V/II-2/077-12/MF/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

 • Ze stanu faktycznego, przedstawionego przez Panią ww. piśmie oraz dokumentów dołączonych do tegoż pisma wynika, iż jest Pani właścicielem lokalu użytkowego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej a/b.
 • Prowadzi Pani działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Przedmiotem tej działalności jest wynajem ww. własnego lokalu użytkowego.
 • Przedmiotowy lokal wynajęła Pani; na podstawie umowy najmu zawartej do 2005 r. Firmie „B” i „I”. Wg. umowy najmu ww. Firmy obowiązane są regulować czynsz umowny powiększony o 22 % podatku VAT. W 2001 r. przegrała Pani proces cywilny dot. zobowiązań finansowych Pani zmarłego męża Zbigniewa K.

V/II-2/077-12/MF/04

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
 1. abonament
 2. abonament radiowo-telewizyjny
 3. adaptacja
 4. administracja
 5. administracja rządowa
 6. administracja zespolona
 7. adnotacja
 8. adres
 9. centralny organ administracji rządowej
 10. organ administracji rządowej
 1. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy (ustawa z 8 stycznia 1993 r.) -> Podatek od towarów i usług -> Stawki podatku

Odpowiadając na pismo z dnia 09 października 2002r. w sprawie interpretacji art. 9 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 09 września 2002r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.), Izba Skarbowa w Łodzi informuje.Z załączonej do ww. pisma kopii umowy sprzedaży z dnia 26 sierpnia 2002r. wynika, że nie może ona korzystać z przedmiotowego zwolnienia z PCC. Nieruchomość

<
 • Do zastosowania powyższego zwolnienia konieczne jest ustalenie czy w chwili sprzedaży dana nieruchomość spełniała kryteria do opodatkowania podatkiem rolnym, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz. 431 ze zm.).
 • Definicja gospodarstwa rolnego, wynikająca z ww. ustawy, nie uzależnia zakwalifikowania danej nieruchomości do opodatkowania podatkiem rolnym jedynie od powierzchni przekraczającej 1 ha. W art. 2 ust. 1 wymienione są np. rodzaje gruntów nie podlegających opodatkowaniu tym podatkiem (m.in. zajęte na prowadzenie innej niż rolnicza działalności gospodarczej).
 • Z załączonej do ww. pisma kopii umowy sprzedaży z dnia 26 sierpnia 2002r. wynika, że nie może ona korzystać z przedmiotowego zwolnienia z PCC. Nieruchomość o łącznej powierzchni 1,95 ha była bowiem współwłasnością 4 osób (art. 1 ust. 3 ustawy z 15.11.1984r.). W przypadku umowy z dnia 11 grudnia 2001 r. - do zastosowania zwolnienia z PCC konieczne jest potwierdzenie czy w chwili jej zawarcia sprzedawana nieruchomość spełniała w całości kryteria do opodatkowania podatkiem rolnym.

Podobne postępowanie należy przeprowadzać przy rozpatrywaniu każdego wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Zwolniona z PCC umowa sprzedaży musi dotyczyć nieruchomości stanowiącej w dniu sprzedaży gospodarstwo rolne w rozumieniu ww. ustawy lub utworzyć z nieruchomością nabywcy takie gospodarstwo, lub też wejść w skład gospodarstwa rolnego nabywcy. Ustawa z dnia 09 września 2000r. nie uzależnia natomiast zastosowania przedmiotowego zwolnienia od dalszego prowadzenia na nabywanej nieruchomości działalności rolniczej.

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.