czekolady deserowej, Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi wydał opinię klasyfikacyjną, z której wynika, że wyroby te (dalej: ciastka) mieszczą się w grupowaniu 10.72.12.0 PKWiU z 2008 r., tj. Pierniki i podobne wyroby; słodkie herbatniki; gofry i wafle (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r.; Dz. U. Nr 207, poz. 1293, ze zm.; dalej: PKWiU). W poz. 34 Załącznika nr 3 do ustawy o VAT zawierającego wykaz towarów opodatkowanych 8% stawką VAT ustawodawca wprowadził następujący opis: Piernik i podobne wyroby; słodkie herbatniki; gofry i wafle - wyłącznie wafle i opłatki o zawartości wody przekraczającej 10% masy. Do dostaw krajowych ciastek Spółka stosuje obecnie 23% stawkę VAT. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Jaką stawką VAT należy opodatkować dostawy krajowe ciastek oferowanych przez Spółkę... Zdaniem Wnioskodawcy, do dostaw krajowych ciastek Spółka ma prawo stosować 8% stawkę VAT. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

2014
30
mar

Istota:

Zastosowanie właściwej stawku podatku dla dostawy zestawu obejmującego kawę z ciastkiem

Fragment:

Sprzedaż takiego zestawu w menu będzie opisana jedną ceną bez rozbicia na kawę i ciastko, a opisana będzie przykładowo: "kawa latte z rurką z kremem". Ponadto należy dodać, że relacja między cenami składników takich zestawów będzie wynosiła: 40% ciastko, natomiast 60% kawa. Dodatkowo w piśmie z dnia 20 listopada 2013r., Wnioskodawca, uzupełniając przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego, wyjaśnił, że ciastko sprzedawane w zestawie z kawą będzie wyrobem ciastkarskim, o którym mowa w poz. 32 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy przy tak przedstawionym zdarzeniu przyszłym, właściwym będzie opodatkowanie sprzedaży zestawu kawy z ciastkiem poprzez zastosowanie właściwych stawek podatku VAT dla każdego składnika osobno, tj. dla ciastka zastosowanie stawki podatku VAT wynoszącej 8%, natomiast dla kawy stawki podatku VAT w wysokości 23%, przy jednoczesnym zachowaniu relacji cen obydwu składników opisanej w poz. 68... Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż opisanego w poz. 68 zestawu kawy z ciastkiem należy opodatkować stawką podatku VAT właściwą dla każdego składnika osobno, tj. dla ciastka stawką 8% (ze względu na to, że będzie to wyrób ciastkarski, o którym mowa w poz. 32 załącznika nr 3 do ustawy o podatku VAT), natomiast dla kawy stawką 23%.

2014
26
sty

Istota:

Stawka podatku dla wyrobów ciastkarskich i ciastek świeżych, których data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia przekracza 45 dni

Fragment:

W tym kodzie CN mieszczą się wyroby z dodatkiem środka słodzącego takie jak Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki i pozostałe wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby. Na gruncie PKWiU kodowi Nomenklatury Scalonej CN 1905 90 60 odpowiada kod 10.71.12.0, tj. Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże (przy tym kod CN 1905 90 60 jest w całości przypisany tylko i wyłącznie do kodu PKWiU 10.71.12). Do dostaw krajowych towarów będących przedmiotem wniosku Spółka obecnie stosuje 23% stawkę VAT. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w opisanej sytuacji faktycznej (zdarzeniu przyszłym) Spółka może stosować obniżoną 8% stawkę VAT do dostawy towarów z grupowania CN 1905 90 60 (będącego odpowiednikiem PKWiU 10.71.12.0 obejmującego Wyroby ciastkarskie i ciastka świeże), w szczególności nawet jeśli data ich minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia przekracza 45 dni... Zdaniem Wnioskodawcy: Do dostawy towarów z grupowania CN 1905 90 60 (którego odpowiednikiem na gruncie PKWiU jest kod 10.71.12.0 obejmujący Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże, których data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia przekracza 45 dni, Spółka może stosować obniżoną 8% stawkę VAT.

2012
17
cze

Istota:

1.Czy przy założeniu, że Urząd Statystyczny potwierdzi klasyfikację Produktów do grupowania: „wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże” (PKWiU 10.71.12.0) oraz w związku z tym, że oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami data minimalnej trwałości Produktów nie przekracza 45 dni, Produkty mieszczą się w poz. 32 Załącznika nr 3 do ustawy o VAT?2.Czy w przypadku uzyskania pozytywnej odpowiedzi na pytanie oznaczone w pytaniu nr 1, Spółka będzie miała prawo stosować do dostawy Produktów obniżoną stawkę VAT określoną na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 oraz art. 146f ustawy o VAT?

Fragment:

Pod pozycją 32 załącznika do ustawy o VAT znajduje się grupa towarów o symbolu PKWiU 2008 ex 10.71.12.0 o nazwie „wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże, których data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 45 dni a w przypadku oznaczenia tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 45 dni”. Grupowanie PKWiU 10.71.12.0 obejmuje „wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże”. Zakres towarów objętych pozycją 32 załącznika ustawy o VAT jest zatem węższy niż zakres towarów należących do powyższego grupowania PKWiU. W konsekwencji, dla uznania, iż Produkty mieszczą się w pozycji 32 Załącznika niezbędne jest aby: Produkty należały na grupowania PKWiU 10.71.12.0 oraz data minimalnej trwałości Produktów lub ich termin przydatności do spożycia, oznaczone zgodnie z odrębnymi przepisami, nie przekraczały 45 dni. Ad-a Klasyfikacja statystyczna Stosownie do zapisów § 1 Rozporządzenia od dnia 1 stycznia 2011 r. dla celów opodatkowania VAT stosuje się PKWiU z 2008 r. Co do zasady, stosownie do Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) obowiązek przypisania właściwego symbolu PKWiU ciąży na producencie.

2012
3
lut

Istota:

Prawo do stosowania stawki podatku w wysokości 7% w odniesieniu do dostawy ciastek biszkoptowych sklasyfikowanych w grupowaniu statystycznym PKWiU 15.81.12-00.16

Fragment:

Nabywane przez Wnioskodawcę od Producenta ciastka biszkoptowe można podzielić na trzy rodzaje: biszkopty tradycyjne z galaretką w polewie lub w czekoladzie o różnych smakach, biszkopty bezglutenowe z galaretką w polewie lub w czekoladzie o różnych smakach, biszkopty bezcukrowe z galaretką w polewie lub w czekoladzie o różnych smakach, (dalej: „ciastka biszkoptowe”). Producent ciastek biszkoptowych wystąpił w dniu 7 kwietnia 2010r. do Urzędu Statystycznego w Łodzi z wnioskiem o wydanie informacji w zakresie klasyfikacji statystycznej opisanych wyżej ciastek biszkoptowych. W odpowiedzi na wniosek Urząd Statystyczny w piśmie z 15 kwietnia 2010r., znak: OK-5672/KW-1317/2010 stwierdził, że właściwym dla określenia prawidłowej klasyfikacji statystycznej wyrobu jest jego producent. Jednocześnie potwierdził, że w przypadku gdy ciastka biszkoptowe nie zawierają środka konserwującego, natomiast zawierają środek słodzący - co właśnie w niniejszym przypadku ma miejsce - winne być one klasyfikowane w następującym grupowaniu statystycznym: PKWiU 10.71.12.0 „Wyroby ciastkarskie i ciastka świeże”, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.), (dalej: „PKWiU 2008”) i PKWiU 15.81.12-00.00 „Wyroby ciastkarskie świeże (ciastka i ciasto, pieczywo cukiernicze i pozostałe wyroby piekarskie z dodatkiem środka słodzącego)”, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004r. (Dz.

2012
3
lut

Istota:

Prawo do stosowania stawki podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o VAT do dostawy ciastek biszkoptowych.

Fragment:

Nabywane przez Wnioskodawcę od Producenta ciastka biszkoptowe można podzielić na trzy rodzaje: biszkopty tradycyjne z galaretką w polewie lub w czekoladzie o różnych smakach, biszkopty bezglutenowe z galaretką w polewie lub w czekoladzie o różnych smakach, biszkopty bezcukrowe z galaretką w polewie lub w czekoladzie o różnych smakach, (dalej: „ciastka biszkoptowe”). Producent ciastek biszkoptowych wystąpił w dniu 7 kwietnia 2010r. do Urzędu Statystycznego w Łodzi z wnioskiem o wydanie informacji w zakresie klasyfikacji statystycznej opisanych wyżej ciastek biszkoptowych. W odpowiedzi na wniosek Urząd Statystyczny w piśmie z 15 kwietnia 2010r., znak: OK-5672/KW-1317/2010 stwierdził, że właściwym dla określenia prawidłowej klasyfikacji statystycznej wyrobu jest jego producent. Jednocześnie potwierdził, że w przypadku gdy ciastka biszkoptowe nie zawierają środka konserwującego, natomiast zawierają środek słodzący - co właśnie w niniejszym przypadku ma miejsce - winne być one klasyfikowane w następującym grupowaniu statystycznym: PKWiU 10.71.12.0 „Wyroby ciastkarskie i ciastka świeże”, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.), (dalej: „PKWiU 2008”) i PKWiU 15.81.12-00.00 „Wyroby ciastkarskie świeże (ciastka i ciasto, pieczywo cukiernicze i pozostałe wyroby piekarskie z dodatkiem środka słodzącego)”, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004r. (Dz.

2011
28
lis

Istota:

Wnioskodawca do dostawy produktów będących przedmiotem wniosku ma prawo stosować obniżoną stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 7%.

Fragment:

Nr 207, poz. 1293) wymienione we wniosku wyroby ciastkarskie z ciasta biszkoptowego, biszkoptowo-tłuszczowego i kruchego, pod warunkiem, iż nie zawierają dodatku środka konserwującego, mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 10.71.12.0 „Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże”. Natomiast według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 89, poz. 844 z późn. zm.) wyroby te, określone przez producenta jako wyrób świeży, mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 15.81.12-00.00 „Wyroby ciastkarskie świeże (ciastka i ciasta, pieczywo cukiernicze i pozostałe wyroby piekarskie z dodatkiem środka słodzącego)”. Ponadto zgodnie z § 3 powołanego rozporządzenia, na podstawie którego do celów podatkowych nadal stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. (Dz.U. nr 42, poz. 264 z późn. zm.) Urząd Statystyczny potwierdził klasyfikację statystyczną wyrobów ciastkarskich z ciasta biszkoptowego, biszkoptowo-tłuszczowego i kruchego, określone przez producenta jako wyrób świeży, w grupowaniu: PKWiU 15.81.12-00.1 „Wyroby ciastkarskie”. W odpowiedzi na wezwanie czy wyroby ciastkarskie z ciasta biszkoptowego, biszkoptowo-tłuszczowego oraz kruchego, a także z innego ciasta niezależnie od nazw handlowych produktów, które w przyszłości może nadać produktom (...)

2011
19
lis

Istota:

Produkowane przez Wnioskodawcę wyroby z ciasta drożdżowego np. bułki drożdżowe, pączki, bułki maślane oraz wyroby z ciasta parzonego np ekierki, ptysie klasyfikowane do grupowania PKWiU 10.71.12.0, jako wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże, których data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 14 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 14 dni, które mieści się w poz. 32 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, od dnia 1 stycznia 2011 r. podlegają zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8%.

Fragment:

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż produkowane przez Wnioskodawcę wyroby z ciasta drożdżowego np. bułki drożdżowe, pączki, bułki maślane oraz wyroby z ciasta parzonego np ekierki, ptysie klasyfikowane do grupowania PKWiU 10.71.12.0, jako wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże, których data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 14 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 14 dni, które mieści się w poz. 32 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, od dnia 1 stycznia 2011 r. podlegają zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8%. Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności przedstawionej przez Wnioskodawcę klasyfikacji świadczonej usługi. Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Do zaklasyfikowania danego towaru bądź usługi do odpowiedniego grupowania nie są kompetentne organy podatkowe. Uprawnionym w tym zakresie jest Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi.

2011
1
paź

Istota:

Stawka podatku dla dostawy świeżych wyrobów ciastkarskich poddanych wcześniej rozmrożeniu.

Fragment:

Z tej perspektywy za zaklasyfikowaniem sprzedawanych przez Spółkę Wyrobów do grupowania PKWiU 10.71.12.0 – „Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże” przemawiają w pierwszej kolejności „Zasady Metodyczne” PKWiU 2008, nazwy grupowań końcowych PKWiU 2008 oraz uwagi zamieszczone przed tablicami klasyfikacyjnymi poszczególnych działów PKWiU 2008. Sprzedawane przez Spółkę Wyroby są niewątpliwie wyrobami ciastkarskimi i ciastkami, a jednocześnie są świeże. Świadczy o tym skład Wyrobów, proces ich produkcji, ich smak, zapach oraz wygląd, oznaczenie handlowe (etykieta z nazwą w punktach sprzedaży Spółki), a także charakterystyczny dla świeżych produktów bardzo krótki termin przydatności do spożycia lub data minimalnej trwałości (w przypadku Wyrobów oferowanych przez Spółkę to maksymalnie dwa lub trzy dni). Klasyfikacja powyższa jest właściwa również biorąc pod uwagę perspektywę klientów Spółki, którzy nie nabywają od Spółki Wyrobów w formie innej niż świeże, gotowe do spożycia, w szczególności Wyroby nie są przeznaczone do sprzedaży w formie zamrożonej. Jednocześnie trudno przypuszczać, aby klienci byli skłonni kupić ciasta lub ciastka, które nie są świeże. Nie ma przy tym znaczenia fakt, iż na pewnym etapie procesu produkcji Wyroby podlegają mrożeniu (tj. przed nabyciem ich przez Spółkę i bez udziału Spółki).

2011
1
paź

Istota:

Stawka dla sprzedaży wafli

Fragment:

Wafel – to wyrób cukierniczy w postaci cienkiego, kruchego ciastka. W obecnej chwili produkowane w zakładzie Wnioskodawcy wyroby ciastkarskie nie zawierają środków konserwujących, mieszczą się w następujących grupowaniach: ciastka kruche o nazwie handlowej „wafelki ..”; ciastka kruche o nazwie handlowej „wafelki …”; ciastka kruche o nazwie handlowej „wafelki …”, Każde z wyżej wymienionych ciastek jest produkowane na bazie tej samej receptury, w skład której wchodzi: mąka pszenna 500, tłuszcz cukierniczy, cukier puder, mleko w proszku, mąka ziemniaczana, olej roślinny, jaja kurze w proszku, kakao, woda, sól, aromaty, środki spulchniające: wodorowęglan amonu, emulgator-lecytyna. Ciastka różnią się pomiędzy sobą tylko kształtem zewnętrznym. Wnioskodawca uważa, że przedstawione powyżej wyroby mieszczą się w wyrobach oznaczonych symbolem PKWiU 10.71.12.0 „wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże”. Zdaniem Wnioskodawcy, o tym czy wyrób jest świeży decyduje technologia jego wytworzenia. To jaka technologia wyrobu zostanie zastosowana ma wpływ na to czy termin trwałości zostanie sztucznie przedłużony przez dodanie szczególnych środków konserwujących. Proces technologiczny stosowany w zakładzie Wnioskodawcy do wszystkich wytwarzanych powyżej grup wyrobów, nie obejmuje żadnych metod przedłużania trwałości wyrobów.