Chlorek potasu | Interpretacje podatkowe

Chlorek potasu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to chlorek potasu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwracam się zapytaniem o interpretację rozporządzenia Min.Fin. z 11.10.2004r. w sprawie obniżenia stawki podatku VAT na niektóre towary do wysokości 3% oraz warunki stosowania obniżonej stawki par. 5 ust.3-6 chlorku potasu (sól potasowa) wyłącznie przeznaczona do stosowania jako nawóz, jeżeli jego nabywcą jest podatnik podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. Zwracam się z prośbą o interpretację w/w rozporządzenia jeżeli towar ten kupuję w stawce 22%, czy mogę go sprzedawać ze stawką 3%.
Fragment:
(...) Zgodnie z § 5a pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r., w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (D.U. nr 97 poz. 970 ze zm.) Stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust.1 ustawy obniża się do wysokości 3 % dla dostawy chlorku potasu (PKWiU ex 24.15.50-30), (CN ex 3104 20 10, ex 3104 20 50 i ex 3104 20 90), wyłącznie przeznaczonego do stosowania jako nawóz, jeżeli jego nabywcą jest podatnik podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej; pod warunkiem, że nabywca tych towarów przedłoży sprzedawcy pisemne oświadczenie, że jest podatnikiem podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, a nabywane towary przeznaczy do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki (surowiec) do pasz. Powyższe oświadczenie, powinno zawierać również: 1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, gdy nabywca jest osobą fizyczną, a w (...)
2011
1
lut

Istota:
Dot. stosowania właściwej stawki podatku od towarów i usług na sól potasową o symbolu PKWiU 24.15.50-30.20.
Fragment:
(...) prawidłowej stawki podatku dla sprzedawanego towaru. W związku z faktem, iż nawozy wymienione w zapytaniu mieszczą się w grupie wyłączonej, podlegają więc od 1 maja 2004r. opodatkowaniu stawką podstawową 22% określoną w art. 41 ust. 1 cytowanej ustawy. W świetle w/w przedstawionych przepisów tut. Organ podatkowy nie może potwierdzić stanowiska podatnika o możliwości zastosowania stawki preferencyjnej przy dostawie (sprzedaży) nawozów o symbolu PKWIU 24.15.50-30.20 – chlorek potasu. Informacji udzielono w oparciu o przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny obowiązujący w dniu jej datowania. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nakle n.Not. informuję, że w związku z wejściem w życie od 19 października 2004 r. przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 października 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług stan prawny w przedmiotowej sprawie ulegnie zmianie. Zgodnie z (...)
2011
1
lut

Istota:
Podatnik zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie stawki podatku od towarów i usług, obowiązującej od dnia 01 maja 2004 r., dla sprzedaży soli potasowej 60% KCL (60% zawartości potasu w masie, w przeliczeniu na tlenek potasu K2O). Do wniosku Podatnik załączył opinię Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w Łodzi z dnia 13.07.2004 r. Nr OK-5672-KW-130/02-5441/2004, zgodnie z którą sól potasowa 60% z zawartością potasu w przeliczeniu na K2O 60% sprzedawana w opakowaniach o masie brutto większej równej 10kg mieści się w grupowaniu PKWiU 24.15.50-30.00 „Chlorek potasu (inny niż w tabletkach lub podobnych postaciach lub w opakowaniach o masie brutto mniejszej równej 10kg. Jednocześnie w związku z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06.04.2004 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 844), zgodnie z którym do celów podatkowych nadal stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.1997 r. (Dz. U. Nr 42 poz. 264 ze zm.), Ośrodek wyraził opinię, iż ww. wyrób mieścił się w grupowaniu PKWiU 24.15.50-30.20 „Chlorek potasu z zawartością potasu w masie, w przeliczeniu na tlenek potasu K2O, powyżej 40%, ale nieprzekraczającą 62% suchego bezwodnego produktu”.
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy oraz poz. 54 załącznika Nr 6 do tej ustawy do dnia 30 kwietnia 2008 r. opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 3% podlegają sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 24.15.50 nawozy potasowe mineralne lub chemiczne, z wyłączeniem chlorku potasowego. Brzmienie w/cytowanego przepisu wskazuje, które nawozy objęte są stawką 3%, bowiem w przedmiotowym grupowaniu PKWiU 24.15.50 wyraźnie wskazano, które nawozy wyłączone są z opodatkowania podatkiem VAT wg obniżonej do 3% stawki. Jeżeli zatem Podatnik dokonuje sprzedaży towarów mieszczących się w grupie wyłączonej (tj. chlorku potasowego), to od dnia 01 maja 2004 r. musi opodatkować tę sprzedaż zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, tj wg stawki (...)
2011
1
lut

Istota:
Pytanie Podatnika dotyczy zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do stosowania obniżonej stawki podatku od towarów i usług na dostawę dla podatników podatku rolnego śruty sojowej ze stawką 7% i soli potasowej ze stawką 3% uwarunkowanej od złożenia oświadczenia przez tych nabywców?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 jednolity tekst), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim postanawia uznać stanowisko Podatnika zawarte w złożonym wniosku w dniu 30.03.2005 r. za nieprawidłowe z obowiązującym stanem prawnym. Uzasadnienie Pismem z dnia 15.03.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu Skarbowego w dniu 30.03.2005 r.) Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do stosowania obniżonej stawki podatku od towarów i usług na dostawę dla podatników podatku rolnego śruty sojowej ze stawką 7% i soli potasowej ze stawką 3% uwarunkowanej od złożenia oświadczenia przez tych nabywców. Przedstawiając stan faktyczny Podatnik uważa, że stawka podatku przy sprzedaży śruty sojowej wynosi 7% na podstawie § 5 ust. 2 (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.