Centralny organ administracji rządowej | Interpretacje podatkowe

Centralny organ administracji rządowej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to centralny organ administracji rządowej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy odpłatne przekazanie materiałów przetargowych, sprzedaż istotnych warunków zamówienia podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ?
Czy czynności te powinny być udokumentowane fakturami VAT, czy rachunkami ?
Fragment:
(...) W nawiązaniu do naszego pisma znak: OG-005/141/PP1/443/39/04 z dnia 04.07.2004 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, iż w przedmiotowej sprawie Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach zalecił skorygowanie powyższej interpretacji. W związku z powyższym niniejszym pismem Naczelnik tut. Urzędu Skarbowego koryguje udzieloną odpowiedź. Usługa sprzedaży materiałów przetargowych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach została przez Urząd Statystyczny w Łodzi sklasyfikowana w grupowaniu: PKWiU 75.11.11-00.10 jako „Usługi ustawodawcze i wykonawcze naczelnych i centralnych organów administracji publicznej”. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad jest centralnym organem administracji rządowej. Zatem na podstawie przepisu art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej (organa administracji rządowej są (...)
2011
1
lut

Istota:
  • Ze stanu faktycznego, przedstawionego przez Panią ww. piśmie oraz dokumentów dołączonych do tegoż pisma wynika, iż jest Pani właścicielem lokalu użytkowego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej a/b.
  • Prowadzi Pani działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Przedmiotem tej działalności jest wynajem ww. własnego lokalu użytkowego.
  • Przedmiotowy lokal wynajęła Pani; na podstawie umowy najmu zawartej do 2005 r. Firmie „B” i „I”. Wg. umowy najmu ww. Firmy obowiązane są regulować czynsz umowny powiększony o 22 % podatku VAT. W 2001 r. przegrała Pani proces cywilny dot. zobowiązań finansowych Pani zmarłego męża Zbigniewa K.
Fragment:
(...) Odpowiadając na pismo z dnia 09 października 2002r. w sprawie interpretacji art. 9 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 09 września 2002r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.), Izba Skarbowa w Łodzi informuje.Z załączonej do ww. pisma kopii umowy sprzedaży z dnia 26 sierpnia 2002r. wynika, że nie może ona korzystać z przedmiotowego zwolnienia z PCC. Nieruchomość Do zastosowania powyższego zwolnienia konieczne jest ustalenie czy w chwili sprzedaży dana nieruchomość spełniała kryteria do opodatkowania podatkiem rolnym, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz. 431 ze zm.). Definicja gospodarstwa rolnego, wynikająca z ww. ustawy, nie uzależnia zakwalifikowania danej nieruchomości do opodatkowania podatkiem rolnym jedynie od powierzchni przekraczającej 1 ha. W art. 2 ust. 1 wymienione są np. rodzaje gruntów nie podlegających opodatkowaniu tym podatkiem (m.in. zajęte na prowadzenie innej (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.