Chorwacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Chorwacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

1. Czy opodatkowanie dochodów osiąganych z pracy wykonywanej w Hiszpanii i Chorwacji przez podatnika mającego miejsce zamieszkania w Polsce zatrudnionego przez pracodawcę posiadającego siedzibę na terytorium USA, należy dokonać z uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych pomiędzy Polską a krajami, w których wnioskodawca świadczył pracę?
2. Czy dochody uzyskane na terytorium Hiszpanii i Chorwacji są zwolnienia z opodatkowania w Polsce jeżeli podatnik nie uzyskał żadnych dochodów w Polsce?

Fragment:

(...) opodatkowaniu tylko w pierwszym wymienionym Państwie (Polska), jeżeli: odbiorca przebywa w drugim Państwie (Chorwacja) przez okres lub okresy nie przekraczające łącznie 183 dni podczas danego roku kalendarzowego i wynagrodzenia są wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim Państwie (Chorwacja), i wynagrodzenia nie są ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim Państwie (Chorwacja). Stosownie do art. 5 ust. 1 i 2 umowy polsko-chorwackiej określenie "zakład" oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność gospodarcza przedsiębiorstwa. Określenie "zakład obejmuje w szczególności: miejsce zarządu, filię, biuro, fabrykę, warsztat oraz kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom albo każde inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych. W myśl art. 5 ust. 3 ww. umowy określenie "zakład" (...)