Cena urzędowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to cena urzędowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Czy gratyfikacje i upominki takie mogą stanowić koszt uzyskania przychodu ? Czy podstawą określenia przychodu, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, będzie cena urzędowa, czy cena po uwzględnieniu rabatu ?

Fragment:

(...) odpowiedź na pytania oznaczone numerami (3) i (6). Pozostałe pytania są przedmiotem odrębnych rozstrzygnięć organu podatkowego. Stanowisko wnioskodawcy. Wnioskodawca uważa, iż mało wartościowe gratyfikacje i upominki przekazywane klientom stanowią koszt uzyskania przychodu, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wnioskodawca uważa również, iż podstawą naliczenia podatku dochodowego powinna być rzeczywista cena uzyskana po uwzględnieniu rabatu, a nie cena urzędowa. Przychodem w kontekście ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest rzeczywista cena za wykonaną usługę — tzn. cena uwzględniająca przyznany klientowi rabat, a nie cena określona rozporządzeniem, wymienionym w punkcie 47 formularza ORD-IN. W odniesieniu do przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje: Ad pytania (3) Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. (...)

2011
1
lut

Istota:

Zasady wystawiania faktur w przypadku stosowania cen urzędowych zawierających podatek VAT (należności za wodę i ścieki).

Fragment:

(...) stawki podatku, przy czym wielkość wynikającą z wzoru zaokrągla się według zasad określonych w § 12 ust.6,WB – oznacza sumę wartości sprzedaży brutto z podziałem na poszczególne stawki podatku;SP – oznacza stawkę podatku;3/ sumę wartości sprzedaży netto stanowi różnica między wartością sprzedaży brutto a kwotą podatku, z podziałem na poszczególne stawki podatku; Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97 poz. 1050 ze zm.) cena urzędowa jest ustalona w rozporządzeniu wydanym przez właściwy organ administracji rządowej lub w uchwale wydanej przez organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego. W sytuacji będącej przedmiotem zapytania podatnik powinien wystawiać faktury i rozliczać podatek VAT według zasady określonej w § 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, (...)