OG-005/141/PP1/443/39-1/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Czy odpłatne przekazanie materiałów przetargowych, sprzedaż istotnych warunków zamówienia podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ?
Czy czynności te powinny być udokumentowane fakturami VAT, czy rachunkami ?

OG-005/141/PP1/443/39-1/04

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. centralny organ administracji rządowej
  2. organ władzy publicznej
  3. specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

W nawiązaniu do naszego pisma znak: OG-005/141/PP1/443/39/04 z dnia 04.07.2004 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, iż w przedmiotowej sprawie Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach zalecił skorygowanie powyższej interpretacji.

W związku z powyższym niniejszym pismem Naczelnik tut. Urzędu Skarbowego koryguje udzieloną odpowiedź.

Usługa sprzedaży materiałów przetargowych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach została przez Urząd Statystyczny w Łodzi sklasyfikowana w grupowaniu: PKWiU 75.11.11-00.10 jako „Usługi ustawodawcze i wykonawcze naczelnych i centralnych organów administracji publicznej”.

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad jest centralnym organem administracji rządowej. Zatem na podstawie przepisu art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej (organa administracji rządowej są organami władzy publicznej) oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji, których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Jeśli zatem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazuje materiały przetargowe oferentom w ramach realizowanych zadań, które zostały na nią nałożone odrębnymi przepisami i czynność ta nie jest wykonywana na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych – wówczas odpłatne przekazanie materiałów przetargowych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W pozostałych przypadkach usługa sklasyfikowana zgodnie z PKWiU do symbolu 75.11.11-00.10 podlega opodatkowaniu stawką podstawową w wysokości 22%. Usługa o tym symbolu nie została przez ustawodawcę wymieniona w ustawie o VAT oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970) jako objęta stawkami preferencyjnymi bądź zwolniona od podatku VAT.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.