Cena urzędowa | Interpretacje podatkowe

Cena urzędowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to cena urzędowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy gratyfikacje i upominki takie mogą stanowić koszt uzyskania przychodu ? Czy podstawą określenia przychodu, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, będzie cena urzędowa, czy cena po uwzględnieniu rabatu ?
Fragment:
(...) odpowiedź na pytania oznaczone numerami (3) i (6). Pozostałe pytania są przedmiotem odrębnych rozstrzygnięć organu podatkowego. Stanowisko wnioskodawcy. Wnioskodawca uważa, iż mało wartościowe gratyfikacje i upominki przekazywane klientom stanowią koszt uzyskania przychodu, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wnioskodawca uważa również, iż podstawą naliczenia podatku dochodowego powinna być rzeczywista cena uzyskana po uwzględnieniu rabatu, a nie cena urzędowa. Przychodem w kontekście ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest rzeczywista cena za wykonaną usługę — tzn. cena uwzględniająca przyznany klientowi rabat, a nie cena określona rozporządzeniem, wymienionym w punkcie 47 formularza ORD-IN. W odniesieniu do przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje: Ad pytania (3) Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. (...)
2011
1
wrz

Istota:
Zasady wystawiania faktur w przypadku stosowania cen urzędowych zawierających podatek VAT (należności za wodę i ścieki).
Fragment:
(...) stawki podatku, przy czym wielkość wynikającą z wzoru zaokrągla się według zasad określonych w § 12 ust.6,WB – oznacza sumę wartości sprzedaży brutto z podziałem na poszczególne stawki podatku;SP – oznacza stawkę podatku;3/ sumę wartości sprzedaży netto stanowi różnica między wartością sprzedaży brutto a kwotą podatku, z podziałem na poszczególne stawki podatku; Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97 poz. 1050 ze zm.) cena urzędowa jest ustalona w rozporządzeniu wydanym przez właściwy organ administracji rządowej lub w uchwale wydanej przez organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego. W sytuacji będącej przedmiotem zapytania podatnik powinien wystawiać faktury i rozliczać podatek VAT według zasady określonej w § 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.